Research Output

Filter
Doctoral Thesis
2018
Open Access
File
914 Downloads (Pure)
2017

The AGM in Europe: Closing the gap between theory and practice

Lafarre, A., 2017, S.l.: [s.n.]. 331 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
647 Downloads (Pure)
2016

Rebalancing conflicts of interests in hybrid business forms: Mandatory law versus contractual arrangements

Gomtsyan, S., 2016, S.l.: [s.n.]. 236 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
216 Downloads (Pure)
2015
1545 Downloads (Pure)
Open Access
File
1547 Downloads (Pure)

Legal & market infrastructure for technology-driven firms

De Buysere, K. A. S., 2015, S.l.: [s.n.]. 309 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
553 Downloads (Pure)
2014

Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated model

Staats, G., 2014, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP). 418 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
809 Downloads (Pure)
2013

Legitimiteit en fiscale rechtshandhaving: Juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten.

van Steenbergen, A. J. K. M., 2013, Den Haag: Centrum voor kennis en communicatie Belastingdienst. 306 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
712 Downloads (Pure)
Open Access
File
1503 Downloads (Pure)
2012

CFC legislation in the European Union and the alternative CSC concept

Bader, R. G., 2012, [n.n.]. 697 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
601 Downloads (Pure)

Corporate governance mechanisms as a driver of value-destruction and value-creation

Humphery-Jenner, M., 2012, Tilburg: CentER. 216 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
221 Downloads (Pure)

De express private trust: Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalitificatie en gevolgen

Gilissen, G. D. L. M., 2012, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 741 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
698 Downloads (Pure)

Risk Management and Corporate Governance: Match between the legal framework and practice

van Daelen, M. M. A., 2012, Brugge: Die Keure. 279 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Tax treaty override

De Pietro, C., 2012, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 277 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
389 Downloads (Pure)
2011

A new policy agenda for Latin American company law: Reshaping the closely-held entity landscape

Reyes Villamizar, F. H., 2011, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
324 Downloads (Pure)
Open Access
File
646 Downloads (Pure)

De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving

Hoogeveen, M. J., 2011, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
1955 Downloads (Pure)
1549 Downloads (Pure)

Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting

Gubbels, N. C. G., 2011, Deventer: Kluwer. 623 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
1245 Downloads (Pure)
2010
Open Access
File
107 Downloads (Pure)
2009

Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW

van Doesum, A. J., 2009, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
3375 Downloads (Pure)
2007

Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen

Wibier, R. M., 2007, Deventer: Kluwer. 174 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
407 Downloads (Pure)

Corporate recovery: De weg naar effectief insolventierecht

Luttikhuis RA, A. P. K., 2007, S.l.: [s.n.]. 212 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
95 Downloads (Pure)

De harmonisatie van de BTW

van Dongen, A., 2007, Amersfoort: [s.n.]. 472 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
109 Downloads (Pure)

Het beleggingsbegrip in de directe belastingen

Te Niet, H. A. J. P., 2007, Deventer: Kluwer. 335 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
593 Downloads (Pure)

Het concern in de BTW

van Norden, G. J., 2007, Deventer: Kluwer. 567 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
876 Downloads (Pure)

Internationale fiscale gegevensuitwisseling en de rechtsbescherming van de belastingplichtige

Schenk-Geers, A. C. M., 2007, S.l.: [s.n.]. 519 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
176 Downloads (Pure)

The Law and Economics of Private Equity Financing: Empirical Essays

Johan, S. A., 2007, [n.n.]. 301 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
39 Downloads (Pure)
2006

De Faillissementspauliana: Revisie van een Relict

van Dijck, G., 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 299 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
1353 Downloads (Pure)

Fiscale aspecten bij doorstart van de insolvente NV/BV

van Oers, M. H. M., 2006, Tilburg: [s.n.]. 360 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
79 Downloads (Pure)
223 Downloads (Pure)

Leasing in de Venootschapsbelasting. Een nieuwe kijk op 'economisch eigendom'

Bruins Slot, W., 2006, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
74 Downloads (Pure)
2004

Zekerheid en voorrang

van den Heuvel, N. W. M., 2004, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
283 Downloads (Pure)

De belaste overheid

Stevens, S. A., 2003, Deventer: Kluwer. 560 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
174 Downloads (Pure)
2002

De joint venture-vennootschap: een persoonsgebonden kapitaalvennootschap

van Duuren, T. P., 2002, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 277 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
168 Downloads (Pure)

Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap: Een knelpuntenoplossing vanuit rechtsvergelijkend perspectief

Stevens, A. J. A., 2002, Deventer: Kluwer. 433 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
106 Downloads (Pure)
2001

Europees Gemeenschapsrecht en directe belastingen (spanningen tussen verdragsvrijheden en het Nederlands belastingrecht)

van den Hurk, H. T. P. M., 2001, Deventer: Kluwer. 473 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
58 Downloads (Pure)
2649 Downloads (Pure)
2000

Koersen door het effectenrecht: beschouwing omtrent Nederlands effectenrecht

Grundmann-van de Krol, C. M., 2000, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 534 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
47 Downloads (Pure)
1999

Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen

van Kempen, M. L. M., 1999, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 275 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
141 Downloads (Pure)