Perspectives on private law: cooperation and private rule making

  • Netherlands

Research Output

Filter
Chapter
2020

Consumenten en aanneming van werk

van Gulijk, S., 2020, Handboek consumentenrecht. Hondius, E. H. & Mak, V. (eds.). 5de ed. Uitgeverij Paris

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2019

Digitalisering en vermogensrecht: Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht 2019

van Schaick, B., Dec 2019, Digitalisering,vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten : Preadviezen 2019, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Gerards, J. H. & van Schaick, A. C. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris, p. 7-92 86 p. (Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Duurzaam contracteren in de circulaire bouwpraktijk: Verdienstelijking als aanjager?

van Gulijk, S., Oct 2019, Eindafrekening met pepernoten. Voor een onbetaalbare bijdrage een het bouwrecht en beyond.: Vriendenboek aangeboden aan prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Instituut voor Bouwrecht, p. 651-662 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2017

De billijkheidsrechter

van Schaick, B., 2017, In verbondenheid: Opstellen aangeboden aan professor mr. Paul Vlaardingerbroek. Deventer: Wolters Kluwer, p. 535-552

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Samenwerking van kinderbeschermende instanties in het jeugdrecht vanuit een netwerkperspectief

van Gulijk, S., Jun 2017, In verbondenheid: Opstellen aangeboden aan Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer, p. 471-488 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2016

De overeenkomst met de adviseur

van Gulijk, S., 2016, Bouwrecht in kort bestek. Chao-Duivis, M. & Bregman, A. (eds.). 9 ed. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, p. 81-114 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2015

Consumenten en aanneming van werk

van Gulijk, S., 16 Jul 2015, Handboek Consumentenrecht. 4e ed. Uitgeverij Paris, Vol. 2015.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het Nederlandse kort geding in het licht van EHRM 15 oktober 2009, NJ 2010/180 (Micallef/Malta)

van Schaick, A. C. & Visser, G. J., 2015, Ik ben niet overtuigd. Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse. Makkink, G. C., Nieuwe Weme, M. P. & van Wees, A. J. (eds.). Ars Aequi, p. 391-412 22 p. (Prinsengrachtreeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2014

Wat niet weet, dat niet deert? Over de reikwijdte van het beginsel ‘eenieder wordt geacht de wet te kennen’ in het hedendaagse recht

Translated title of the contribution: What you don't know, can't hurt you?: About the maxim 'ignorance of the law is no excuse' in contemporary lawTjong Tjin Tai, T. F. E. & Loth, M. A., 22 Nov 2014, Preadviezen 2014 voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Den Haag: Boom Juridische uitgeverij, p. 353 395 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
450 Downloads (Pure)

Zorgethiek

Translated title of the contribution: Ethics of careTjong Tjin Tai, T. F. E., 2014, Basisboek Ethiek. van Hees, M., Nys, T. & Robeyns, I. (eds.). Amsterdam: Boom, p. 195-212 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2013

The justice innovation approach: How justice sector leaders in development contexts can promote innovation

Muller, S. & Barendrecht, M., 2013, The World Bank Legal Review: Legal innovation and empowerment for development. Vol. 4. p. 17-30 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Zakelijke rechten en vermogensplanning: Vruchtgebruik, gebruik en bewoning, erfpacht

Snaet, S. & Verbeke, A., 2009, Goederenrecht, Themis Cahier. Brugge: Die Keure

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2008

Ben ik dan mijn broeders hoeder? Iets over de verplichting van partijen om met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening te houden in de precontractuele, contractuele en postcontractuele fase

van den Berg, M. A. M. C., 2008, 20 jaar rechtsontwikkeling, bundel ter gelegenheid van het vierde lustrum van Juvat, afgestudeerdenvereniging Tilburgse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. van den Biggelaar et al., A. M. J. (ed.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 37-60 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De Insolventieraad

van de Hel, J. A., van den Nieuwenhuijzen, M. C. A. & Verdonschot, J. H., 2008, Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd. Verdonschot, J. H., van de Hel, J. A. & van den Nieuwenhuijzen, M. C. A. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 263-270

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Legal empowerment of the poor: Innovating access to justice

Barendrecht, J. M. & de Langen, M., 2008, The state of access: Success and failure of democracies to create equal opportunities. Washington D.C.: Brookings Institution Press, p. 250-271 (Innovative governance in the 21st century).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
7 Citations (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Ontwikkelingen in het privaatrechtelijk bouwrecht

van den Berg, M. A. M. C., 2008, 25 jaar Bouwrecht in Leiden. Hebly, J. M. (ed.). 's-Gravenhage: Instituut voor Bouwrecht, p. 5-36 32 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Succession & wills: Belgian report

Verbeke, A., 2008, Hereditary relations and testament law in the European Union. Spyridakis, I. S., Klamaris, N. K. & Androulidaki-Dimitriadi, C. (eds.). Athens: Sakkoulas Publishers, p. 181-202

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Voorwoord

Vranken, J. B. M., 2008, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Asser, C. (ed.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2007

Aanneming van werk

van den Berg, M. A. M. C., 2007, Bouwrecht in kort bestek. Deventer: Kluwer, p. 357-409 53 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Architectenovereenkomst

van den Berg, M. A. M. C., 2007, Bouwrecht in kort bestek. Deventer: Kluwer, p. 263-297 35 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Commentaar op Art. 278-291, 1074-1076

Tjong Tjin Tai, T. F. E. & Teuben, K., 2007, Wet en rechtspraak Burgerlijke rechtsvordering. Boonekamp, R. J. B., van Schaick, A. C. & Wesseling-van Gent, E. M. (eds.). deventer: Kluwer, p. 417-545 1156 p. (Wet en Rechtspraak; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Precontractuele fase

van den Berg, M. A. M. C., 2007, Bouwrecht in kort bestek. Deventer: Kluwer, p. 241-248 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific