Symposium Fiscale Rechtshulp & Rechtsbescherming, 

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in conferenceProfessional

Description

Goede rechtshulp en -bijstand is van cruciaal belang voor de rechtsbescherming. Het kabinet trekt daarom de komende jaren extra geld uit, zodat sneller en meer laagdrempelige hulp kan worden geboden en de toegang tot het recht voor iedere burger wordt verbeterd. Ook wij willen een bijdrage leveren aan rechtshulp en richten ons dan met name op de fiscale rechtshulp voor kwetsbare burgers die geen professionele rechtshulp kunnen bekostigen.
In het fiscale recht is het belang van rechtshulp aan kwetsbare mensen onderbelicht, terwijl uit het onderzoeksrapport ‘Burgers beter beschermd’ van de adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken blijkt dat de praktische rechtsbescherming in belastingzaken op verschillende onderdelen tekortschiet.
Dit vormt de aanleiding om tijdens het symposium, met Diana van Hout als moderator, met vertegenwoordigers van verschillende hulpverleningsinstanties, wetenschap, NOB-leden, overheid en politiek van gedachten te wisselen over verleden, heden maar vooral de toekomst van fiscale rechtshulp. Daarbij gaan we de mogelijkheden onderzoeken hoe we de rechtshulp kunnen verbeteren en wat we daarin kunnen betekenen. Het programma is hieronder opgenomen.
Period24 Mar 2022
Event typeConference
LocationUtrecht, NetherlandsShow on map