Behandeling van autisme bij ouderen: Belofte maakt schuld

Activity: Talk or presentation typesOral presentationProfessional

Description

Workshop
De prevalentie van autismespectrumstoornissen (ASS) is rond 1% in de bevolking. Hoewel de laatste 5 jaar casefinding van ASS bij ouderen is toegenomen, is de wetenschappelijke aandacht voor dit thema nog zeer beperkt. Ouderen met ASS komen veelal in de problemen door de veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden. Typische veranderingen met het ouder worden, die het aanpassingsvermogen van mensen met ASS overschrijden, zijn pensionering, verweduwing, achteruitgang van lichamelijke en cognitieve functies en zorgafhankelijkheid. Geleidelijk ontstaan behandelmogelijkheden voor (jongere) volwassenen met ASS, zoals CGT, mindfulness, schematherapie en ACT. Maar is dit één-op-één toe te passen op ouderen? Als we beloven hen behandeling te bieden, moeten we deze belofte ook waarmaken. In deze workshop staan behandelopties voor

ouderen met ASS centraal. Allereerst wordt een korte inleiding gegeven over ASS bij ouderen. Daarna wordt aan de hand van casus ingegaan op de indicatiestelling voor behandeling. Psycho-educatie is een belangrijke eerste stap na het stellen van de diagnose ASS op latere leeftijd. Voorlopige resultaten van lopend onderzoek naar een psycho-educatieve cursus die is aangepast voor ouderen worden gepresenteerd. In deze cursus is aandacht is voor erkenning, life review en rouw. Een eerste berekening laat zien dat zowel cliënten als naasten een daling in het aantal sociale beperkingen door ASS op de Social Responsiveness Scale – Adults lijken aan te geven direct na de cursus (medium effectsize van .538 respectievelijk .535), terwijl de zelfwaardering geen significante verandering laat zien op dat moment. Zowel cliënten als hun naasten rapporteren een positief effect na het volgen van de psycho-educatiemodule, vooral op het vlak van kennis en inzicht in ASS en op het gebied van communicatie/interactie met de ander. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de aanpassingen van behandeling van ASS voor ouderen, waarna wordt geoefend met casus. Hoewel zowel de diagnostiek als de behandeling van ASS bij ouderen complex zijn, gloort er hoop voor deze patiënten. In deze workshop staan zowel de meest recente wetenschappelijke inzichten als de praktische vertaling naar de klinische praktijk centraal.
Period5 Nov 2020
Event titleVGCt Najaarscongres: 'Practice what you preach'
Event typeConference
LocationOnlineShow on map
Degree of RecognitionInternational