Research Output 1981 2020

Filter
Chapter
Chapter

Thomas at Utrecht

Rikhof, H. W. M., 2003, Contemplating Aquinas. On the Varieties of Interpretation. Kerr, F. (ed.). London: SCM Press, p. 103-136 (Contemplating Aquinas. On the Varieties of Interpretation).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomas in de Lage Landen: Het neothomisme in Nederland

te Velde, R., 2017, Homo sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens. te Velde, R. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pes, p. 182-198 16 p. (Annalen van het Thijmgenootschap; vol. jrg. 105, no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Thomas on the Church: Reflections on a Sermon

Rikhof, H. W. M., 2004, Aquinas on Doctrine. A Critical Introduction. Weinandy, T. G., Keating, D. A. & Yocum, J. P. (eds.). London: T&T Clark International, p. 199-223 (Aquinas on Doctrine. A Critical Introduction).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomas over wonderen

Goris, H. J. M. J., Bosman, F. & van Leeuwen, J., 2004, Jaarboek 2003 Thomas Instituut Utrecht. Utrecht: Unknown Publisher, p. 31-55 (Jaarboek 2003 Thomas Instituut Utrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomas van Aquino

Goris, H., 2017, 25 eeuwen theologie. ten Kate, L. & Poorthuis, M. (eds.). Boom, p. 327-333 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Thomas van Aquino over de mens als beeld van God

Schoot, H., Mar 2017, Homo sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens. te Velde, R. (ed.). Valkhof Pers, p. 139-159 (Annalen van het Thijmgenootschap; vol. 105, no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Thomas van Aquino over de vrije wil van de zondaar

Translated title of the contribution: Thomas Aquinas on the free will of the sinnerGoris, H., 2017, Schuld en Vrijheid: Opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. den Hertog. Huijgen, A., Peels, E. & Smits, C-J. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 90-100 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Thomism in Zanchi's Doctrine of God

Goris, H. J. M. J., 2001, Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise. van Asselt, W. J. & Dekker, E. (eds.). Grand Rapids: Baker Book House, p. 121-139 (Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tijd maken voor het echte verhaal: God als troost?

Moons, J., 2018, Overleven na de dood. van der Vloet, J. & Cornu, I. (eds.). Antwerpen: Halewijn, p. 27-29 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Tijd nemen, tijd geven, Filosofische gedachten bij informatie en communicatietechnologie en de tijd

Blans, G. H. T., 2001, Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?. Hogenhuis, C. (ed.). Kampen: Kok, p. 152-172 (Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tolerantie: olie of zand in de machine

de Wit, T. W. A., 2003, De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij. Devisch, I. & Verschraegen, G. (eds.). Amsterdam: Boom, p. 198-212 (De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tolerantie en politiek. Over het liberalisme van de angst en de angst voor het liberalisme

de Wit, T. W. A., 2001, Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid. Kuiper, R. (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 28-47 (Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tomás d Aquino acerca del ser: perfección y/o existencia?

Translated title of the contribution: Thomas Aquina on Being: Perfection or/and Existencete Velde, R. A., 2014, La fascinación de ser metafísico: tributo al magisterio de Lawrence Dewan, O.P.. Irizar, L. B. & Saeteros, T. (eds.). Bogatá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, p. 225-252 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Trauma in Relationship - Healing by Religion: Restoring Dignity an Meaning after Traumatic Experiences

Wulf, M., 31 Oct 2018, Trauma and Lived Religion. : Transcending the Ordinary. Ganzevoort, R. & Sremac, S. (eds.). Amsterdam: Palgrave/MacMillan, p. 129-151 2. (Palgrave Studies in Lives Religion and Social Challenges).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Healing
Trauma
Dignity
Religion
Deity
966 Downloads (Pure)

Truth and Wisdom

Jonkers, P. H. A. I., 2005, The Encyclical 'Fides et Ratio'. Rome: Publications of the Pontificia Universita Lateranese, p. 1-4

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

Tussen Scylla en Charibdis: Het liberale communitarisme van Charles Taylor

Translated title of the contribution: Between Scylla and Charibdis: The Liberal Communitarianism of Charles Taylorde Wit, T., Apr 2018, Charles Taylor. Groot, G. & Vanheeswijck, G. (eds.). Klement/Polis, p. 123-147 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

34 Downloads (Pure)

Two Views of Prayer

Sarot, M., 2016, Rationalität im Gespräch: Philosophische und theologische Perspektiven. Mühling, M. (ed.). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, p. 199-209 11 p. (Marburger Theologisch Studien; vol. 126).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File
Prayer

Ubi caro mea glorificatur, gloriosum me esse cognosco: Deification in John of Fécamp (c. 990-1078)

Faesen, R., 2018, Mystical Doctrines of Deification: Case Studies in the Christian Tradition. Arblaster, J. & Faesen, R. (eds.). Routledge, p. 89-97 (Contemporary Theological Explorations in Mysticism).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

35 Downloads (Pure)

Unmittelbares Wissen und absolutes Wissen. Göschels Aphorismen über Jacobis Nichtwissen

Jonkers, P. H. A. I., 2004, Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit. Jaeschke, W. & Sandkaulen, B. (eds.). Hamburg: Meiner Verlag, p. 359-375 (Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Uw wil geschiede: Over religieus leiderschap

Translated title of the contribution: Thy wil be done: about religious leadershipMeijers, A. P. H., 2014, De volgeling die voorgaat: Leiderschap in het licht van Franciscus van Assisi. Pansters, K. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 179-200 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Obedience
Religious Authority
Religion

Van wie is Willibrord?

Translated title of the contribution: Whose is Willibrord?ten Klooster, A. & Wouda, F., Oct 2018, Willibrord door de eeuwen: Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de lage landen. ten Klooster, A., Smeets, A. & Smit, P-B. (eds.). Berne: Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, p. 137-147

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ecumenical
Ecumenism
Procession
80 Downloads (Pure)

Veroorzaakte gebeurtenis of vrije handeling?

Sarot, M., 2014, De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door: Gedachten ter markering van de theologie van Dr. O.H. de Vries. Bakker, H. (ed.). Utrecht: Kok, p. 182–196 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
19 Downloads (Pure)

Verstand

Jonkers, P. H. A. I., 2006, Hegel-Lexikon. I Jonkers, P. H. A., Cobben, P., Cruysberghs, P. & de Vos, L. (eds.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, p. 467-469 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Visies op de multiculturele samenleving

de Wit, T., 1997, Visies op de multiculturele samenleving. Oosterbeek: Stichting HEMAG, p. 5-19 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vreugde en stilte. De spirituele bronnen van paus Franciscus in het jaar 2018

Moons, J. & Sintobin SJ, N., 2019, Paus Franciscus. Een bewogen en chaotisch jaar. Fijen, L. (ed.). Adveniat Uitgeverij, p. 61-71 en 175-178 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vrijplaats God: Dead Man Walking als oefening in de deconstructie van God-talk

de Wit, T., Apr 2018, Liber amicorum voor Willie van der Merwe. Praeg, L. (ed.). Pretoria, p. 32-39 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

20 Downloads (Pure)

Waarheid en wijsheid

Jonkers, P. H. A. I., 2000, Geloof en rede: Opstellen naar aanleiding van de encycliek Fides et Ratio. Damon B.V., p. 115-140 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Wahlverwandtschaften

Wulf, M., 31 Mar 2018, Le défi de la fraternité/The challenge of fraternity/Die Herausforderung der Geschwisterlichkeit. Thiel, M-J. & Felix, M. (eds.). Wien/Zürich/Münster: LIT Verlag, p. 525-541 17 p. 6. (Theology East - West / Theologie Ost - West; vol. 23).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Warme en koude Apocalyps: Een essay over tolerantie en geschiedfilosofie

de Wit, T., May 1999, Het einde nabij?: Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom. Clemens, T., Otten, W. & Rouwhorst, G. (eds.). Vallhof Pers, p. 274-291 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

23 Downloads (Pure)

Wat is waarheid? Cultuurfilosofische beschouwingen over vrijheid en waarheid

Jonkers, P. H. A. I., 1994, De schittering van de waarheid: Theologische reflecties bij de encycliek Veritatis splendor. Rikhof, H. & Vosman, F. (eds.). Meinema

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
33 Downloads (Pure)

Wat kunnen we leren van Socrates? Het beeld van Socrates als leraar

Translated title of the contribution: What can we learn from Socrates?: The Image of Socrates as Teacherte Velde, R., 2017, Modellen van leraarschap: van Jesaja tot Bioshock. Koet, B. & van Wieringen, A. (eds.). Almere: Parthenon, p. 41-58 17 p. (Utrechtse Studies; vol. XXI).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

We do not pray, we invent: Jews, Judaism and Jewish mysticism in the video game Wolfenstein. The New Order

Bosman, F. & Mock, L., 2016, Religious stories in transformation: Conflict, revision and reception. Poorthuis, M., Houtman, A., Kadari, T. & Tohar, V. (eds.). Leiden: Brill, p. 376-398 (Jewish Christian Perspectives; vol. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Wees waakzaam

Translated title of the contribution: Be VigilantMunnik, R., 1 Jun 2017, Opnieuw gelezen: hedendaagse schrijvers over de parabels . van Tongeren, P. & van Woerkom, R. (eds.). Zoetermeer: Klement, p. 156-161 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

We moeten onze tuin bewerken: Spiritualiteit en het fenomeen tuin

Bosman, F., 2017, Spiritualiteit van de tuin. Bosman, F. & Alma, H. (eds.). Meinema, p. 7-14 (Figura Divina; vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

18 Downloads (Pure)

Werkzeug

Jonkers, P. H. A. I., 2006, Hegel-Lexikon. Jonkers, P. H. A. I., Cobben, P., Cruysberghs, P. & de Vos, L. (eds.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, p. 491-492 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Why Aquinas does not have a Mystical Theology: Dionysian Mystagogy versus Thomistic Science

te Velde, R., 2019, Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas: Scriptural, Systematic, Sacramental and Moral, and Pastoral Perspectives. Schoot, H., Verburgt, J. & Vijgen, J. (eds.). Leuven: Peeters Publishers, p. 171-190 19 p. (Publications of the Thomas Instituut te Utrecht; no. New Series, vol. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

68 Downloads (Pure)

Woorden vinden voor wat wij geloven: Janet Martin Soskice over religieuze taal

Sarot, M., May 2015, Toptheologen: The Next Generation. Bosman, F. (ed.). Heeswijk: Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, p. 21-36 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

Woord vooraf

Denaux, A. J. & Meijers, A. P. H., 2012, Paus Adrianus VI (1459-1523). Utrecht, Leuven, Rome. Denaux, A. J. & Meijers, A. P. H. (eds.). Bergambacht: 2VM Uitgeverij, p. III-IV 2 p. (Theologische Perspectieven; no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

'Zachte rebellen': De plaats van ethiek en ethisch beraad in Duitse gevangenissen

Translated title of the contribution: 'Soft rebels': The place of ethical reflection in German prisonsde Wit, T., 2016, Koorddansen: Ethische vragen in justitiële inrichtingen. de Wit, T. W. A., de Vries, R. J. & den Toom, N. (eds.). Tilburg/Amsterdam: Wolf Legal Publishers (WLP), Vol. 9. p. 69-87 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen mede vanuit canoniekrechtelijk perspectief

Meijers, A. P. H., 2012, De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen. Meijers, A. P. H. (ed.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 23-40 18 p. (Governance & Recht; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Zo wijd als alle werkelijkheid: Grondlijnen van het denken van Herman Berger

Translated title of the contribution: As Broad as All Reality: Fundamental Characteristics of Herman Berger's PhilosophyMunnik, R., 1 Feb 2017, Homo Sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens. te Velde, R. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 161-181 20 p. (annalen van het Thijmgenootschap; vol. 105, no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Hermeneutics
Metaphysics
Essentialism
Thomas Aquinas
Fundamental
101 Downloads (Pure)

‘Zo zult Gij het kwaad uit Uw midden wegdoen!’: Een contekstueel-theologische lezing van de aanwijzingen voor schriftgeleerden en farizeeën in Johannes 8:1–11 met het oog op de omgang van hedendaagse kerkelijke leiders met seksueel misbruik

Sarot, M., 2014, De volgeling die voorgaat: Leiderschap in het licht van Franciscus van Assisi. Pansters, K. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 201–216 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File