Watercrisis: Conflicterende belangen en mogelijke aanpak

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Description

Chair of webinar

Verdroging is al decennia een probleem in Nederland. Door klimaatverandering, maar ook door ontwatering en waterwinning neemt de verdroging toe. De droogte en verdroging hebben ernstige gevolgen voor de biodiversiteit, natuur, drinkwaterproductie, industrie en landbouw. Het is van groot belang om verdere verslechtering tegen te gaan en deze problematiek effectief aan te pakken en maatregelen te treffen.

Tijdens ons webinar wordt gesproken over de problematiek van verdroging en specifiek wordt ingegaan op de situatie in Brabant en de aanpak van de problematiek. Aanleiding is het onderzoek ‘Verdroging in Brabant: een Europeesrechtelijk perspectief’. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Brabantse Milieufederatie, het Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ook zal aandacht worden besteed aan de recente uitspraak van het Hof van Justitie (C-559/19) over de betekenis van de eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn en de consequenties voor het water- en natuurbeheer voor het natuurgebied Doñana in Spanje.
Period26 Jan 2022
Held atVereniging voor Milieurecht, Netherlands
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • milieurecht
  • verdroging
  • Habitatrichtlijn
  • Kaderrichtlijn water
  • natuurbeschermingsrecht
  • waterbeheer
  • grondwater