Activities 1993 2021

Welkomswoord op de Feestzitting n.a.v. 40 jaar Collationes

A.J. Denaux (Speaker)
24 Mar 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Welkomstwoord

A.J. Denaux (Speaker)
15 Jun 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Binding en vrijheid: over de ethische betekenis van instituties

R.A. te Velde (Speaker)
15 Oct 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

"Life of Christ" from a Catholic Perspective

A.J. Denaux (Speaker)
21 May 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Universite Laval

J.M.M.G.F. Van Wiele (Visiting researcher)
2011

Activity: Visiting an external institution typesVisiting an external academic institutionScientific

Catholic and Protestant Discussions on the Eucharist as Sacrifice

Harm Goris (Speaker)
11 Jan 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The prophecies against the nations in Amos 1:2-3:15

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
13 Jan 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Richtinggevende waarden voor de hedendaagse maatschappelijke en politiek keuzes

P.J.J. van Geest (Speaker)
27 Jun 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

St. Augustine on God's Incomprehensibility, Incarnation and the Authority of St. John

P.J.J. van Geest (Speaker)
12 Aug 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De genade van Christus. Over de Verborgen Aanwezigheid van de H. Geest in Thomas' verhandelingen over de Menswording

H.J.M. Schoot (Speaker)
28 Jan 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

St. Augustine on Good Governance

P.J.J. van Geest (Speaker)
21 Mar 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Truthfulness according to Augustine

P.J.J. van Geest (Speaker)
16 Jun 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Augustinus als godloochenaar. Een schets van zijn negatieve theologie

P.J.J. van Geest (Speaker)
17 Feb 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Volmaakt leven

Krijn Pansters (Organiser)
2011

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in conferenceProfessional

Response to Saskia Wendel ‘Freedom of Mind - Abyss of the Soul - Unification with God’

R.V.J. Faesen (Speaker)
29 Oct 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Church History and Religious Culture (Journal)

T.H.J. Clemens (Reviewer)
2011

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Supplements to Novum Testamentum (Journal)

M.J.J. Menken (Reviewer)
2011

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Neotestamentica: Journal of the New Testament Society of South Africa (Journal)

M.J.J. Menken (Reviewer)
2011

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

De brieven van Johannes: een vroegchristelijk conflict over de goddelijkheid van Jezus

M.J.J. Menken (Speaker)
23 Nov 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

The Post-Synodal Apostolic Exhortation Verbum Domini

A.J. Denaux (Speaker)
5 May 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Thomas van Aquino: denken over God

Harm Goris (Speaker)
16 Dec 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Near-Death Experiences. A theological approach

Harm Goris (Speaker)
26 Aug 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Thomas van Aquino over het lijden en sterven van Christus

H.J.M. Schoot (Speaker)
18 Apr 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Arousing the Desire for the Good: An Exploration of Paul Valadier's Logic of Gratuity

B. Ossewaarde-Lowtoo (Speaker)
24 Jun 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Jan van Ruusbroec : The Indwelling and Non-Identity of ‘Being’ (Wesen) and ‘Suprabeing’ (Overwesen).

R.V.J. Faesen (Speaker)
11 Jul 2011

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden (Journal)

T.H.J. Clemens (Reviewer)
2010

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Church History and Religious Culture (Journal)

T.H.J. Clemens (Reviewer)
2010

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Ons Geestelijk Erf (Journal)

T.H.J. Clemens (Reviewer)
2010

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Over kwaad en zonde, schuld en vergeving: Thomas van Aquino over ps 50

Herwi Rikhof (Speaker)
17 Oct 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Lucas: de parabel van de barmhartige Samaritaan

Herwi Rikhof (Speaker)
11 Feb 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Gli elementi ebraici della liturgia in Peterson

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
26 Oct 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Masterclass Matteüs in de liturgie

M.J.J. Menken (Speaker)
7 Oct 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Relations to Gentiles in the Damascus Document and Biblical Tradition

A.L.A. Hogeterp (Speaker)
4 Aug 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Zwillingsschwestern. Juedische und christliche Liturgie

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
2 Mar 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Johannes Paulus II over de Heilige Geest

Herwi Rikhof (Speaker)
18 Oct 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Liturgie en eucharistie in het licht van Vaticanum II

Herwi Rikhof (Speaker)
8 Apr 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Emotions in the Psalms

H.W.M. van Grol (Speaker)
14 May 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Theologische reflecties op het laatste oordeel

Herwi Rikhof (Speaker)
15 Nov 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De wet van het bidden is de wet van het geloven. Theologische reflecties over de doxologie

Herwi Rikhof (Speaker)
2 Sep 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Qumran en apocalyptiek in het vroegjodendom

A.L.A. Hogeterp (Speaker)
17 Aug 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Patropedia (Publisher)

J.C. van Loon (Reviewer)
20102013

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

(Annual Seminar on the Use of the Old Testament in the New,

B.J. Koet (Contributor)
19 Mar 2010

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in conferenceScientific

Economische crisis en katholieke kritiek

T.A.M. Salemink (Speaker)
18 Mar 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Patropedia (Publisher)

L. Westra (Reviewer)
20102013

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Jaarboek voor Liturgie-onderzoek (Journal)

G.A.M. Rouwhorst (Reviewer)
1 Jan 2010 → …

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Psalm 65 - lezing en herlezing: wie is de 'ik' in Psalm 65?

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
16 Mar 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De Vondsten in de Woestijn van Juda

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
20 Mar 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De structuur van de volkerenspreuken in Amos 1-2

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
17 Sep 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Mensbeeld in de Bijbel

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
13 Nov 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Thomas van Aquino over het sekseverschil en voortplanting

Harm Goris (Speaker)
21 Jan 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific