Four lectures on Augustine's order of life

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Period25 Jun 201326 Jun 2013
Event titleERGO-symposium over Economie, geloof en geluk 2013: Verkenning van raakvlakken tussen economie en geesteswetenschappen
Event typeConference
LocationAmsterdam, Netherlands