Research Output 1995 2020

Filter
Doctoral Thesis
2018
879 Downloads (Pure)
Open Access
File
Tax
Wealth inequality
Well-being
Indirect taxes
Tax mix
2017
581 Downloads (Pure)

The AGM in Europe: Closing the gap between theory and practice

Lafarre, A., 2017, S.l.: [s.n.]. 331 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
shareholder
corporate law
absenteeism
participation
economic research
2016
209 Downloads (Pure)

Rebalancing conflicts of interests in hybrid business forms: Mandatory law versus contractual arrangements

Gomtsyan, S., 2016, S.l.: [s.n.]. 236 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2015
1537 Downloads (Pure)
Open Access
File
1544 Downloads (Pure)

Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspension in grensoverschrijdende situaties

Starink, B., 2015, 330 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
550 Downloads (Pure)

Legal & market infrastructure for technology-driven firms

De Buysere, K. A. S., 2015, S.l.: [s.n.]. 309 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2014

Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated model

Staats, G., 2014, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP). 418 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

798 Downloads (Pure)

Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated model

Staats, G. M. C. M., 2014, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP). 399 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
2013
691 Downloads (Pure)

Legitimiteit en fiscale rechtshandhaving: Juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten.

van Steenbergen, A. J. K. M., 2013, Den Haag: Centrum voor kennis en communicatie Belastingdienst. 306 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
1486 Downloads (Pure)

Mens, Maatschappij en Mediation: Een theoretisch, rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek

van Hout, M. B. A., 2013, Den Haag: SDU-uitgevers. 400 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2012
586 Downloads (Pure)

CFC legislation in the European Union and the alternative CSC concept

Bader, R. G., 2012, [n.n.]. 697 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
218 Downloads (Pure)

Corporate governance mechanisms as a driver of value-destruction and value-creation

Humphery-Jenner, M., 2012, Tilburg: CentER. 216 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
696 Downloads (Pure)

De express private trust: Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalitificatie en gevolgen

Gilissen, G. D. L. M., 2012, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 741 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File

Risk Management and Corporate Governance: Match between the legal framework and practice

van Daelen, M. M. A., 2012, Brugge: Die Keure. 279 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

384 Downloads (Pure)

Tax treaty override

De Pietro, C., 2012, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 277 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2011
319 Downloads (Pure)

A new policy agenda for Latin American company law: Reshaping the closely-held entity landscape

Reyes Villamizar, F. H., 2011, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
611 Downloads (Pure)

Associated enterprises: A concept essential for the application of the arm's length principle and transfer pricing

Dwarkasing, R. S. J., 2011, Nijmegen: Dwarkasing & Partners.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
1947 Downloads (Pure)

De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving

Hoogeveen, M. J., 2011, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
1537 Downloads (Pure)
File
1235 Downloads (Pure)

Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting

Gubbels, N. C. G., 2011, Deventer: Kluwer. 623 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2010
82 Downloads (Pure)

Rechtsvinding en fiscale werkelijkheid: Een onderzoek naar de betekenis van drie spanningsvelden bij het bepalen van de fiscale werkelijkheid

Nieuwenhuizen, J. H. M., 2010, Deventer: Kluwer. 300 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2009
3368 Downloads (Pure)

Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW

van Doesum, A. J., 2009, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2007
383 Downloads (Pure)

Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen

Wibier, R. M., 2007, Deventer: Kluwer. 174 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
81 Downloads (Pure)

Corporate recovery: De weg naar effectief insolventierecht

Luttikhuis RA, A. P. K., 2007, S.l.: [s.n.]. 212 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
89 Downloads (Pure)

De harmonisatie van de BTW

van Dongen, A., 2007, Amersfoort: [s.n.]. 472 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
538 Downloads (Pure)

Het beleggingsbegrip in de directe belastingen

Te Niet, H. A. J. P., 2007, Deventer: Kluwer. 335 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
834 Downloads (Pure)

Het concern in de BTW

van Norden, G. J., 2007, Deventer: Kluwer. 567 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
159 Downloads (Pure)

Internationale fiscale gegevensuitwisseling en de rechtsbescherming van de belastingplichtige

Schenk-Geers, A. C. M., 2007, S.l.: [s.n.]. 519 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
38 Downloads (Pure)

The Law and Economics of Private Equity Financing: Empirical Essays

Johan, S. A., 2007, [n.n.]. 301 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
2006
1349 Downloads (Pure)

De Faillissementspauliana: Revisie van een Relict

van Dijck, G., 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 299 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
78 Downloads (Pure)

Fiscale aspecten bij doorstart van de insolvente NV/BV

van Oers, M. H. M., 2006, Tilburg: [s.n.]. 360 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
189 Downloads (Pure)
Open Access
File
73 Downloads (Pure)

Leasing in de Venootschapsbelasting. Een nieuwe kijk op 'economisch eigendom'

Bruins Slot, W., 2006, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
2004
250 Downloads (Pure)

Zekerheid en voorrang

van den Heuvel, N. W. M., 2004, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
165 Downloads (Pure)

De belaste overheid

Stevens, S. A., 2003, Deventer: Kluwer. 560 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
2002
156 Downloads (Pure)

De joint venture-vennootschap: een persoonsgebonden kapitaalvennootschap

van Duuren, T. P., 2002, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 277 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
97 Downloads (Pure)

Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap: Een knelpuntenoplossing vanuit rechtsvergelijkend perspectief

Stevens, A. J. A., 2002, Deventer: Kluwer. 433 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2001
55 Downloads (Pure)

Europees Gemeenschapsrecht en directe belastingen (spanningen tussen verdragsvrijheden en het Nederlands belastingrecht)

van den Hurk, H. T. P. M., 2001, Deventer: Kluwer. 473 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
2525 Downloads (Pure)
File
2000
40 Downloads (Pure)

Koersen door het effectenrecht: beschouwing omtrent Nederlands effectenrecht

Grundmann-van de Krol, C. M., 2000, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 534 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
1999
133 Downloads (Pure)

Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen

van Kempen, M. L. M., 1999, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 275 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File