Research Output 1981 2020

Filter
Chapter
2001

De trivialisering van de tolerantie. Zowel te veel als te weinig bedreigt de tolerantie

de Wit, T. W. A., 2001, De lege tolerantie. Vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland. ten Hooven, M. (ed.). Amsterdam: Boom, p. 85-111 (De lege tolerantie. Vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Een oneigentijds geschrift over politiek

de Wit, T. W. A., 2001, Het begrip politiek. Schmitt, C. (ed.). Amsterdam: Boom, p. 7-45 (Het begrip politiek).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

18 Downloads (Pure)

In de persoon van Christus, Hoofd en Herder: over wijding en zending van de priester en zending van de pastoraal werk(st)er

Schoot, H. J. M., 2001, Utrechtse Studiën; 2. van Eijk, A. C. H. & Meijers, A. P. H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 132-148 (Utrechtse Studiën; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Invention of Tradition. The Trinity as test

Rikhof, H. W. M., 2001, Studies in Theology and Religion; 3. van Henten, J. W. & Houtepen, A. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 97-110 (Studies in Theology and Religion; 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Openen naar de toekomst

Rikhof, H. W. M., 2001, Verleden openen naar heden en toekomst. Meedenken met de christologie van Piet Schoonenberg. Merrigan, T. & Struys, K. (eds.). Averbode: Unknown Publisher, p. 99-123 (Verleden openen naar heden en toekomst. Meedenken met de christologie van Piet Schoonenberg).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Op zoek naar de vijand. De agressiviteit van de vooruitgang volgens Carl Schmitt

de Wit, T. W. A., 2001, Onbehagen met de moderniteit: de revolte van de intellectuelen 1870-1933. Braeckman, A., Bauer, R. & de Visscher, J. (eds.). Kapellen: Pelckmans, p. 116-144 (Onbehagen met de moderniteit: de revolte van de intellectuelen 1870-1933).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Pastoraal werk(st)er: wel een kerkelijk ambt maar geen kerkelijke bediening? Een canoniekrechtelijke reflectie

Meijers, A. P. H., 2001, Utrechtse StudiǮn; 2. van Eijk, A. C. H. & Meijers, A. P. H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 149-166 (Utrechtse StudiǮn; 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomism in Zanchi's Doctrine of God

Goris, H. J. M. J., 2001, Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise. van Asselt, W. J. & Dekker, E. (eds.). Grand Rapids: Baker Book House, p. 121-139 (Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tijd nemen, tijd geven, Filosofische gedachten bij informatie en communicatietechnologie en de tijd

Blans, G. H. T., 2001, Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?. Hogenhuis, C. (ed.). Kampen: Kok, p. 152-172 (Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tolerantie en politiek. Over het liberalisme van de angst en de angst voor het liberalisme

de Wit, T. W. A., 2001, Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid. Kuiper, R. (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 28-47 (Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2000
21 Downloads (Pure)

Crying in the Desert? Speaking About God in Our Time

Jonkers, P. H. A. I., 2000, In Quest of Humanity in a Globalizing World.: Dutch Contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000. Derkse, W., van der Lans, J. & Waanders, S. (eds.). Uitgeverij Damon, p. 117-137 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
Deity
Religion
Christianity
Subjectivism
Disenchantment

De trivialisering van de tolerantie: Een essay over de liberale neutralisering van cultuurverschillen

de Wit, T., May 2000, Liber Amicorum Piet Tommissen. La Hulpe, p. 111-130 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

18 Downloads (Pure)

Inleiding

Jonkers, P. H. A. I. & te Velde, R. A., 2000, Geloof en rede.: Opstellen naar aanleiding van de encycliek Fides et Ratio.. Jonkers, P. H. A. I. & te Velde, R. A. (eds.). Uitgeverij Damon, p. 7-10 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
17 Downloads (Pure)

In onze tijd gelooft toch geen verstandig mens meer in God? Een metafysische kritiek van de onhoudbaarheidsthese

Jonkers, P. H. A. I., 2000, Christelijk geloof en rationaliteit. Dekker, E. & Sarot, M. (eds.). Boekencentrum Zoetermeer, p. 42-64 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

'No spiritual investment of the world as it is'. The Political Theology of Jacob Taubes

de Wit, T., Jun 2000, Flight of the Gods. Bulhof, I. N. & Ten Kate, L. (eds.). New York: Fordham University Press, p. 319-353 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

20 Downloads (Pure)

Waarheid en wijsheid

Jonkers, P. H. A. I., 2000, Geloof en rede: Opstellen naar aanleiding van de encycliek Fides et Ratio. Damon B.V., p. 115-140 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
1999

De verloren onschuld van de solidariteit: Een kleine genealogie en een probleemstelling

de Wit, T., Jun 1999, Solidariteit: Filosofische kritiek, ethiek en politiek. De Wit, T. & Manschot, H. (eds.). Boom, p. 17-74 57 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

29 Downloads (Pure)

Het idealisme als kritiek op het eindigheidsdenken

Jonkers, P. H. A. I., 1999, Reflectie en fundering: Over filosofie als wetenschap. Desmond, W., Heyde, L. & Onnasch, E-O. (eds.). Nijmegen: Nijmegen University Press, (Studies van het Centrum voor Duits Idealisme; vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Inleiding

de Wit, T., May 1999, Solidariteit: Filosofische kritiek, ethiek en politiek. De Wit, T. & Manschot, H. (eds.). Amsterdam: Boom, p. 7-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

38 Downloads (Pure)

Solidariteit en terreur: Analyse van een verborgen samenhang

Jonkers, P. H. A. I., 1999, Solidariteit: Filosofische kritiek, ethiek en politiek. De Wit, T. W. A. & Manschot, H. (eds.). Boom Uitgeverij, p. 74-94 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Warme en koude Apocalyps: Een essay over tolerantie en geschiedfilosofie

de Wit, T., May 1999, Het einde nabij?: Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom. Clemens, T., Otten, W. & Rouwhorst, G. (eds.). Vallhof Pers, p. 274-291 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1998
27 Downloads (Pure)

Metafysische beschouwingen over religie en waarheid

Jonkers, P. H. A. I., 1998, Kijken naar de Zon: Filosofische essays over de godsvraag. Braeckmans, L. & Cloots, A. (eds.). Pelckmans, p. 185-210 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
1997
47 Downloads (Pure)

Fichte en het project van een wetenschappelijke filosofie

Jonkers, P. H. A. I., 1997, Johann Gottlieb Fichte: Een inleiding tot zijn denken. Cruysberghs, P. & Jonkers, P. H. A. I. (eds.). Kok Agora, p. 38-68 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
19 Downloads (Pure)

God als veruitwendiging van het ik? De Godsdienstfilosofie

Jonkers, P. H. A. I., 1997, Johann Gottlieb Fichte: Een inleiding tot zijn denken. Cruysberghs, P. & Jonkers, P. H. A. I. (eds.). Kok Agora, p. 138-167 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

Leven en werk van een hemelbestormer

Jonkers, P. H. A. I., 1997, Johann Gottlieb Fichte: Een inleiding tot zijn denken. Cruysberghs, P. & Jonkers, P. H. A. I. (eds.). Kok Agora, p. 11-37 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Visies op de multiculturele samenleving

de Wit, T., 1997, Visies op de multiculturele samenleving. Oosterbeek: Stichting HEMAG, p. 5-19 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1996

De sluiers van de democratie: Over volkssoevereiniteit en politieke representatie

de Wit, T., Jun 1996, Verloren presenties: Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek. Bulhof, I. & Welten, R. (eds.). Kampen: Kok Agora, p. 125-152 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1995
18 Downloads (Pure)

Het ideaal van de volmaakte weergave: Hegel en Heidegger

Jonkers, P. H. A. I., 1995, Als woorden niets meer zeggen: De crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur. Bulhof, I. N. & van Riessen, R. (eds.). Kok Agora, p. 56-76 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Katholicisme, deconstructie en democratie

de Wit, T., Jun 1995, Katholieken in de moderne tijd: Een onderzoek door de Acht Mei Beweging. Borgman, E., Van Dijk, B. & Salemink, T. (eds.). Zoetermeer: De Horstink, p. 195-217 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Negative Theology in Dutch literature: Frans Kellendonk

de Wit, T., Jun 1995, (Dis)continuity and (De)construction : Reflections on the meaning of the past in crisis situations. Wissink, J. B. M. (ed.). Kampen: Kok Agora, p. 146-154 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1994

Creatieve hermeneutiek: De harmonie tussen waarheid en wet in Veritatis Splendor

de Wit, T., Jun 1994, De schittering van de waarheid: Theologische reflecties bij de encycliek Veritatis Splendor. Rikhof, H. W. M. & Vosman, F. J. H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 138-153 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Geschiedfilosofie

Jonkers, P. H. A. I., 1994, Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Brugmans, E. (ed.). Open Universiteit, p. 79-107 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

23 Downloads (Pure)

Wat is waarheid? Cultuurfilosofische beschouwingen over vrijheid en waarheid

Jonkers, P. H. A. I., 1994, De schittering van de waarheid: Theologische reflecties bij de encycliek Veritatis splendor. Rikhof, H. & Vosman, F. (eds.). Meinema

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
1992

Filosofie

Jonkers, P. H. A. I., 1992, Handboek Godsdienst in Nederland. Schaeffer, H. (ed.). De Horstink, p. 240-255 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het 'Hegel-effect': De revolte tegen het einde van de geschiedenis

de Wit, T., Jun 1992, Voorbij de ideologie? : Zingeving en politiek na Fukuyama's 'Einde van de geschiedenis'. Van Stokkom, B. (ed.). Kampen, p. 43-64 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Het maatschappelijk geschenk: De verlossing van de schuld in Hobbes' Leviathan

de Wit, T. & Terpstra, M., Jun 1992, Schuld en gemeenschap: Hoofdstukken uit een genealogie van de schuld . Baarn: Ambo, p. 45-78 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1991

De gemeenschap tussen verlangen en bedreiging

de Wit, T., Jun 1991, Voorbij het zelfbehoud: Gemeenschap en offer bij Georges Bataille. Ten Kate, L. (ed.). Leuven/Apeldoorn: Garant, p. 7-18 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Glossarium

Jonkers, P. H. A. I., 1991, Geschiedenis van de wijsbegeerte III. Jonkers, P. H. A. I. (ed.). Uitgeverij Kok, p. 129-144 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Herhalingseenheid 3

Jonkers, P. H. A. I., 1991, Geschiedenis van de wijsbegeerte III. Jonkers, P. H. A. I. (ed.). Uitgeverij Kok, p. 121-128 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

31 Downloads (Pure)

Het einde van het metafysische spreken over God?

Jonkers, P. H. A. I., 1991, De god van de filosofen en de god van de bijbel: Het christelijk godsbeeld in discussie. Vroom, H. M. (ed.). Meinema, p. 61-73 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Karl Marx

Jonkers, P. H. A. I., 1991, Geschiedenis van de wijsbegeerte III. Jonkers, P. H. A. I. (ed.). Uitgeverij Kok, p. 24-36 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1985

De verlichte geest en de terugkeer van het verdrongene in de politiek: Over Arend van Leeuwen

de Wit, T., Jan 1985, God om God verlaten: Ter gelegenheid van het afscheid van Arend van Leeuwen. Theologisch Instituut Nijmegen, p. 78-85 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific