Zorgen voor zorgcontinuïteit: Wie pakken de regie in tijden van schaarste?

Press/Media: Expert Comment

Description

De corona-pandemie vraagt het uiterste van zorgprofessionals en bedreigt de zorgcontinuïteit. Er is een disbalans ontstaan tussen zorgvraag en zorgaanbod en deze disbalans vormt een dreiging voor de volksgezondheid: de gezondheid en het welzijn van heel veel Nederlanders. Met dit artikel hopen de auteurs bij te dragen aan de discussie die nodig is om de meest effectieve netwerksamenwerking tot stand te brengen. Immers, een gezamenlijke aanpak van veel partijen is nodig om zorgprofessionals optimaal te ondersteunen, het zorgaanbod in balans te houden met de zorgvraag en de gezondheid van zoveel mogelijk Nederlanders te beschermen. Deze gewenste gezamenlijke aanpak ontstaat niet vanzelf in een gedecentraliseerd zorgstelsel dat is gebaseerd op gereguleerde marktwerking. Het vergt expliciete aandacht om een effectief netwerk in te richten en te ondersteunen. De slagkracht van een netwerk kan worden geanalyseerd door te kijken naar de mate waarin het een oplossing vindt voor vier klassieke basisproblemen van organiseren: wat moet er gebeuren (taakspecificatie), wie doet wat (taaktoedeling), waarom zouden ze het doen (motivering) en wie weet wat er wanneer moet gebeuren (informatiedeling en regie).

Period14 Apr 2020

Media contributions

1

Media contributions