Activities 1996 2019

Filter
Membership of PhD committee

International Bureau of Fiscal Documentation (External organisation)

M.B.A. van Hout (Supervisor)
15 Dec 201516 Dec 2016

Activity: Membership typesMembership of PhD committeeScientific

Utrecht University (External organisation)

I.J.F.A. van Vijfeijken (Member)
8 Jun 2005

Activity: Membership typesMembership of PhD committeeScientific