Research Output 1996 2020

Filter
Report

Positieve psychologie en zelfmanagement van chronisch lichamelijke aandoeningen: Een kennissynthese

Bohlmeijer, E. T., Trompetter, H. & Bode, C., 2017, Den Haag: ZonMw. 208 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015
74 Downloads (Pure)

Gender and health knowledge agenda

Berg, M., Appelman, Y., Bekker, M. H. J. & others, A., 2015, Den Haag: ZonMw. 112 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2012

Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse voor mensen met een verstandelijke beperking (MSNA-VB). Handleiding

van Asselt-Goverts, I., Embregts, P. J. C. M., Hendriks, A. H. C., Vereijken, A., Frielink, N., van den Bogaard, K. & van der Meer, J., 2012, Nijmegen: HAN.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011
407 Downloads (Pure)

De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen

Kaal, H., Negenman, A. M., Roeleveld, E. & Embregts, P. J. C. M., 2011, Tilburg: Primaprint. 59 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
233 Downloads (Pure)

Sociale vaardigheidstraining op maat: Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

van der Knaap, L. M., Bogaerts, S., Speessen, N. M. P. G. & van Dee, L. C. A., 2011, Tilburg: International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). 69 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Wat vinden ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen belangrijk in de begeleiding van hun kind?

Sohier, J., van der Meer, J., Unger, H., Embregts, P. J. C. M., Hendriks, L. & Bongaerts, W., 2011, Arnhem: HAN University Press. 39 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Welche Kompetenzen halten Eltern von Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung und schweren Verhaltensauffälligkeiten in der BEtreuung ihres Kindes für wichtig?

Sohier, J., van der Meer, J., Unger, H., Embregts, P. J. C. M., Hendriks, A. H. C. & Bongaerts, W., 2011, Arnhem: HAN University Press.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zie mij als mens! Belangrijke competenties voor begeleiders volgens mensen met een verstandelijke beperking

Roeleveld, E., Embregts, P. J. C. M., Hendriks, L. & van den Boogaard, K., 2011, Arnhem: HAN University Press.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Werken met sociale netwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

van Asselt-Goverts, I., Embregts, P. J. C. M., Hendriks, L. & Frielink, N., 2010, Arnhem: HAN University Press. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2009

Vergeet me niet!

van Heck, G. L. & Stoop, H., 2009, ' s-Hertogenbosch: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. 70 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2008
2007

Zorgbehoeften van mannen en vrouwen in de thuissituatie

Lhajoui, M., Bekker, M. H. J., Cremers, A. & Klerks, C., 2005, Tilburg: Brabantse Ondersteuningsinstituut Zorg.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2004

Leidende en misleidende verwachtingen: een kwalitatief onderzoek onder Turkse getroffenen van de vuurwerkramp Enschede omtrent de psychosocial.e

Drogendijk, A. N., van der Velden, P. G., Kleber, R. J. & Gersons, B. P. R., 2004, Zaltbommel: AMC De Meren. 70 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2003

De vuurwerkramp Enschede: een vergelijkend onderzoek bij de getroffen kinderen en gezinnen

Dorresteijn, A. M., van der Velden, P. G., Kleber, R. J. & Gersons, B. P. R., 2003, Amsterdam: IvP i.s.m. AMC De Meren. 71 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2002

Richtlijn psychiatrische rapportage

Koerselman, G. F., van den Bosch, R. J. & Hodiamont, P. P. G., 2002, Amsterdam: Boom. 28 p. (Richtlijnen / Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2001

Gecmis olsun. Moge het nooit meer gebeuren: onderzoek naar de gevolgen van de aardbeving in Turk¿e in 1999 voor Nederlands-Turkse getroffenen

Kurt, A., Boomstra, R., Wennink, J. & Kleber, R. J., 2001, Utrecht: Trimbos-instituut/Inspraak Orgaan Turken. 104 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2000

Er gaat iets veranderen in de prostitutie...Psychosociaal welzijn en sociale positie van prostituees voorafgaand aan de wetswijziging

Venicz, L. & Vanwesenbeeck, W. M. A., 2000, Den Haag/ Utrecht: WODC-Ministerie van Justitie/ NISSO. 116 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Seksuele intimidatie bij de Nederlandse politie: Voorkomen, achtergronden en gevolgen

Vanwesenbeeck, W. M. A., Sandfort, T. & von Bergh, M. Y. W., 2000, Utrecht: NISSO. 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1999

Gynaecologische, sociaal-demografische en psychosociale predictoren van overgangsklachten en HST-gebruik

Vanwesenbeeck, W. M. A., Vennix, P. & van de Wiel, H., 1999, Utrecht: NISSO. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Tussenverslag onderzoek nazorg getroffenen legionella epidemie

van der Velden, P. G. & Kleber, R. J., 1999, TILBURG: Faculteitsbureau FSW. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Veeleisende klanten en criminaliteit

van der Velden, P. G., Hazen, K. H. M. & Kleber, R. J., 1999, Utrecht: SERVEX. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1998

Aard en omvang van (dwang tot) prostitutie onder minderjarige (allochtone) meisjes

Venicz, L. & Vanwesenbeeck, W. M. A., 1998, Utrecht/Den Haag: NISSO/Ministerie van Justitite. 92 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Agressie en geweld: Belasting zonder opbrengst

van der Velden, P. G. & Kleber, R. J., 1998, 's Gravenhage: Ministerie van Financiën.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Updated explorations of the MSF/HNI mental health monitoring data set

Mooren, G. T. M. & Kleber, R. J., 1998, Utrecht/Amsterdam: Utrecht University & HealthNet International & MSF Holland.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zelfwaardering, lichaamstevredenheid en mediaconsumptie

Aaij, S. & Vanwesenbeeck, W. M. A., 1998, Utrecht: NISSO. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional