Research Output

Filter
Article

Geloof-op-zichzelf

van Geest, P. J. J., 11 Oct 2016, In : Nederlands Dagblad. p. 13 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Geloven in verhalen

Poorthuis, M. J. H. M. & Deen, R., 2000, In : Tijdschrift Jota: Meer dan een verhaal alleen. 1-5

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Geloven in vrijheid: tussen secularisme en islamisme

van Geest, P., 2015, In : Christen Democratische Verkenningen. 2015, 2, p. 28-38 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Geluk en levensduur

van Geest, P. J. J., 4 Jan 2011, In : Nederlands Dagblad. p. 12 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Gelukkig eenzaam

van Geest, P., 8 May 2017, In : Nederlands Dagblad. p. 13

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Gematigdheid als juiste levenshouding

van Geest, P. J. J., 2 Sep 2011, In : Friesch Dagblad. p. 11-11 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Gemeenschap en individu zijn elkaars kracht: Het belang van geloofsgemeenschappen

Mulder, S., Mar 2017, In : VPW info.nl Kwartaalblad voor VPW Nederland. 2017, 3, p. 14-17 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Genade en recht

van Geest, P. J. J., 5 Jul 2011, In : Nederlands Dagblad. p. 10 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Geordend is de politiek. Het christendom als fundament voor politiek handelen volgens Augustinus

van Geest, P. J. J., 2012, In : Christen Democratische Verkenningen. 2012, 10, p. 40-47 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Geschreven met de vinger van God

Mock, L., Dec 2015, In : Schrift. 279, 5, p. 169-173 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Gezin met kloosterregel

Ceulemans, V. & van Geest, P. J. J., 2009, In : Averbode. 37, p. 13-17 5 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Gezond pessimisme

van Geest, P. J. J., 4 May 2010, In : Nederlands Dagblad. p. 2 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

'Gij zijt in alles diep verscholen'. Thomas van Aquino over Gods alomtegenwoordigheid

Goris, H. J. M. J., 2010, In : Jaarboek Thomas-Instituut te Utrecht. 30, p. 27-45 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
275 Downloads (Pure)

God als weg tot de ander; de ander als weg tot God. Augustinus’ kloosterregel

van Geest, P., 23 Dec 2004, In : Friesch Dagblad. p. 19-21

Research output: Contribution to journalArticlePopular

God as Father and Master: Sons and Slaves in Sifre Numbers 115 and in the New Testament

Stoutjesdijk, M., 1 Jul 2018, In : NTT Journal for Theology and the Study of Religion. 72, 2, p. 121-136 16 p., 4.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

God de Heilige Geest

Schoot, H. J. M., 2013, In : Tussenbeide. 40, 3, p. 3-3

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access
File
37 Downloads (Pure)

God de Vader

Schoot, H. J. M., 2013, In : Tussenbeide. 40, 1, p. 3-3

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

God de Zoon

Schoot, H. J. M., 2013, In : Tussenbeide. 40, 2, p. 3-3

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

God en het kwaad

Te Velde, R. A., 2013, In : Pastorale verkenningen: Tijdschrift voor het justitiepastoraat. 2013, 1, p. 3-6 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

God is groter: Geloofsverantwoording en de grenzen van onze Godsbeelden

Sarot, M., 2018, In : Kontekstueel. 33, 2, p. 14-17

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
16 Downloads (Pure)

God on the move

van Grol, H., May 2017, In : Schrift . 49, 286, p. 13-19 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Gods omgekeerde wereld

Translated title of the contribution: God's reverse worldvan Wieringen, A., 2015, In : DPC-bulletin / Diocesaan Pastoraal Centrum van het Bisdom Rotterdam. p. 6-10 5 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Godsontmoeting verbeeld - Elia op de berg Horeb

Bos, J. M., 2007, In : Speling: Tijdschrift voor Bezinning. 59, 4, p. 29-36 8 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Goede herder moet ook troosten

van Geest, P. J. J., 9 Feb 2016, In : Nederlands Dagblad. p. 13 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Goede Vrijdag als klacht

Rouwhorst, G. A. M., 2015, In : Vieren. p. 22-23 2 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Grenservaring. F.J.A. de Grijs over de verrijzenis van Christus

Schoot, H. J. M., 2013, In : Jaarboek Thomas-Instituut te Utrecht. 32, p. 51-60 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
25 Downloads (Pure)

Grenzen verkennen

van Geest, P. J. J., 26 Oct 2010, In : Nederlands Dagblad. p. 2 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Hagar's wanderings: between Judaism and Islam

Poorthuis, M. J. H. M., 2013, In : Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients. 90, 2, p. 213-237 25 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Handleiding bij de CD-Rom met de eerste tien jaargangen van Trajecta

Clemens, T. H. J., 2003, In : Trajecta: Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. 12

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Hans Kung over het jodendom

Poorthuis, M. J. H. M., 2005, In : Begrip. 31, p. 59-63

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Hardnekkige misverstanden over het boek Kronieken

Beentjes, P. C., 2006, In : Interpretatie: Tijdschrift voor Bijbelse Theologie. 14, 8, p. 25-31

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Haydns Die Schopfung. Een eredoctoraat theologie voor Haydn?

Rikhof, H. W. M., 2006, In : Benedictijns tijdschrift voor evangelische bezinning. 1, p. 19-35

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Heb geen haast in Italië

van Geest, P. J. J., 17 Sep 2013, In : Nederlands Dagblad. p. 12-12 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Heb lief en doe wat je wilt

van Geest, P. J. J., 12 Mar 2013, In : Nederlands Dagblad. p. 12-12 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Heilige Drie-eenheid: Spreuken 8,22-31, Romeinen 8,1-5, Johannes 16,12-15: God is en God dóet

van Wieringen, A. L. H. M., 2013, In : Kerugma. 55, 1, p. 28-33 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Heilige Franciscus van Assisi

Translated title of the contribution: St. Francis of AssisiFreeman, G. P., 2017, In : Tijdschrift voor verkondiging. 89, 5, p. 26-28 3 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Heiligend geweld?

van Geest, P., 2001, In : Liturgiekrant. p. 2-3

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Heiligheid, met de hulp van Gods genade: Aanzetten tot een oecumenisch gesprek over Gaudete et Exsultate

Translated title of the contribution: Holiness, with the help of God's grace: Impulses for an ecumenical conversation on Gaudete et Exsultateten Klooster, A., Aug 2018, In : Perspectief. 41, p. 26-33

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Heilzaam functioneringsgesprek

van Geest, P. J. J., 6 Aug 2013, In : Nederlands Dagblad. p. 12-12 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

'Hemelse boekenkasten'

van Gennip, J., Mar 2019, In : Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 22, 1, p. 219-223 5 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Hemelvaart van de Heer 14 mei 2015: Pasen in veelvoud: Handelingen 1,1-11; Psalm 47; Efeziërs 4,1-7.1-13; Marcus 16,15-20

van Wieringen, A. L. H. M., 2015, In : Kerugma. 58, 3, p. 28 33 p., 6.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Hen achterna... Een reflectie op de artikelen op parochiefeesten

Rouwhorst, G. A. M. & Jongerius, H., 2012, In : Vieren: Tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit. 11, 2, p. 36-38 3 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Henri de Lubac’s wending naar de kerk

Translated title of the contribution: Henri de Lubac’s turn to the churchMulder, S., 2019, In : Nederlands Theologisch Tijdschrift. 73, 3, p. 223-233 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Hermeneutiek, Rooms-Katholicisme en het kentheoretisch kader

Sarot, M., 2013, In : Soteria: Kwartaalschrift voor Evangelische Theologische Bezinning. 30, 3, p. 57-62 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
196 Downloads (Pure)

Het afscheid van Jezus: een les in het leerling zijn

Koet, B. J., 2011, In : Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio. 36, 1, p. 18-22 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Het ambt is geen persoonlijke beleving

Translated title of the contribution: An office is not a personal experienceSengers, E., 2019, In : Tijdschrift Geestelijke Verzorging. 22, 93, p. 16-18 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific