Enforcement and revision of the posting rules

  Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

  Description

  Tijdens een Europees seminar in Lissabon van de arbeidsinspectie op 24 en 25 november 2016, presenteerde Jan Cremers een voorlopige en eerste evaluatie van de omzetting van de Nalevingsrichtlijn. De omzetting in nationaal recht, die voor 18 juni 2016 moest plaatsvinden, is in 9 van de 28 lidstaten nog niet afgerond. Volgens Cremers heeft de belangrijkste nadruk gelegen op de formulering van betere identificatie- en registratievereisten, vooral in landen die tot nu toe weinig met deze vereisten hadden gedaan. Meerdere landen hebben de omzetting ook benut om concrete sancties te benoemen. Deze sanctionering loopt echter zeer uiteen, van symbolische boetes tot het stilleggen van werken bij het niet nakomen van vereisten en van sancties per afzonderlijk onderdeel, per werknemer of per casus. Sommige landen hebben aparte sancties voor schijndetachering en in meerdere landen is getracht criteria te definiëren die het rechtmatige en reëel bestaande karakter van de detacherende onderneming aan kunnen tonen. Met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid hebben enige landen aanvullende voorzieningen opgesteld, bijvoorbeeld om te garanderen dat de opdracht gevende onderneming of klant voldoende geïnformeerd is. Aan het eind besprak Cremers kort de belangrijkste voorstellen voor de herziening van de detacheringsrichtlijn.
  Period24 Nov 2016
  Event titleEurodetachment 2016-2017: transnational workshop: About the Directive 2014/67/EU May 15th 2014 implementation.
  Event typeWorkshop
  LocationLissabon, PortugalShow on map

  Keywords

  • migration
  • Free movement rights
  • enforcement