Research Output 1987 2019

Filter
Chapter
1988

Bewerking van commentaar op art. 362-365 sv (de uitspraak van het vonnis)

S Groenhuijsen, M. & de Ruiter, S. W. E., 1988, Het wetboek van strafvordering (losbladig). Melai, A. L. (ed.). suppl. 62 ed. Arnhem: Gouda Quint

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1989

De procedure tot ontneming van voordeel: De belangen van derden

Walther, S., 1989, Voordeelsontneming in het strafrecht. Groenhuijsen, M. S. & van Kalmthout, A. M. (eds.). Gouda Quint, p. 175-187 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1995

Alleen in het strafrecht?

Valkenburg, W. E. C. A., 1995, Gelijke behandeling en de rechtspositie van de alleenstaande. Vlaardingerbroek, P. (ed.). Tilburg: Tilburg University Press, p. 35-44

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Commissie medicamenteuze interventies bij drugsverslaving

van Kalmthout, A. M., 1995, Het voorschrijven van heroïne aan verslaafden aan heroïne. Den Haag: Gezondheidsraad

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De strafrechtadvocaat

Sjocrona, J. M., 1995, Jurist en werk. Groningen: Wolters-Noordhoff, p. 29-32

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het Wetboek van Strafrecht

van Kalmthout, A. M., 1995, Stapel en de Koning: handboek voor de politie. Aler, G., Gorissen, C., Pijls, H., Stroopers, N. & de Wijs, J. E. (eds.). Den Haag: Vuga

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Onderzoek aan kleding en lichaam

van Kalmthout, A. M., 1995, Vademecum strafzaken (supplement 70). Corstens, G. J. M., Keijzer, N. & Sutorius, E. P. R. (eds.). Arnhem: Gouda Quint

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Werkstraf (dienstverlening)

van Kalmthout, A. M., 1995, Vademecum strafzaken (supplement 74). Corstens, G. J. M., Keijzer, N. & Sutorius, E. P. R. (eds.). Arnhem: Gouda Quint

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1996

Algemene wetgeving, Het wetboek van strafrecht, tekst en commentaar

van Kalmthout, A. M., 1996, Stapel en de Koning, Handboek voor de politie. Aler, G. P. A., van Brakel, P., Gorissen, C. L., Pijls, H. & de Wijs, J. E. (eds.). Den Haag: Vuga

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Bijdragen

van Kalmthout, A. M., 1996, Het Wetboek van Strafrecht (Tekstuitgave). van Kalmthout, A. M. (ed.). Den Haag: Vuga, p. 1-6

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Eutanasia, ayuda al suicidio y terminacion avtiva de la vida sin solicitud expresa en los Paises Bajos

van Kalmthout, A. M., 1996, El tratamiento juridico de la eutanasia. Una perspectiva comparada. Diez-Ripollez, J. L. & Monoz Sanchez, J. (eds.). Valencia: Tirant Lo Blanch, p. 263-345

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

27 Downloads (Pure)

Landesbericht Niederlande

van Kalmthout, A. M., 1996, Strafrechtsentwicklung in Europa. Eser, A. & Huber, B. (eds.). Freiburg im Breisgau: Iuskrim, p. 1-105

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
1997

Commentaar op de artt. 12-13a Sv, artt. 14-20 Sv, artt. 21-26 Sv, art. 167 Sv, artt. 242-257 Sv, artt. 483-485 Sv

Valkenburg, W. E. C. A., 1997, Tekst en Commentaar Strafvordering. Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 76pp 76 p. (Losbl. editie).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De een zijn nood, de ander zijn brood, ofwel stropen, stelen, beunen en de grenzen van de strafwet

van Kalmthout, A. M., 1997, Stropen, stelen, beunen...: over de grenzen van de Wet. Merks, K-W. (ed.). Aalsmeer: Dabar-Luyten, p. 56-63 78 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De gedragsdeskundige in het Wetboek van Strafvordering: omzien naar verandering

van Kalmthout, A. M. & van Kempen, P. H. P. H. M., 1997, Psychiatrie en Justitiabelen. van Kalmthout, A. M. & Oei, T. I. (eds.). Deventer: Gouda Quint, p. 33-47 272 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Discussieverslag

Kristen, F. G. H., 1997, Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid. Nieskens-Isphording, B. W. N., Hemmen, E. M. & Strucken, T. H. D. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 71-75 (Centrum voor procesrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Gratie

van Kalmthout, A. M., 1997, Het penitentiair recht. Corstens, G. J. M., Balkema, J. P. & Vegter, P. C. (eds.). Deventer: Gouda Quint, p. 1-135 135 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Gratie. Hoofdstuk 47

van Kalmthout, A. M., 1997, Vademecum strafzaken. Corstens, G. J. M., Keijzer, N. & Sutorius, E. P. R. (eds.). Deventer: Gouda Quint, p. 1-130 130 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Obrana maloljetnog okrivljenika u novem nizozemskom kaznenom pravu

van Kalmthout, A. M., 1997, Hrvatski ljetsopis za kazneno pravo i praksu. Zagreb: Unknown Publisher, p. 279-295 (vol; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Passim

van Kalmthout, A. M., 1997, Stapel en de Koning, Handboek voor de politie. Aler, G., van Brakel, P., Gorissen, C., Pijls, H. & de Wijs, J. E. (eds.). Den Haag: Vuga, p. 70pp

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Rechtspersonen en art. 140 SR

de Vries, M. J. H. J., 1997, Onderneming en strafrecht. van Kraaij, M. & van Veen, A. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 77-94 144 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sanktsii alternativnye lisheniju svobody, v zapadnovropeishkih stranah (Imprisonment and Alternatives in Western European Countries)

van Kalmthout, A. M., 1997, Ugollovnoe pravo i sovremennost (Criminal Law and Contemporaneity). Krasnoyars, K. (ed.). Krasnoyarsk: Ministry of Interior, p. 54-71

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Voordeelsontneming buiten geding

de Vries, M. J. H. J., 1997, Ontneming van voordeel in het strafrecht. De nieuwe wetgeving in theorie en praktijk. Groenhuijsen, M. S., van der Neut, J. L. & Simmelink, J. (eds.). Deventer: Gouda Quint, p. 195-215 355 p. (SSR).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1998

Actoren

Koopmans, I. M., 1998, Handboek Handhaving Milieurecht. Michiels, F. C. M. A., Hendriks, L. E. M., Jurgens, G. T. J. M. & Wiggers-Rust, L. F. (eds.). 's-Gravenhage: Elsevier, p. 1-42 42 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Bedreigingen voor het schuldbeginsel?

de Hullu, J., 1998, Verwijtbare uitholling van schuld?. Borgers, M. J., Koopmans, I. M. & Kristen, F. G. H. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 179-187 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De schuld van de meerdere

Keijzer, N., 1998, Verwijtbare uitholling van schuld. Borgers, M. J., Koopmans, I. M. & Kristen, F. G. H. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 167-178 190 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Is schuld nog van belang? Een analyse van schuld in het Amerikaanse milieustrafrecht

Koopmans, I. M., 1998, Verwijtbare uitholling van schuld?. Borgers, M. J. & Kristen, F. G. H. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 29-46 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sancties

Oudijk, J. C., 1998, Handboek Handhaving Milieurecht. Michiels, F. C. M. A. & Hendriks, L. E. M. (eds.). 's-Gravenhage: Vuga, p. B2.2-1-B2.2-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Schuld, verwijtbaarheid en verantwoordelijkheid: spanning tussen feitelijkheid en normativiteit

Ellian, A., 1998, Verwijtbare uitholling van schuld. Borgers, M. J., Koopmans, I. M. & Kristen, F. G. H. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 147-165 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Schuld in het strafrecht

Kristen, F. G. H., Borgers, M. J. & Koopmans, I. M., 1998, Verwijtbare uitholling van schuld?. Borgers, M. J., Koopmans, I. M. & Kristen, F. G. H. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 11-28 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Some Aspects of New Dutch Drug Policies: Continuity and Change

van Kalmthout, A. M., 1998, Patterns on the European Drug Scene. Waal, H. (ed.). Oslo: National Institute for Alcohol and Drug Research, p. 17-27 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Volmacht (Boek 3, Titel 3)

Kristen, F. G. H., 1998, Verbintenissenrecht geschetst. Bollen, C. & De Kluiver, H. J. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 23-35 167 p. (Burgerlijk Recht Geschetst; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

voorlopige hechtenis

de Vries, M. J. H. J., 1998, Vademecum Strafzaken. Corstens, G. J. M. & Sutorius, J. (eds.). deventer: Gouda Quint, p. 1/26-217/218 (Vademecum Strafzaken).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1999

Het Wetboek van Strafrecht

van Kalmthout, A. M., 1999, Handboek voor de Politie. Aler, G. P. A. & VAN Brakel, P. (eds.). Den Haag: ELSEVIER/vUGA, p. 129 129 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2000

Community Sanctions and Measures in Europe: A Promising Challenge or a Disappointing Utopia?

van Kalmthout, A. M., 2000, Crime and Criminal Justice in Europe. Nuttall, N. (ed.). Duitsland: Council of Europe Publishing, p. 121-133 177 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Recente ontwikkelingen

Koopmans, I. M., 2000, Handhaving Milieurecht (losbladige editie). Michels, F. C. M. A., Wiggers-Rust, L. F., Hendriks, L. E. M. & Jurgens, G. J. T. M. (eds.). 's-Gravenhage: Uitgeverij VUGA, p. 11 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vervolgingsbeletselen

Koopmans, I. M., 2000, Handboek Handhaving Milieurecht. Michiels, F. C. M. A., Hendriks, Jurgens, G. T. J. & Wiggers-Rust, L. (eds.). 's Gravenhage: Vuga, p. 12 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2001

Commentaar op art. 167 Sv

Valkenburg, W. E. C. A., 2001, Tekst en commentaar Strafvordering. Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 563-575 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Commentaar op art. 242-257 Sv

Valkenburg, W. E. C. A., 2001, Tekst en commentaar Strafvordering. Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 659-685 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Commentaar op art. 481-485

Valkenburg, W. E. C. A., 2001, Tekst en commentaar Strafvordering. Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 1083-1087 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Rechtliche Initiativen gegen organisierte Kriminalitat

van Kalmthout, A. M. & van de Reyt, I., 2001, Landesberichte. Gropp, W. & Huber, B. (eds.). Freiburg: Max-Planck-Institut, p. 485-547

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

69 Downloads (Pure)

The Frisian Language in the Netherlands

van Laanen, F., 2001, Minority Rights in Europe: European Minorities and Languages. Trifunovska, S. (ed.). The Hague: T.M.C. Asser Press, p. 67-83 606 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
2003
56 Downloads (Pure)

De SOV-maatregel gedragsdeskundig de maat genomen

Oei, T. I., 2003, Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie. Oei, T. I. & Groenhuijsen, M. S. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 121-133 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
2004
36 Downloads (Pure)

De veranderende rol van de bibliotheek en van bibliothecarissen in het (rechts-)wetenschappelijk onderzoek

Fijnaut, C. J. C. F., 2004, Ad amicissimum amici scripsimus; vriendenboek Raf Verstegen. Geens, K., Lesaffer, R., Steen, B. & van Orshoven, P. (eds.). Brugge: Die Keure, p. 107-111

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
25 Downloads (Pure)

Epilogue

Fijnaut, C. J. C. F., 2004, The impact of World War II on policing in North-West Europe. Leuven: Leuven University Press, p. 173-178 180 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
17 Downloads (Pure)

Prologue

Fijnaut, C. J. C. F., 2004, The impact of World War II on policing in North-West Europe. Leuven: Leuven University Press, p. 1-10 180 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

Recherche in verandering

Fijnaut, C. J. C. F., 2004, Zicht op de nationale recherche. Driebergen: Korps Landelijke Politiediensten, p. 1 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The impact of the occupation on the Dutch police

Meershoek, G., Van der Wal, R. & Smeets, J., 2004, The impact of World War II on policing in North-West Europe. Fijnaut, C. (ed.). Leuven: Leuven University Press, p. 91-132 180 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2006
23 Downloads (Pure)

Aantekeningen bij art. 273a-273e Sr

Kooijmans, T. & van Maurik, H., 2006, Tekst & Commentaar Strafrecht (zesde druk). Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 1083-1092 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
37 Downloads (Pure)

Aantekeningen bij Titel IX Boek 3 (Scheepvaartovertredingen; art. 469-478) Sr

Kooijmans, T. & van Woensel, A. M., 2006, Tekst & Commentaar Strafrecht (zesde druk). Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 1577-1590 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File