Research Output 1996 2019

Filter
Report
2016
177 Downloads (Pure)
Open Access
File
law enforcement
civil society
target group
offense
human being

Project IVOR - Implementing victim-oriented reform of the criminal justice system in the European Union

Biffi, E., Mulder, E., Pemberton, A., Santos, M., Valério, M., Vanfraechem, I. & van der Vorm, B., 2016, APAV - Associacao Portuguesa de Apoio à Vitima.

Research output: Book/ReportReportProfessional

justice
reform
EU
experience

TRACE-ing human trafficking: Project Findings

TRACE-partners, 1 May 2016, TRACE. 71 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

target group
offense
human being
law enforcement
dollar
34 Downloads (Pure)

Verkeersslachtoffers: Over de strafrechtelijke reactie op (ernstige) verkeersdelicten

van der Aa, S., Groenhuijsen, M., Lens, K. & Lanslots, M., 2016, Tilburg University. 172 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
2015

Focus op klachtenfunctionarissen: Een onderzoek naar de informele klachtenafhandeling in de zorg

van der Aa, S., van Dijk, J., Heusschen, C. & van Loon, R., 2015, Tilburg: International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). 67 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mapping the legislation and assessing the impact of protection orders in the European member states

van der Aa, S., Niemi, J., Sosa, L. P. A., Ferreira, A. & Baldry, A., 2015, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP). 276 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Psychotrauma wel beschouwd Liber amicorum voor prof. dr. Rolf J. Kleber

van der Velden, P. (ed.), Mooren, T. (ed.) & Knipscheer, J. (ed.), Dec 2015, Diemen: Arq Psychotrauma Expert Groep. 171 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014
259 Downloads (Pure)

A review of the implementation of the EU strategy on human trafficking by EU members

Rijken, C. R. J. J. & Bosma, A. K., 17 Nov 2014, TRACE. 139 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Bejegening van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van coherente of consistente getuigenverklaringen. Een internationaal verkennende studie.

Translated title of the contribution: Treatment of traumatized victims of human trafficking to support coherent or consistent testimonies : An international explorative studyKlerx-van Mierlo, F., Youngs, D., Oostinga, M., Mergaerts, L., VanDale, D. & van der Velden, P. G., 2014, Prisma Printing Tilburg University. 160 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

CSR to Prevent THB: Mapping of the Agricultural Sector in the Netherlands

Rijken, C. R. J. J. & de Volder, E. J. A., 2014, Wolf Legal Publishers (WLP).

Research output: Book/ReportReportProfessional

227 Downloads (Pure)

Evaluatie training Mentale Kracht: Een plan-, proces-, en een effectevaluatie van de training mentale kracht voor politiemedewerkers

van der Velden, P. G., Lens, K. M. E., Hoffenkamp, H. N., Bosmans, M. W. G. & van der Meulen, E., 2014, Prisma Printing Tilburg University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
241 Downloads (Pure)

Implementation of the international and regional human rights framework for the elimination of female genital mutilation

Middelburg, M. J. & Desiderio, R., Nov 2014, UNFPA New York. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
human rights
Law
social justice
responsibility

Taking Stock of GRETA’s Monitoring Function

Rijken, C. R. J. J., Jansen-Wilhelm, S. & de Volder, E. J. A., 2014, (Unpublished) Council of Europe.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen

Translated title of the contribution: Nature, scope and enforcement of protection orders in the Netherlandsvan der Aa, S., Lens, K., Klerx-van Mierlo, F. & Bosmans, M., 2013, International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Netherlands
legal proceedings
legal basis
legal order
human being
164 Downloads (Pure)

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland: Deel 1: Wettelijk kader en handhaving

van der Aa, S., Lens, K. M. E., Klerx-van Mierlo, F., Bosma, A. K. & van den Bosch, M., 2013, Tilburg: INTERVICT. 155 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
76 Downloads (Pure)

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland: Deel 2: Aard en omvang

van der Aa, S., Lens, K. M. E., Klerx-van Mierlo, F., Bosma, A. K. & van den Bosch, M., 2013, Tilburg: INTERVICT. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
85 Downloads (Pure)

Female genital mutilation in the European Union and Croatia

van Vossole, A., Middelburg, M. J., Arnaut, C., Leye, E., Deblonde, J., Mergaert, L. & O'Brien Green, S., 2013, European Institute for Gender Equality Publications Office. 120 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
577 Downloads (Pure)

Mensenhandel: Het slachtofferperspectief

Rijken, C. R. J. J., van Dijk, J. J. M. & Klerx-van Mierlo MSc, F., 2013, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP). 163 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Bisschop, P. E., Mulder, J. D. W. E., Middelburg, M. J. & Letschert, R. M., Jul 2013, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Ervaren hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) belemmeringen bij inzetten van burgers in noodsituaties?

van der Velden, P. G. & van Loon, E. J. P. M., 2012, Diemen: Instituut voor Psychotrauma. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pilot project weerbaarheid verpleegtehuis Randerode. Deel B: Evaluatie

van der Velden, P. G., 2012, Diemen: Instituut voor Psychotrauma. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

49 Downloads (Pure)

Straftoemeting bij kwalificerende slachtoffers: Een replicatie-studie

Bosmans, M. W. G. & Pemberton, A., 2012, Tilburg: INTERVICT.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2011
324 Downloads (Pure)

Interventies bij huiselijk geweld: Vergelijkend onderzoek naar het huisverbod en reguliere interventies in de regio’s Midden- en West-Brabant

Römkens, R., van der Aa, S., Lens, K. M. E. & Oskam, M., 2011, Tilburg: INTERVICT. 145 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Q-koorts – ruimingen van besmette bedrijven: Evaluatieonderzoek onder geitenhouders

van der Velden, P. G., Dusseldorp, A., Drogendijk, A. & Overveld, A., 2011, RIVM. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1213 Downloads (Pure)

Realising rights: Case studies on state responses to violence against women and children in Europe

Kelly, L., Hagemann-White, C., Meysen, T. & Römkens, R., 2011, London: Child and Woman Abuse Unit | London Metropolitan University. 220 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
232 Downloads (Pure)

Sociale vaardigheidstraining op maat: Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

van der Knaap, L. M., Bogaerts, S., Speessen, N. M. P. G. & van Dee, L. C. A., 2011, Tilburg: International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). 69 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

The remarkable case of Georgia

van Dijk, J. J. M. & Chanturia, T., 2011, Tbilisi: Gorbi Institute/Ministry of Justice Georgia. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vervolg Kwaliteitsmeting Slachtofferzorg

Klerx-van Mierlo MSc, F., Pemberton, A. & Lodewijks, I. A. J., 2011, Tilburg University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010
267 Downloads (Pure)

Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen: Eerste bevindingen

Flight, S., Bogaerts, S., Korf, D. J. & Siegel, D., 2010, Den Haag: WODC. 94 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Antiterrorismebeleid en evaluatieonderzoek: Framework, toepassingen en voorbeelden

Nelen, H., Leeuw, F. & Bogaerts, S., 2010, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 96 p. (CRV-reeks)

Research output: Book/ReportReportProfessional

264 Downloads (Pure)

Final report on the study on crime victimisation

van Dijk, J. J. M., Mayhew, P., van Kesteren, J. N., Aebi, M. & Linde, A., 2010, Tilburg: INTERVICT. 120 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
626 Downloads (Pure)

Geweld in afhankelijkheidsrelaties: Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Lünnemann, K., Goderie, M., Tierolf, B. & Römkens, R., 2010, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 110 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
1022 Downloads (Pure)

Het spreekrecht in Nederland: Een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers?

Lens, K. M. E., Pemberton, A. & Groenhuijsen, M. S., 2010, Tilburg: INTERVICT. 149 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
180 Downloads (Pure)

Straftoemeting bij geweld tegen kwalificerende slachtoffers

Lodewijks, I. A. J., Laxminarayan, M. S., van der Aa, S. & Pemberton, A., 2010, Tilburg: INTERVICT.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2009
28 Downloads (Pure)

Approximating the Truth about Crime - Brochure No. 4 (WP7)

van Dijk, J. J. M., 2009, Guyancourt: Gern. 55 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
259 Downloads (Pure)
Open Access
File

Criminalisering en hulpverlening: Europese ontwikkelingen in regulering van geweld tegen vrouwen

Römkens, R., 2009, Antwerpen, België: Universiteit Antwerpen. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De predictieve validiteit van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

van der Knaap, L. M. & Alberda, D. L., 2009, Den Haag: WODC / Ministerie van Justitie.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1063 Downloads (Pure)
Open Access
File
98 Downloads (Pure)

Project Victims in Europe: Implementation of the EU Framework Decision on the standing of victims in the criminal proceedings in the Member States of the European Union

van der Aa, S., van Merriënboer, R., Pemberton, A., Lázaro, J., Rasquete, C., Amaral, C., Marques, F. & Pita, M., 2009, Lisbon: APAV. 166 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Van tevredenheid naar kwaliteit: Een meetinstrument voor de slachtofferzorg

Klerx-van Mierlo MSc, F., Pemberton, A. & van Tol, R., 2009, Tilburg: Universiteit van Tilburg. 148 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2008

Behoeften van slachtoffers van delicten: Een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit (Rapport 262)

Ten Boom, A. & Kuijpers, K. F., 2008, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 121 p. (Onderzoek en Beleid; no. 262)

Research output: Book/ReportReportProfessional

41 Downloads (Pure)

Compensation is not just about money and neither should its economic assessment be

Mulder, J. D. W. E., 2008, Tilburg: TILEC. (Discussion paper serie; vol. DP 2008-012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File

De mogelijke meerwaarde van AWARE voor de politie: Ervaringen met een nieuwe aanpak van belaging door ex-partners

Bruinsma, M., Haaf, J., Römkens, R. & Balogh, L., 2008, Tilburg: Universiteit van Tilburg - IVA Beleidsonderzoek en Advies.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effectiveness of programmes to reduce school bullying: A systematic review. Report prepared for the Swedish National Council for Crime Prevention

Tofi, M., Farrington, D. & Baldry, A. C., 2008, Stockholm, Sweden: Edita Norstedts Västerås.

Research output: Book/ReportReportProfessional

89 Downloads (Pure)

Evaluatie strafvorderingsrichtlijn kwalificerende slachtoffers

van der Aa, S., van der Vorm, B., Pemberton, A., van Kesteren, J. N. & Letschert, R. M., 2008, Tilburg: INTERVICT. 129 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File