Research Output 1991 2019

Filter
Book
2019

Samenwerken en regisseren: Complexe samenwerkingsprocessen

Goedee, J. & Entken, A., 2019, second ed. Den Haag: Boom. 180 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2018

Entrepreneurship in healthcare

Wilden, R., Garbuio, M., Angeli, F. & Mascia, D., 2018, Routledge. 264 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Healthcare
Entrepreneurship
Innovation
Open innovation
Social entrepreneurship

Het verhaal van een ramp: Tenerife 27 maart 1997

Rutten, R., 2018, Wolf Publishers.

Research output: Book/ReportBookPopular

Sociology and military studies: Classical and current foundations

Soeters, S., 2018, 1st ed. CRC Press. 218 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

sociology
Military
civil-military cooperation
military sociology
performance
2017

Samenwerken en regisseren: Complexe samenwerkingsprocessen

Translated title of the contribution: Collaboration and Orchestration: complex collaborative processesGoedee, J. & Entken, A. T. A., 18 Jul 2017, 1 ed. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 173 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2015

(Ont)keten: Samenwerken en regie

Goedee, J. & Entken, A., 2015, Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2013

(Ont)keten. Samenwerking in Ketens

Goedee, J. & Entken, A., 2013, Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 253 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Cooperation, clusters, and knowledge transfer: Universities and firms towards regional competitiveness

Ferreira, J. (ed.), Raposo, M. (ed.), Rutten, R. P. J. H. (ed.) & Varga, A. (ed.), 2013, Dordrecht: Springer. 263 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Managers onderwijzen: Een agenda voor managementopleiders. Liber amicorum

Geurts, J. L. A. (ed.), Reijnders, W. J. M. (ed.) & Eijkemans-Reintjes, J. (ed.), 2013, Tilburg: TIAS/Nimbas. 218 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Moral responsibility and military effectiveness

Amersfoort, H. (ed.), Moelker, R. (ed.), Soeters, J. M. M. L. (ed.) & Verweij, D. (ed.), 2013, The Hague: Asser Press. 300 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Organisatiestructuren

Mintzberg, H. & Goedee, J., 2013, Amsterdam: Pearson.

Research output: Book/ReportBookScientific

2012

Lean in de zorg; De praktijk van continu verbeteren

Rouppe van der Voort, M. (ed.) & Benders, J. G. J. M. (ed.), 2012, Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 153 p. (Zorginnovatie)

Research output: Book/ReportBookScientific

New wars, new militaries, new soldiers? Conflicts, the armed forces and the soldierly subject

Kummel, G. (ed.) & Soeters, J. M. M. L. (ed.), 2012, Bingley: Emerald. 370 p. (Contributions to conflict management, peace economics and development; no. 19)

Research output: Book/ReportBookScientific

2011

Corporate social responsibility and business performance: Theories and evidence about organizational responsibility

Goessling, T., 2011, London: Edward Elgar. 168 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2010

Organisational culture, corporate entrepreneurship and the creation of breakthrough innovations

Gilsing, V. A., Walrave, B. & de Jager, M. F., 2010, London: Edward Elgar.

Research output: Book/ReportBookScientific

Werkboek Eergerelateerd geweld. Het organiseren van een lokale ketensamenwerking eergerelateerd geweld

Ermers, R., Goedee, J., Albrecht, M. & de Jong, R., 2010, Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Research output: Book/ReportBookScientific

2009

Metaforen van maatschappelijke ondernemingen

Cloudt, S. W. M. G., 2009, The Clou. 36 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Temporary organizations: Prevalence, logic and effectiveness

Kenis, P. N., Janowicz-Panjaitan, M. K. & Cambré, B., 2009, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 304 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen: Een verkenning

Traa, M. & Knoben, J., 2009, Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving. 52 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2008

Bedrijfslocatiemonitor: Kritiek, alternatieven en aanpassingen

Knoben, J. & Traa, M., 2008, Rotterdam / Den Haag: NAi Uitgevers / Ruimtelijk Planbureau. 100 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Firm mobility and organizational networks: Innovation, embeddedness, and economic geography

Knoben, J., 2008, Cheltenham: Edward Elgar. 192 p. (New horizons in regular sciences)

Research output: Book/ReportBookScientific

Military cooperation in multinational peace operations: Managing cultural diversity and crisis response

Soeters, J. M. M. L. & Manigart, P., 2008, Abingdon: Routledge. 272 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid

van Oort, F. G., Ponds, R., van Vliet, J., van Amsterdam, H., Declerck, S., Knoben, J., Pellenbarg, P. & Weltevreden, J., 2008, Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers/RPB.

Research output: Book/ReportBookScientific

116 Downloads (Pure)

Werkgelegenheidsgroei op Bedrijventerreinen

Weterings, B. R., Knoben, J. & van Amsterdam, H., 2008, Den Haag / Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving. 83 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

File
2007

Capitalism at the crossroads: aligning business, earth and humanity

Hart, S. L., 2007, Upper Saddle River: Wharton School Publishing. 260 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Facets and dimensions of organizational identification

Boros, S., 2007, Cluj-Napoca: ASCR Press.

Research output: Book/ReportBookScientific

Innovations and institutions. An institutional perspective on the innovative efforts of banks and insurance companies

Vermeulen, P. A. M. & Raab, J., 2007, London: Routledge. 192 p. (Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)

Research output: Book/ReportBookScientific

Strategisch management voor non-profitorganisaties: Koersbepaling, procesregie en metabesturing

Joldersma, F., Mouwen, C. A. M., Otto, M. M. & Geurts, J. L. A., 2007, Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 96 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2006

De Wmo komt!

Schalk, R., 2006, Deventer: Kluwer. 111 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Group composition and effectiveness

Curseu, P. L., 2006, Cluj-Napoca: ASCR Press. 334 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Homo Institutionals: Institutionen und rationale Entscheidungen. Eine Einfuhrung

Goessling, T., 2006, Bielefeld: Verlag fur Druckgrafik Hans Gieselmann. 105 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2005

Ethnic Conflict and terrorism: The Origins and Dynamics of Civil Wars

Soeters, J. M. M. L., 2005, London: Routledge. 170 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2004

Geweld en conflict: het ontstaan en verloop van burgeroorlogen, etnische str¿d en terrorisme

Soeters, J. M. M. L., 2004, Amsterdam: Boom. 143 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Organizational dynamics in the care sector. A case study focused on "Stichting Prisma" in Waalwijk, the Netherlands

Merks-van Brunschot, W. L. C. M., 2004, Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 328 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Policy games for strategic management

Duke, R. D. & Geurts, J. L. A., 2004, Amsterdam: Dutch University Press. 375 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2003

Knowledge and innovation in regional industry: An entrepreneurial coalition

Rutten, R. P. J. H., 2003, London: Routledge. 240 p. (Studies in global competition series)

Research output: Book/ReportBookScientific

2001

Politiek en interactief bestuur: interacties en interpretaties rond de ontwikkeling van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

Hendriks, F., Tops, P. W., den Boer, M. G. W., Boogers, M. J. G. J. A., Hertogh, M. L. M., Schruijer, S. G. L. & Zouridis, S., 2001, Den Haag: Elsevier. 193 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2000

Changing Organisations with Gaming/Simulation

Geurts, J. L. A., de Caluwé, L. I. A. & Stoppelenburg, A., 2000, Den Haag/ Amersfoort: Elsevier/ Twynstra Gudde. 237 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Leiden of lijden? Het handelingsrepertoire van de manager

Moen, J., Ansems, P., Hanse, J. & Vintges, M., 2000, Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 165 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Strategisch Management voor non-profitororganisaties: Koersbepaling, procesregie en metabesturing

Joldersma, F., Mouwen, C. A. M., Otto, M. M. & Geurts, J. L. A., 2000, Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 148 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

1999

De Regio Centraal

Boekema, F. W. M. & de Graaff, W., 1999, Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 80 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Grensoverschrijdende Activiteiten in Beweging. Grensregio's, Onderzoek en Beleid

Boekema, F. W. M. & Allaert, G., 1999, Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 218 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Nieuwe instrumenten voor interactieve beleidsvorming. Een verkenning van beleidsinnovaties in bits en bytes

Holland, C., Bongers, F. J. & Bouwman, H., 1999, Den Haag: Senter. 63 p. (Technologie en Samenleving. Beleidsinteractie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Stadscentra in de vitrine. Naar een methode voor het vergelijken van de vitaliteit van stadscentra

Spierings, B., van de Wiel, E. & Boekema, F. W. M., 1999, Nijmegen: Nijmeegse Geografische Cahiers. 45 p.

Research output: Book/ReportBookScientific