Research Output 1996 2020

Filter
Chapter
1998

Are Big Five dimensions relevant for all people?

Groot, C. J., 1998, 9th European Conference on Personality - Abstracts. Devine-Wright, H. (ed.). Guilford, U.K.: University of Surrey, p. 118-118

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Armoede en geestelijke gezondheid: Over tekortkomen en tekortschieten

Hodiamont, P. P. G., 1998, Sociale overbodigheid. Feldbrugge, J. T. T. M., Laeyendecker, L., Hodiamont, P. P. G., Baart, A. J. & van den Hoogen, A. J. M. (eds.). Nijmegen: KSGV, Vol. 2. p. 32-50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Crying: To cope or not to cope?

Vingerhoets, A. J. J. M., Cornelius, R. R. & van Heck, G. L., 1998, Second Dutch Conference on Psychology & Health. Scientific Program and Abstracts. Schut, H. (ed.). Utrecht: P&H, p. 39-39

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De regels van het spel

van Lenning, A., 1998, 25 Jaar vrouwengezondheid. Boogaerdt, T. & van Dinteren, E. (eds.). Utrecht: Transact, p. 6-10

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het niet-uiten van emoties als risicofactor bij kanker: Een onderzoek bij melanoma

Remie, M., Garssen, B., Vingerhoets, A. J. J. M. & Goodkin, K., 1998, Psychosociale begeleiding en onderzoek bij kanker en aids. Visser, A. P., Remie, M. & Garssen, B. (eds.). Rotterdam: Uitgeverij Marita Meeuwes, p. 92-95

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Hypertension in relation to self-reported medical symptoms, daily hassles, and repressive defensiveness

Nyklicek, I., Vingerhoets, A. J. J. M. & van Heck, G. L., 1998, Second Dutch Conference on Psychology & Health. Scientific Program and Abstracts. Schut, H. (ed.). Utrecht: P&H, p. 36-36

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Internal communication and the process of organizing

de Moor, W., 1998, Proceedings of the ASCOR opening conference 1997. van Cuilenburg, J. J. & Zwier, S. (eds.). Amsterdam: Spinhuis Publishers, p. 148-158

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Lotgenotencontact en begeleiding bij verliesverwerking

de Keijser, J., van den Bout, J., Kleber, R. J., Boelen, P. A. & Hopmans, R., 1998, Behandelingstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking. van den Bout, J., Boelen, P. A. & de Keijser, J. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 59-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maternal distress in labor

Paarlberg, M., Vingerhoets, A. J. J. M. & van Geijn, H. P., 1998, Textbook of perinatal medicine: A comprehensive guide to modern clinical perinatology. Volume 2. Kurjak, A. (ed.). London: The Pathenon Publishing Group, p. 1770-1776

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Met het oog op het lichaam

van Lenning, A., 1998, Het heilige vuur: De kern van het universitaire bestaan. Willemen, K., Heijnen, G. & Termeer, G. (eds.). Groningen: Wolters-Noordhoff, p. 35-41

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Psychosociale aspecten bij baarmoederhalskanker

Visser, A. P., Vingerhoets, A. J. J. M., Goodkin, K., Peters, L., Tiersma, S. & Doornbosch, M., 1998, Psychosociale begeleiding en onderzoek bij kanker en aids. Visser, A. P., Remoie, M. & Garssen, B. (eds.). Rotterdam: Uitgeverij Marita Meeuwes, p. 35-40

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Psychosociale factoren bij baarmoederhalskanker

Vingerhoets, A. J. J. M., Visser, A. P., Peters, S., Tiersma, S., Goodkin, K. & Antoni, M. H., 1998, Psychosociale begeleiding en onderzoek bij kanker en aids. Visser, A. P., Remoie, M. & Garssen, B. (eds.). Rotterdam: Uitgeverij Marita Meeuwes, p. 96-104

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Quality of life in refugees living in camps

de Vries, J. & van Heck, G. L., 1998, Second Dutch Conference on Psychology & Health. Scientific Program and Abstracts. Utrecht: P&H, p. 211-211

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Scenario 2: Niet bij brood alleen

van Lenning, A., 1998, Vier scenario's over de posities van vrouwen en mannen in de Nederlandse samenleving. Spork, A. & Visser, A. (eds.). Amsterdam: Partij van de Arbeid, p. 23-31

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Sex work and HIV in the Netherlands: Policy, research and prevention

Vanwesenbeeck, W. M. A. & de Graaf, R., 1998, The dutch response to HIV. Pragmatism and consensus. Sandfort, T. (ed.). London: UCL Press, Taylor & Francis Group, p. 86-107

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vriendschap liefde en overgave

van Lenning, A., 1998, Overgave. In vriendschap, mystiek, lijden en politiek. Dresen, G. (ed.). Baarn: Gooi & Sticht Baarn, p. 90-107

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1999

Comorbiditeit

Hodiamont, P. P. G., 1999, Handboek Psychiatrische Epidemiologie. de Jong, A. (ed.). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom, p. 84-110 392 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Diagnostiek van stemmingsstoornissen

Hodiamont, P. P. G., 1999, Handboek stemmingsstoornissen. Boer, D. (ed.). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom, p. 29-49 392 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Een grote kamergeleerde

van Heck, G. L., 1999, Los uit het zadel. Beschouwingen van veertien decanen bij gelegenheid van het afscheid van prof. dr. L.F.W. de Klerk als Rector Magnificus van de Kathlolieke Universiteit Brabant.. Beckers, T. A. M. & de Klerk, L. F. W. (eds.). Tilburg: Tilburg University Press, p. 55-59 80 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Gevolgen van traumatische stress

Kleber, R. J., 1999, Trauma door oorlogsgeweld: twaalf inleidingen rond een thema. Schuyf, J. (ed.). Utrecht: ICODO, p. 29-36 112 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Interviewing on sensitive topics

Ingham, R., Kirkland, D. & Vanwesenbeeck, W. M. A., 1999, The handbook of the psychology of interviewing. Memon, A. & Bull, R. (eds.). Chichester: John Wiley & Sons, p. 145-164 363 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Multiple roles: Health protection or health risk?

Bekker, M. H. J., Gjerdingen, D. K., Lundberg, U. & McGovern, P., 1999, Advanced Studies in Women and Health Research; Toward gender-sensitive strategies. Kolk, A. M., Bekker, M. H. J. & van Vliet, K. P. (eds.). Tilburg: Tilburg University Press, p. 103-121 219 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Onderzoek naar Indische jeugdige oorlogsgetroffenen

Mooren, G. T. M. & Kleber, R. J., 1999, Kind in Indië: oorlogservaringen en hun gevolgen. Visser, W. D. (ed.). Utrecht: ICODO, p. 170-181 188 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Realising gender-sensitive health care; The role of research

Bekker, M. H. J., Vliet, K. P. & Kolk, A. M., 1999, Advanced Studies in Women and Health Research; Toward gender-sensitive strategies. Kolk, A. M., Bekker, M. H. J. & van Vliet, K. P. (eds.). Tilburg: Tilburg University Press, p. 15-25 219 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Research in women's health and health care

Kolk, A. M., Bekker, M. H. J. & Vliet, K. P., 1999, Advanced Studies in Women and Health Research; Toward gender-sensitive strategies. Kolk, A. M., Bekker, M. H. J. & van Vliet, K. P. (eds.). Tilburg: Tilburg University Press, p. 7-14 219 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Routes in de GGZ: Introductie van het thema

van Heck, G. L., 1999, Routes in de GGZ. van den Boogaard, J. (ed.). Tilburg: Tilburg University Press, p. 5-8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Sociale interactie en wachten op een stressvolle gebeurtenis

Donkers, M. M. T. & Hoorens, V. M., 1999, Sociale psychologie en haar toepassingen. Meertens, R. M., Vermunt, R., de Wit, J. B. F. & Ybema, J-F. (eds.). Delft: Eburon, p. 17-31 175 p. (reeks toegepaste sociale psychologie; no. 13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2000

Agoraphobia: Sex specific stress or sex specific stressors?

Bekker, M. H. J., 2000, Women, Health and the Mind. Sherr, L. & Lawrence, J. (eds.). John Wiley & Sons: Chichester, p. 91-114 388 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

34 Downloads (Pure)

Blood Pressure, Appraisal, and Coping With Stressors

Nyklicek, I., Vingerhoets, A. J. J. M. & van Heck, G. L., 2000, Stress, coping, and cardiovascular disease. McCabe, P. M., Schneiderman, N., Field, T. & Wellens, A. R. (eds.). Mahwah (New Jersey): Lawrence Erlbaum, p. 123-144 279 p. (Stress and coping).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

Cervical cancer: Psychosocial and psychoneuroimmunologic issues

Visser, A. P., Goodkin, K., Vingerhoets, A. J. J. M., Peters, A. A. W., Boon, M., Garssen, B. & Fletcher, M. A., 2000, Psychoneuroimmunology. Stress, mental disorders, and health. Goodkin, K. & Visser, A. P. (eds.). Washington DC: American Psychiatric Press, p. 41-75

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

On coping with trauma and coping with grief: Similarities and differences

Brom, D. & Kleber, R. J., 2000, Traumatic and nontraumatic loss and bereavement: Clinical theory and practice. Malkinson, R. R., Rubin, S. S. & Witztum, E. (eds.). Madison, CT: International Universities Press/ Psychosocial Press, p. 41-66 346 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Persoonlijkheidsstoornissen. Universeel of cultuurspecifiek?

van Heck, G. L., 2000, Over de Grens (Across the borderline). van den Bogaard, J. & Can, M. (eds.). Tilburg: Dutch University Press, p. 97-103 167 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Protocol diagnostiek en opvang van kinderen na acute traumatisering

Eland, J., de Roos, C. & Kleber, R. J., 2000, Protocollen in de jeugdzorg: richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie. Prins, P. & Pameijer, N. (eds.). Lisse: Swets & Zeitlinger, p. 207-226 263 p. (Psychologie en praktijk).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Psychotrauma

Kleber, R. J., 2000, Nieuw psychoanalytisch woordenboek: begrippen, termen, personen. Stroeken, H. (ed.). Amsterdam: Boom, p. 202-203 271 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Rouw en rouwbegeleiding in de eerste lijn

van den Bout, J., Kleber, R. J. & Boelen, P. A., 2000, Behandelingsstrategieën voor de eerstelijnspsycholoog. Derksen, J. J. L. & van der Staak, C. P. E. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 23-39 87 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sex differences in crying: Empirical findings and possible explanations

Vingerhoets, A. J. J. M. & Scheirs, J. G. M., 2000, Gender and emotion: Social psychological perspectives. Fischer, A. H. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 143-165 331 p. (Studies in emotion and social interaction; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

The gendered body: Body and gender and the inter-relationships with health

Bekker, M. H. J., 2000, Women, Health and the Mind. Sherr, L. & St Lawrence, J. (eds.). John Wiley & Sons: Chichester, p. 17-32 388 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

290 Downloads (Pure)

The psychobiology of stress

Vingerhoets, A. J. J. M. & Perski, A., 2000, Psychology in medicine. Kaptein, A., Appels, A. & Orth-Gomer, K. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 34-49

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
55 Downloads (Pure)

The Total Workload Questionnaire

Bekker, M. H. J. & Sijtsma, K., 2000, Commissioned Reviews of 250 Psychological Tests. Maltby, J., Lewis, C. A. & Hill, A. P. (eds.). Lampeter, Wales: Edwin Mellen, p. 903-905 484 p. (Volume II).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Traumatischer Stress

Kleber, R. J., 2000, Worterbuch der Psychotherapie. Stumm, G. & Pritz, A. (eds.). Wien/ New York: Springer Verlag, p. 727-728 854 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

505 Downloads (Pure)

Wat is stress?

Vingerhoets, A. J. J. M., 2000, Infertiliteit, gynaecologie en obstetrie anno 2000. Slager, E., Fauser, B., Gordts, S., Kenemans, P., Koninckx, P., van Geijn, H. & Wildschut, H. (eds.). Oss: Organon Nederland, p. 324-328 395 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
2001

Assesment of coping with loss: Dimensions and measurement

van Heck, G. L. & de Ridder, D. T. D., 2001, Handbook of bereavement research. Consequences, coping, and care. Stroebe, M. S., Hansson, R. O., Stroebe, W. & Schut, H. (eds.). Washington DC: American Psychological Association, p. 449-469 814 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Crying accros countries

Poortinga, Y. H., Vingerhoets, A. J. J. M. & Becht, M. C., 2001, Adult crying. A biopsychosocial approach. Vingerhoets, A. J. J. M. & Cornelius, R. R. (eds.). Hove (UK): Brunner-Routledge, p. 135-158 352 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

582 Downloads (Pure)

Crying and health

Vingerhoets, A. J. J. M. & Scheirs, J. G. M., 2001, Adult crying. A biopsychosocial approach. Vingerhoets, A. J. J. M. & Cornelius, R. R. (eds.). Hove (UK): Brunner-Routledge, p. 227-246 352 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

Emotionen und Gesundheit

Vingerhoets, A. J. J. M. & Nyklicek, I., 2001, Psychosomatik am Beginn des 21. Jahrhunderts. Deter, H-C. (ed.). Bern-Göttingen-Toronto-Seattle: Verlag Hans Huber, p. 169-177 694 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Epilogue

Cornelius, R. R. & Vingerhoets, A. J. J. M., 2001, Adult crying. A biopsychosocial approach. Vingerhoets, A. J. J. M. & Cornelius, R. R. (eds.). Hove (UK): Brunner-Routledge, p. 299-302 352 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Huisarts en psychotherapie

Hodiamont, P. P. G., 2001, Het Psychiatrisch Formularium. Pepplinkhuizen, L., Verhoeven, W. M. A., van der Does, E. & Sitsen, J. M. A. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 140-149 319 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Introduction

Vingerhoets, A. J. J. M. & Cornelius, R. R., 2001, Adult crying. A biopsychosocial approach. Vingerhoets, A. J. J. M. & Cornelius, R. R. (eds.). Hove (UK): Brunner-Routledge, p. 1-23 352 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Is Womanliness nothing but a Masquerade?

van Lenning, A., Maas, S. & Leeks, W., 2001, Masquerade and Identities: essays on Gender, Sexuality and Marginality. Tseelon, E. (ed.). London: Routledge, p. 83-100

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Lebensqualität und Gesundtheidzustand bei Sarkoidose

Wirnsberger, R. M., de Vries, J. & Drent, M., 2001, Sarkoidose. Up-date 2000. Kirsten, D. & Magnussen, H. (eds.). Deutschland: Interpneu Verlag, p. 311-322

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific