Research Output 1981 2020

Filter
Chapter
2013

Jenseits der Haut: Traumatogene Berührung und ethische Forderungen

Wulf, C. M., 2013, Exploring the Boudaries of Bodiliness. Theological and Interdisciplinary Approaches to the Human Condition. Müller, S., Dlugos, S. & Marschütz, G. (eds.). Wenen: Vienna University Press/V&R unipress, p. 129-138 10 p. (Wiener Forum für Theologie und Religionswissenschaft; no. 9).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mens zijn: Belichaamd vrij zijn

Munnik, R. P. H., 2013, Vrije wil: een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag. Oomen, P. (ed.). Zoetermeer: Klement, p. 211-225 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2012

De Heilig Land Stichting-uitspraak, Een canonieke annotatie

Meijers, A. P. H., 2012, Met recht betrokken. Overes, C. H. C. & Van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 175-186 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Reform with Continuity. Religious Freedom and Canon Law

Meijers, A. P. H., 2012, Towards a new Catholic Church in advanced modernity. Transformations, Visions, Tensions. Hellemans, G. A. F. & Wissink, J. B. M. (eds.). Münster: LIT Verlag, p. 103-120 18 p. (Tilburg Theological Studies; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Woord vooraf

Denaux, A. J. & Meijers, A. P. H., 2012, Paus Adrianus VI (1459-1523). Utrecht, Leuven, Rome. Denaux, A. J. & Meijers, A. P. H. (eds.). Bergambacht: 2VM Uitgeverij, p. III-IV 2 p. (Theologische Perspectieven; no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen mede vanuit canoniekrechtelijk perspectief

Meijers, A. P. H., 2012, De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen. Meijers, A. P. H. (ed.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 23-40 18 p. (Governance & Recht; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

Paulus - vechter voor de vrijheid

Translated title of the contribution: Paul - fighting for freedomWulf, C. M., 2010, Paulus tussen sjoel en kerk. Menken, M. J. J. (ed.). Bergambacht: 2VM Uitgeverij, p. 39-53 (Theologische perspectieven ; vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2006
19 Downloads (Pure)

Verstand

Jonkers, P. H. A. I., 2006, Hegel-Lexikon. I Jonkers, P. H. A., Cobben, P., Cruysberghs, P. & de Vos, L. (eds.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, p. 467-469 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File
18 Downloads (Pure)

Werkzeug

Jonkers, P. H. A. I., 2006, Hegel-Lexikon. Jonkers, P. H. A. I., Cobben, P., Cruysberghs, P. & de Vos, L. (eds.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, p. 491-492 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File
2005

Alain Finkielkraut

de Wit, T., 2005, Kritisch Denkers Lexicon. Amsterdam: Veen, p. 135-150 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

24 Downloads (Pure)

Devaluing God from the perspective of modern philosophy

Jonkers, P. H. A. I., 2005, God out of Place? A Symposium on L.P. Hemming's Postmodernity's Transcending: Devaluing God. de Maeseneer, Y. (ed.). ADSS, p. 1-8 8 p. (Ars Disputandi Supplement Series; vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
47 Downloads (Pure)

God in France: Heidegger's Legacy

Jonkers, P. H. A. I., 2005, God in France. Eight contemporary French Thinkers on God. Jonkers, P. & Welten, R. (eds.). Leuven, Paris, Dudley MA: Peeters, p. 1-42 42 p. (Studies in Philosophical Theology; no. 28).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Het politieke pleidooi voor intolerantie

de Wit, T., Nov 2005, Spiegels en spoken: Tolerantie in Nederland. Wageningen: Studium Generale Wageningen, p. 13-26 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Humanisme en nihilisme. Jacobi's tegenspraak tegen de subjectiviteitsfilosofie.

Jonkers, P. H. A. I., 2005, Humanisme en religie. Controverses, bruggen, perspectieven.. Duyndam, J., Poorthuis, M. & de Wit, T. (eds.). Delft: Eburon, p. 47-64 (Humanisme en religie. Controverses, bruggen, perspectieven.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

966 Downloads (Pure)

Truth and Wisdom

Jonkers, P. H. A. I., 2005, The Encyclical 'Fides et Ratio'. Rome: Publications of the Pontificia Universita Lateranese, p. 1-4

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
2004

De behoedzame barmhartigheid. Aantekeningen over een geheimzinnige deugd

de Wit, T. W. A., 2004, Waarden en sociale samenhang. Balthussen, M. (ed.). Amsterdam: Unknown Publisher, p. 61-70 (Waarden en sociale samenhang).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De bevoegdheden van kerkelijke organen

Meijers, A. P. H., van der Ploeg, T. J. & Drimmelen, L. C., 2004, Kerk en Recht. Utrecht: Lemma, p. 231-253 (Kerk en Recht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het beheer van het vermogen in de rooms-katholieke parochie

Meijers, A. P. H., 2004, Kerk en Recht. Utrecht: Lemma, p. 281-287 (Kerk en Recht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

31 Downloads (Pure)

Philosophische Kritik in Hegels Systemkonzeption von 1801/02

Jonkers, P. H. A. I., 2004, Die Eigenbedeutung der Jenaer Systemkonzeptionen Hegels. Kimmerle, H. (ed.). Berlin: Akademie Verlag, p. 45-60 (Die Eigenbedeutung der Jenaer Systemkonzeptionen Hegels).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Rationalisme en populisme: twee varianten van het intolerantievertoog in de moderne filosofie van de liberale democratie

de Wit, T. W. A., 2004, Grenzen aan tolerantie. Derkse, W. (ed.). Nijmegen: Damon, p. 94-117 (Grenzen aan tolerantie).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

21 Downloads (Pure)

The Tension Between Representation and Concept as a Challenge for Philosophy of Religion

Jonkers, P. H. A. I., 2004, Religion and the Good Life. Sarot, M. & Stoker, W. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 17-40 (Religion and the Good Life).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Thomas on the Church: Reflections on a Sermon

Rikhof, H. W. M., 2004, Aquinas on Doctrine. A Critical Introduction. Weinandy, T. G., Keating, D. A. & Yocum, J. P. (eds.). London: T&T Clark International, p. 199-223 (Aquinas on Doctrine. A Critical Introduction).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomas over wonderen

Goris, H. J. M. J., Bosman, F. & van Leeuwen, J., 2004, Jaarboek 2003 Thomas Instituut Utrecht. Utrecht: Unknown Publisher, p. 31-55 (Jaarboek 2003 Thomas Instituut Utrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

35 Downloads (Pure)

Unmittelbares Wissen und absolutes Wissen. Göschels Aphorismen über Jacobis Nichtwissen

Jonkers, P. H. A. I., 2004, Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit. Jaeschke, W. & Sandkaulen, B. (eds.). Hamburg: Meiner Verlag, p. 359-375 (Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2003

Contemplatie in actie

Blans, G. H. T., 2003, Contemplatie in actie. Religieuze ordes en congregaties en de Radboudstichting. Blans, G. H. T. & Waanders, S. (eds.). Budel: Damon, p. 23-49 (Contemplatie in actie. Religieuze ordes en congregaties en de Radboudstichting).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De status van de parochiemedewerk(st)er: een poging tot verheldering middels het canoniek recht

Boelens, O. G. M., 2003, DKV'ers in de kerkelijke praktijk: toegeruste vrijwilligers in het aartsbisdom Utrecht. Enschede: Twente University Press, p. 237-257 (DKV'ers in de kerkelijke praktijk: toegeruste vrijwilligers in het aartsbisdom Utrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De verrassende ongehoordheid Gods

Rikhof, H. W. M., 2003, Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de Katholieke Kerk over de geloofsbelijdenis. Brants, A. & Witte, H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 126-145 (Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de Katholieke Kerk over de geloofsbelijdenis).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

43 Downloads (Pure)

God in Frankrijk: de erfenis van Heidegger

Jonkers, P. H. A. I., 2003, God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God. Jonkers, P. & Welten, R. (eds.). Budel: Damon, p. 7-42 (God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Interpreting Eternity in Aquinas

Goris, H. J. M. J., 2003, Time and Eternity: The Medieval Discourse. Jaritz, G. & Moreno - RiaDZo, G. (eds.). Turnhout: Brepols, p. 193-203 (Time and Eternity: The Medieval Discourse).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Over geloof, theologie en kunst. Drie fragmenten

Rikhof, H. W. M., 2003, Voor het aangezicht van de Levende. Opstellen voor Wiel Logister. Maas, F., Schreurs, N. & Witte, H. (eds.). Averbode: Altiora, p. 314-336 (Voor het aangezicht van de Levende. Opstellen voor Wiel Logister).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomas at Utrecht

Rikhof, H. W. M., 2003, Contemplating Aquinas. On the Varieties of Interpretation. Kerr, F. (ed.). London: SCM Press, p. 103-136 (Contemplating Aquinas. On the Varieties of Interpretation).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tolerantie: olie of zand in de machine

de Wit, T. W. A., 2003, De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij. Devisch, I. & Verschraegen, G. (eds.). Amsterdam: Boom, p. 198-212 (De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2002

Aquinas' Authority in the Contemporary Theology of the Trinity

Rikhof, H. W. M., 2002, Aquinas as Authority. A collection of studies presented at the second conference of the Thomas Instituut te Utrecht, December 14-16 2000. van Geest, P., Goris, H. & Leget, C. (eds.). Leuven: Peeters, p. 213-234 (Aquinas as Authority. A collection of studies presented at the second conference of the Thomas Instituut te Utrecht, December 14-16 2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De ontwarring van een gordiaanse knoop

de Wit, T. W. A., 2002, De Islam en het Westen. Botsende religies. Theologische visies op macht in Islam en Christendom. van Bommel, A. W. (ed.). Kampen: Kok, p. 101-119 (De Islam en het Westen. Botsende religies. Theologische visies op macht in Islam en Christendom).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

15 Downloads (Pure)

Early Thomist Reception of Aquinas' Christology: Henry of Gorkum

Schoot, H. J. M., 2002, Aquinas as Authority. A collection of studies presented at the second conference of the Thomas Instituut te Utrecht, December 14-16 2000. van Geest, P., Goris, H. & Leget, C. (eds.). Leuven: Peeters, p. 25-38 (Aquinas as Authority. A collection of studies presented at the second conference of the Thomas Instituut te Utrecht, December 14-16 2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Hoe de bunkers te verlaten? Ignatieffs halfslachtige oefening in politieke realiteitszin

de Wit, T. W. A., 2002, Mensenrechten en terreur. Ignatieff, M. (ed.). Nijmegen: Thomas Moore Academie, p. 66-83 (Mensenrechten en terreur).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

46 Downloads (Pure)

Levensbeschouwing en onderwijs vanuit katholiek perspectief

Jonkers, P. H. A. I., 2002, Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur. Brugmans, E. (ed.). Heerlen: Open Universiteit, p. 816-822 (Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
2001

Bij wijze van epiloog

Rikhof, H. W. M., 2001, Utrechtse StudiǮn; 2. van Eijk, A. C. H. & Meijers, A. P. C. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 227-235 (Utrechtse StudiǮn; 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Carl Schmitt: het risico van het politieke kwaad

de Wit, T. W. A., 2001, Grote politieke denkers. Hun strijd tussen goed en kwaad. Een rondblik. Buijs, G. J. & Woldring, H. E. S. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 59-77 (Grote politieke denkers. Hun strijd tussen goed en kwaad. Een rondblik).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De trivialisering van de tolerantie. Zowel te veel als te weinig bedreigt de tolerantie

de Wit, T. W. A., 2001, De lege tolerantie. Vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland. ten Hooven, M. (ed.). Amsterdam: Boom, p. 85-111 (De lege tolerantie. Vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Een oneigentijds geschrift over politiek

de Wit, T. W. A., 2001, Het begrip politiek. Schmitt, C. (ed.). Amsterdam: Boom, p. 7-45 (Het begrip politiek).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

16 Downloads (Pure)

In de persoon van Christus, Hoofd en Herder: over wijding en zending van de priester en zending van de pastoraal werk(st)er

Schoot, H. J. M., 2001, Utrechtse Studiën; 2. van Eijk, A. C. H. & Meijers, A. P. H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 132-148 (Utrechtse Studiën; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Invention of Tradition. The Trinity as test

Rikhof, H. W. M., 2001, Studies in Theology and Religion; 3. van Henten, J. W. & Houtepen, A. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 97-110 (Studies in Theology and Religion; 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Openen naar de toekomst

Rikhof, H. W. M., 2001, Verleden openen naar heden en toekomst. Meedenken met de christologie van Piet Schoonenberg. Merrigan, T. & Struys, K. (eds.). Averbode: Unknown Publisher, p. 99-123 (Verleden openen naar heden en toekomst. Meedenken met de christologie van Piet Schoonenberg).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Op zoek naar de vijand. De agressiviteit van de vooruitgang volgens Carl Schmitt

de Wit, T. W. A., 2001, Onbehagen met de moderniteit: de revolte van de intellectuelen 1870-1933. Braeckman, A., Bauer, R. & de Visscher, J. (eds.). Kapellen: Pelckmans, p. 116-144 (Onbehagen met de moderniteit: de revolte van de intellectuelen 1870-1933).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Pastoraal werk(st)er: wel een kerkelijk ambt maar geen kerkelijke bediening? Een canoniekrechtelijke reflectie

Meijers, A. P. H., 2001, Utrechtse StudiǮn; 2. van Eijk, A. C. H. & Meijers, A. P. H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 149-166 (Utrechtse StudiǮn; 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomism in Zanchi's Doctrine of God

Goris, H. J. M. J., 2001, Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise. van Asselt, W. J. & Dekker, E. (eds.). Grand Rapids: Baker Book House, p. 121-139 (Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tijd nemen, tijd geven, Filosofische gedachten bij informatie en communicatietechnologie en de tijd

Blans, G. H. T., 2001, Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?. Hogenhuis, C. (ed.). Kampen: Kok, p. 152-172 (Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tolerantie en politiek. Over het liberalisme van de angst en de angst voor het liberalisme

de Wit, T. W. A., 2001, Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid. Kuiper, R. (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 28-47 (Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2000
21 Downloads (Pure)

Crying in the Desert? Speaking About God in Our Time

Jonkers, P. H. A. I., 2000, In Quest of Humanity in a Globalizing World.: Dutch Contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000. Derkse, W., van der Lans, J. & Waanders, S. (eds.). Uitgeverij Damon, p. 117-137 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
Deity
Religion
Christianity
Subjectivism
Disenchantment