stadslucht debate

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Description

Het TiU-Hartslagcafé stond op 20 februari 2014 in het teken van De Superdiverse Stad. Max Spotti (adjunct-directeur Babylon, onderzoekscentrum superdiversiteit, Tilburg University) en Radboud Engbersen (programmamanager, Platform31) legden aan de hand van voorbeelden uit hoe superdiversiteit De Stad mede vorm geeft. Superdiversiteit tekent steeds meer de stedelijke samenleving. Steden bestaan als bijproduct van globalisatie uit een toenemend aantal mensen met compleet verschillende achtergronden en drijfveren. In grote steden als New York, Brussel en Amsterdam zijn zelfs geen etnische meerderheidsgroepen, en ook steden zoals Tilburg zien hun samenstelling veelzijdiger worden. Welke dynamiek geeft superdiversiteit aan de stad? Waaraan herken je een superdiverse stad? Allemaal vinden ze hun weg in de stad: arbeidsmigranten, vluchtelingen, touristen, expats en internationale studenten. Taalkundige, culturele, religieuze, ideologische, socio-economische en educatieve achtergronden zijn compleet verschillend. Ondanks gepaard gaande pijnpunten staat het buiten kijf dat er in de stad met verschillen moet worden omgegaan. Maar hoe leven we dan eigenlijk samen, hoe stimuleren we betrokkenheid met de buurt? Hoe organiseren we het samenleven in de superdiverse stad?
Period20 Feb 2014
Event titlestadslucht debate
Event typeConference
LocationTilburg, NetherlandsShow on map

Keywords

  • superdiversity
  • social cohesion
  • conviviality
  • de stad