Activities 1993 2021

(AIEP) Association Internationale d'Etudes Patristiques (External organisation)

P.J.J. van Geest (Member)
2008 → …

Activity: Membership typesMembership of networkScientific

Kerkelijke archieven en hun belang voor historisch onderzoek: ervaringen en wensen vanuit de praktijk van de onderzoeker

T.H.J. Clemens (Speaker)
14 Nov 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

TGL: Tijdschrift voor geestelijk leven (Journal)

J.M.M.G.F. Van Wiele (Editorial board member)
2008

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

NAPS (North American Patristic Society) (External organisation)

P.J.J. van Geest (Member)
2008 → …

Activity: Membership typesMembership of networkScientific

'Early Christian Literature', School of Catholic Theology, University of Tilburg (External organisation)

P.J.J. van Geest (Member)
2008 → …

Activity: Membership typesMembership of boardScientific

INTAMS colloquium: "More than Just Being Together": Sacred and Secular Symbols of Marriage

Herwi Rikhof (Participant)
13 Mar 2009

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in workshop, seminar, course etc.Scientific

Ons Geestelijk Erf (Journal)

T.H.J. Clemens (Reviewer)
2009

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Church History and Religious Culture (Journal)

T.H.J. Clemens (Reviewer)
2009

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

What we can and cannot know about the Early Christian Eucharist

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
20 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Faire mémoire par un geste : la fraction du pain

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
30 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Bijbelse spiritualiteit in beelden die refereren aan 1 Kon 19:1-18

J.M. Bos (Speaker)
22 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Christelijk gebed volgens het Evangelie en de Eerste Brief van Johannes

M.J.J. Menken (Speaker)
27 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Waarom is de hoop een theologische deugd

Herwi Rikhof (Speaker)
28 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De weerbarstigheid van het geloven in de God de Drie-Ene

Herwi Rikhof (Speaker)
5 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Lucas

Herwi Rikhof (Speaker)
19 Nov 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Thomas van Aquino over psalm 51

Herwi Rikhof (Speaker)
6 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Prayer Genres in the Acts of Thomas: Their Literary Characteristics and their Ritual Functions

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
3 Dec 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

I looked, and behold...: Biblical spirituality in pictures that refer to 1 Ki 19:1-18.

J.M. Bos (Speaker)
1 Jul 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De moderne joodse benadering van de apostel Paulus

A.J. Denaux (Speaker)
15 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Lezing 'Het gescheurde kleed'. Een nieuwe beeldvorming over de familie Löb-Van Gelder

T.A.M. Salemink (Speaker)
23 May 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De verrijzenis van Jezus. Een verkenning van de evangelies

A.J. Denaux (Speaker)
1 Jul 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

A View behind the curtain. Willebrands' Diaries and Agendas 1958-1965

T.A.M. Salemink (Speaker)
2 Sep 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Het Global Christian Forum. Weg naar de toekomst? Een Rooms-katholieke bijdrage

A.J. Denaux (Speaker)
3 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De relatie tussen de roomkatholieke Kerk en de anglicaanse gemeenschap. Recente ontwikkelingen

A.J. Denaux (Speaker)
5 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Response to Frederik William Danker's On Respecting Greek in the New Testament

A.J. Denaux (Speaker)
7 Aug 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Internationaal Congres van de International Ecumenical Fellowship (IEF)

A.J. Denaux (Participant)
27 Jul 2009

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in workshop, seminar, course etc.Scientific

Welkomstwoord

A.J. Denaux (Speaker)
6 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Bijnadoodervaring en theologie

Harm Goris (Speaker)
22 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Creation beyond ecology: von Rad's view on the relation between salvation and creation revisited

Harm Goris (Speaker)
21 Aug 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The Carthusians and a Crucial Moment in the Development of Mystical Literature in the Low Countries

R.V.J. Faesen (Speaker)
18 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Augustinus' mens- en godsbeeld voor leraren van het voortgezet onderwijs in Vlaanderen

P.J.J. van Geest (Speaker)
21 Nov 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Het goede leven volgens Augustinus

P.J.J. van Geest (Speaker)
18 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Carthusian Worlds

Krijn Pansters (Organiser)
2009 → …

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in conferenceScientific

De rechtvaardiging van oorlog in het vroege christendom

P.J.J. van Geest (Speaker)
10 Nov 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Athanasius als mystagoog

P.J.J. van Geest (Speaker)
12 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De betekenis van onderwijs in Godsdienst en Levensbeschouwing

H.J.M. Schoot (Speaker)
18 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Thomas van Aquino, zijn leven, werk en betekenis, alsmede zijn preken over de Tien Geboden

H.J.M. Schoot (Speaker)
19 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Key thinkers in the study of religion, culture and society: Augustine

P.J.J. van Geest (Speaker)
4 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden / Religion, culture and society in the Low Countries (Journal)

T.H.J. Clemens (Reviewer)
2009

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Supplements to Novum Testamentum (Journal)

M.J.J. Menken (Reviewer)
2009

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Neotestamentica: Journal of the New Testament Society of South Africa (Journal)

M.J.J. Menken (Reviewer)
2009

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

La teologia della creazione : Michelangelo e Tomasso d'Aquino

Herwi Rikhof (Speaker)
18 Aug 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The Greek of the Lucan Hymns between Semitisms and Septuagintalisms

A.L.A. Hogeterp (Speaker)
28 Jul 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Over God de Drie-Ene: voorstellingen en afbeeldingen

Herwi Rikhof (Speaker)
26 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Allusions to the Minor Prophets in the Fourth Gospel

M.J.J. Menken (Speaker)
3 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Newman de theoloog

Herwi Rikhof (Speaker)
21 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Kunst als locus theologicus: twee case studies van inspiratie

Herwi Rikhof (Speaker)
7 May 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular