Research Output 1995 2020

Filter
Case note
2016

Annotatie: Overdracht pand onder voorbehouden huurrecht van minder dan 6% leidt tot toepassing van art. 10 SW.

van Vijfeijken, I., 2016, 2 p.. No. BNB 2016/145, Apr 08, 2016. (BNB; vol. 64, no. 14)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij Besluit van 27 oktober 2015, nr. BLKB 2015/864 M, Stcrt 2015, 38250 over de herinvesteringsreserve

Essers, P., 2016, 3 p.. No. BNB 2016/60, blz. 1451 t/m 1453, No. Besluit van 27 oktober 2015, nr. BLKB 2015/864 M, (BNB; vol. BNB 2016/60)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Annotatie in BNB 2016/113 bij EHRM 13 januari 2015, nr. 50131/12 (Huitson v UK)

Pauwels, M., 2016, No. 50131/12 , Jan 13, 2015. (BNB ; no. 2016/113)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Belastingpakket 2017, Memorie van Antwoord Eerste Kamer, 2.9 Bouwterreinen in de btw

van Norden, G-J., 2016, (NL Fiscaal; vol. 2016, no. 0088)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Belastingpakket 2017, Memorie van Antwoord Eerste Kamer, 7.2 Btw pensioenen

van Norden, G-J., 2016, (NL Fiscaal; vol. 2016, no. 0103)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Btw-aftrek gemeente in verband met gelegenheid geven tot sportbeoefening

van Norden, G-J., 2016, No. 15/01155, Mar 18, 2016. (FED; vol. 2016, no. 78)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Geen opname niet-belastingplichtige holding in fiscale eenheid btw

van Norden, G-J., 2016, No. 14/01003 / ECLI:NL:HR:2015:2498, Sep 11, 2015. (FED; vol. 2016, no. 10)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Indirect gehouden belang en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

van Vijfeijken, I., 2016, 2 p.. No. BNB 2016/167, Apr 15, 2016. (BNB; vol. 64, no. 16)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Leegwaarderatio Successiewet is onverbindend

van Vijfeijken, I., 13 Dec 2016, 2 p.. No. BNB 20016/234, Sep 23, 2016. (BNB; vol. 2016, no. 234)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Noot bij HR, 12 augustus 2016, BNB 2016/211 (Werkruimte in gehuurde woning; als ondernemingsvermogen geëtiketteerd huurrecht)

Essers, P., 2016, 2 p.. No. 15/01994, No. ECLI:NL:HR:2016:1899, Aug 12, 2016. (BNB; vol. 2016, no. 211)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Noot bij HR, 22 april 2016, BNB 2016/158 (Economisch eigendom bij leasing)

Essers, P., 2016, 3 p.. No. 15/04185, No. ECLI:NL:HR:2016:702, Apr 22, 2016. (BNB; vol. 2016, no. 158)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Noot Intrekking ANBI-status met terugwerkende kracht

van Vijfeijken, I., 25 May 2016, 2 p.. No. BNB 2016/107, Mar 04, 2016. (BNB; vol. 64, no. 11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Samengevoegd voortgezet algemeen volwassenen onderwijs onder onderwijsvrijstelling

van Norden, G-J., 2016, No. 14/02281, Jan 22, 2016. (FED; vol. 2016, no. 35)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Vastgoedconcern en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

van Vijfeijken, I., 2016, 2 p.. No. BNB 2016/166, Apr 15, 2016. (BNB; vol. 64, no. 16)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2015

Besluit giftenaftrek

van Vijfeijken, I., 4 Apr 2015, 4 p.. No. Besluit 14 december 2014, No. BNB 2015/96, Dec 19, 2014. (BNB; vol. 63, no. 9)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

102 Downloads (Pure)

EHRM - zaak Arnaud. Eigendomsrecht. Verbod op discriminatie. Terugwerkende kracht van belastingmaatregel. Onderscheid tussen Fransen die in Monaco wonen en Fransen die in een ander land buiten Frankrijk wonen.

Translated title of the contribution: Arnaud Case.: Property right. Prohibition of discrimination. Retroactive taxation. Distinction between French people living in Monaco and French people living in another country outside France.Pauwels, M. R. T., 2015, No. 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11-36971/11, Jan 15, 2015. (EHRC; vol. 2015/76)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Open Access
File

Fictieve verkrijging zonder eerbiedigende werking niet in strijd met eigendomsrecht

van Vijfeijken, I., 19 Jun 2015, 2 p.. No. BNB 2015/185, Jun 19, 2015. (BNB; vol. 63, no. 18)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 10 juli 2015, BNB 2015/205 (Verhuizingskosten bij aanvang onderneming)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 13/04421, No. ECLI:NL:HR:2015:1778, Jul 10, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 205)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 16 januari 2015, BNB 2015/90 (Interne compensatie; doorwerking naar boetegrondslag)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 13/05471, No. ECLI:NL:HR:2015:80, Jan 16, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 90)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 17 oktober 2014, BNB 2015/23 en BNB 2015/24 (Geen afwaarderingsverlies wegens omvorming van landbouwgrond in bosgrond; landbouwvrijstelling, boekwaarde glasopstanden moet aan boekwaarde grond worden toegerekend)

Essers, P. H. J., 2015, 3 p.. No. 13/00765 en 13/01228, No. ECLI:NL:HR:2014:2978, Oct 17, 2014. (BNB; vol. 2015, no. 23 en 24)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 22 mei 2015, BNB 2015/177 (Nageheven accijnzen behoren tot de van aftrek uitgesloten kosten, nageheven omzetbelasting niet)

Essers, P., 2015, 1 p.. No. 14/02083, No. ECLI:NL:HR:2015:1259, May 22, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 177)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 24 april 2015, BNB 2015/159 (Omkering en verzwaring bewijslast; administratieplicht; dubbele boekhouding)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 14/02808, No. ECLI:NL:HR:2015:1082, Apr 24, 2015. (BNB)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Rechtsbetrekking leidend voor btw-aftrek

van Norden, G-J., 2015, No. 13/06113, May 01, 2015. (FED; vol. 2015, no. 71)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2014

Btw-aftrek bij verkoop minderheidsdeelneming

van Norden, G-J., 2014, No. nr. 42 868, Mar 28, 2014. (FED 2014/70)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Btw-aftrek bij verkoop minderheidsdeelneming

van Norden, G-J., 2014, No. nr. 43 863bis, Mar 28, 2014. (FED 2014/69)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Comments ECJ 17 September 2014, Case C-7/13 (Skandia)

van Norden, G-J., 2014, No. C-7/13, Sep 17, 2014. (Highlights & Insights on European Taxation 2014/356)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen pro rata aftrek op basis van werkelijk gebruik

van Norden, G-J., 2014, No. nr. 09/01485, Jan 10, 2014. (FED 2014/22)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Nadien kwijtgescholden koopsom komt niet als tegenprestatie in mindering op verkrijging op grond van art. 10 SW

van Vijfeijken, I. J. F. A., 2014, 2 p.. No. BNB 2014/252, Oct 10, 2014.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij: Hoge Raad (2013-10-11)

Russo, R., 2014, No. 2014/3, Oct 11, 2013. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2014/1, no. p. 10-11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Reikwijdte ondernemerschap en recht op aftrek van voorbelasting

van Norden, G-J., 2014, No. nr. 12/01082, Nov 29, 2013. (FED 2014/15)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Toepassing art. 10 Successiewet

van Vijfeijken, I. J. F. A., 1 Dec 2014, No. BNB 2014/252, Oct 10, 2014. (BNB; vol. 62, no. 23)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Tweede aanslag schenkingsrecht

van Vijfeijken, I. J. F. A., 2014, 1 p.. No. BNB 2014/86, Feb 21, 2014. (BNB; vol. 62, no. 8, p 1841-1842)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Verhuur werkkamer in woonhuis dga is economische activiteit

van Norden, G-J., 2014, No. nr. 13/00982, Jun 06, 2014. (FED 2014/91)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2013

Bewijslastverdeling bij beroepsziekten: Hof Arnhem 27 maart 2012, rolnr. 200.074.885-01, LJN BW0025

Weterings, W. C. T., 2013, Mar 27, 2012. (Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade; vol. 16, no. p. 24-32)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Comments Council Directive 2013/42/EU

van Norden, G-J., 2013, (Highlights & Insights on European Taxation 2013/68)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Comments Council Directive 2013/43/EU

van Norden, G-J., 2013, (Highlights & Insights on European Taxation 2013/69)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Comments Council Implementing Decision 2012/705

van Norden, G-J., 2013, (Highlights & Insights on European Taxation 2013/3.5)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Comments ECJ 19 December 2012, Case C-310/11 (Grattan)

van Norden, G-J., 2013, No. C-310/11, Dec 19, 2012. (Highlights & Insights on European Taxation 2013/3.9)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Comments ECJ 7 March 2013, Case C-275/11 (GfbK)

van Norden, G-J., 2013, No. C-275/11, Mar 07, 2013. (Highlights & Insights on European Taxation 2013/72)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Comments ECJ 8 November 2012, Case C-299/11 (Gemeente Vlaardingen)

van Norden, G-J., 2013, No. C-299/11, Nov 08, 2012. (Highlights & Insights in European Taxation 2013/3.11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Gáll-zaak. Schending art. 1 Eerste Protocol EVRM. Belastingtarief van 98%. Overgangsrecht: (materieel) terugwerkende kracht

Pauwels, M. R. T., 2013, No. 2013/81, Jun 25, 2013. (Fiscaal weekblad FED; vol. 73, no. p. 34-34)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Inbreng van door belanghebbende bewoond pand bij aanvang onderneming

Essers, P. H. J., 2013, No. 127, Feb 01, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 127, no. p. 2434-2435)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Naheffings(on)mogelijkheid bij (gewezen) fiscal eenheid btw

van Norden, G-J., 2013, No. nr. 11/02954, Jun 14, 2013. (FED 2013/96)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

NKM-zaak. Schending art. 1 Eerste Protocol EVRM. Belastingtarief van 98%. Overgangsrecht; (materieel) terugwerkende kracht

Pauwels, M. R. T., 2013, No. v, May 14, 2013. (Fiscaal weekblad FED; vol. 73, no. p. 20-32)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij: Fiscaal Weekblad FED (2013-04-19)

Russo, R., 2013, No. 2013/85, Apr 19, 2013. (Fiscaal weekblad FED; vol. 18, no. p. 13-14)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij: Hoge Raad (2012-08-10)

Russo, R., 2013, No. 2013/6, Aug 10, 2012. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2, no. p. 6-7)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij: Hoge Raad (2012-09-14)

Russo, R., 2013, No. 2013/7, Sep 14, 2012. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2, no. p. 9-9)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij: Hoge Raad (2012-09-21)

Russo, R., 2013, No. 2013/8, Sep 21, 2012. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2, no. p. 11-11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij: Hoge Raad (2013-03-01)

Russo, R., 2013, No. 74, Mar 01, 2013. (Fiscaal weekblad FED; vol. 15, no. p. 21-21)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij: Hoge Raad (2013-03-01)

Russo, R., 2013, No. 78, Mar 01, 2013. (Fiscaal weekblad FED; vol. 16/17, no. p. 18-19)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional