Tilburg Law School

  • Netherlands

Research Output

Filter
Book editing
Book editing

Data protection and privacy: (In)visibilities and infrastructures

Leenes, R., van Brakel, R., Gutwirth, S. & de Hert, P., 23 Mar 2017, Dordrecht: Springer. 295 p. (Issues in Privacy and Data Protection; vol. 36, no. 1)

Research output: Book/ReportBook editing

Data protection in a profiled world

Gutwirth, S. (ed.), Poullet, Y. (ed.) & de Hert, P. J. A. (ed.), 2010, Dordrecht: Springer. 334 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De advocaat bij het verhoor: Een stand van zaken

de Hert, P. J. A. (ed.) & Decaigny, T. (ed.), 2010, Kortrijk (Belgium): Uga. 216 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 2007

van der Elst, C. F. (ed.) & Wulf, H. (ed.), 2008, Antwerpen-Oxford: Intersentia. 416 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De bijzondere curator: Stem voor het kind in het recht

Smits, V. (ed.), Jun 2017, SWP. 141 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De coöperatie, een eigentijdse rechtsvorm

van der Sangen, G. J. H. (ed.), Galle, R. C. J. (ed.) & Dortmond, P. J. (ed.), 2007, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 175 p. (Gele serie Center for Company Law)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De coöperatieve onderneming: vijf thema's over de veranderende rol van de coöperatie

Galle, R. C. J. (ed.) & van der Sangen, G. J. H. (ed.), 1999, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 200 p. (Center for Company Law; no. 15)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De deskundige in het recht

Marseille, A. T. (ed.), Krans, H. B. (ed.), Vellinga-Schootstra, F. (ed.) & Westerman, P. (ed.), 2011, Zutphen: Uitgeverij Parijs. 188 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De economische analyse van het recht

Weterings, W. C. T. (ed.), 2007, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 262 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De EU: de interstatelijkheid voorbij?

Senden, L. A. J. (ed.), 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 213 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De fascinatie: Wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt

Witteveen, W. J. (ed.) & Verschuuren, J. M. (ed.), 2004, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 158 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De forensische psychiatrie geanalyseerd: Liber Amicorum Karel Oei

Groenhuijsen, M. S. (ed.), Kierkels, S. B. G. (ed.) & Kooijmans, T. (ed.), 2011, Apeldoorn, Antwerpen, Portland: Maklu Uitgevers. 233 p.

Research output: Book/ReportBook editing

Open Access
File
274 Downloads (Pure)

De Grondwet: een systematisch en artikelsgewijs commentaar

Koekkoek, A. K. (ed.), 2000, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De grondwet. Een artikelgewijs commentaar (studenteneditie)

Koekkoek, A. K. (ed.) & Akkermans, P. W. C. (ed.), 1997, Rotterdam: Donner Boeken.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De jacht op het grote geld

van Seters, P. C. M. (ed.) & de Jong, P. (ed.), 1998, Amsterdam: SISWO. 130 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De kaarten op tafel: een verkenning van de juridische en bestuurskundige aspecten van chipcards

van Kralingen, R. W. (ed.), Lips, A. M. B. (ed.) & Prins, J. E. J. (ed.), 1998, Den Haag: SDU. 176 p. (Recht, bestuur en informatisering; no. 5)

Research output: Book/ReportBook editing

De kracht van cultuur: Effectieve cultuurimpulsen in de wijk

van Dommelen, S. (ed.), Ketelaars, S. (ed.) & Metze, T. A. P. (ed.), 2011, Den Haag: Nicis Institute. 119 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De Lage Landen en het hogere: Op zoek naar geestelijke beginselen in de hedendaagse maatschappij

van den Brink, G. J. M. (ed.), 2012, Amsterdam: Amsterdam University Press. 700 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientificpeer-review

De maakbare mens: Tussen fictie en fascinatie

Koops, E. J. (ed.), Lüthy, C. (ed.), Nelis, A. (ed.) & Sieburgh, C. (ed.), 2009, Amsterdam: Bert Bakker. 333 p.

Research output: Book/ReportBook editing

Democracy and rule of law in the European Union: Essays in honour of Jaap W. de Zwaan

Goudappel, F. A. N. J. (ed.) & Hirsch Ballin, E. (ed.), 2016, The Hague: T.M.C. Asser Press | Springer. 232 p.

Research output: Book/ReportBook editing

Democratie in ademnood?

Adams, M. (ed.), Ten Napel, J. M. (ed.) & Neuteboom, M. (ed.), 2012, Den Haag: Boom.

Research output: Book/ReportBook editing

Democratie over grenzen

Boogers, M. J. G. J. A. (ed.), Bolt, K. (ed.), Meurs, E. (ed.), Niesthoven, A. J. (ed.), van Omme, A. M. (ed.) & Stein, M. F. (ed.), 2011, Den Haag: SDU-uitgevers. 127 p. (Jaarboek vereniging van Griffiers; no. 4)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De ontwerpende bouwer. Over turnkey- en design & build-contracten

van den Berg, M. A. M. C. (ed.) & Jansen, C. E. C. (ed.), 1996, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 277 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De oudere werknemer

van Rijs, A. D. M. (ed.), Zondag, W. A. (ed.), Wilthagen, A. C. J. M. (ed.) & Jellinghaus, S. F. H. (ed.), 2006, Den Haag: SDU-uitgevers. 46 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De overtuigende wetgever

van Klink, B. M. J. (ed.) & Witteveen, W. J. (ed.), 2000, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 279 p. (Centrum voor Wetgevingsvraagstukken)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De rechter als rechtsvormer

Broers, E. J. M. F. C. (ed.) & van Klink, B. M. J. (ed.), 2001, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 291 p. (Schoordijk Instituut. Centrum voor wetgevingsvraagstukken)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De rechtspraktijk in beeld. Van Justinianus tot de Duitse bezetting

Erp-Jacobs, B. C. M. (ed.), 1997, Tilburg: Tilburg University Press. 174 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De rekenende rechter. Van "Iudex Non Calculat" naar actieve cijferaar?

van Boom, W. H. (ed.) & Borgers, M. J. (ed.), 2004, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 185 p. (Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

Designing E-Government: On the Crossroads of Technological Innovation and Institutional Change

Prins, J. E. J. (ed.), 2001, The Hague: Kluwer Law International. 219 p. (Law and Electronic Commerce; no. 12)

Research output: Book/ReportBook editing

De staat van informatie

Broeders, D. (ed.), Cuijpers, C. M. K. C. (ed.) & Prins, J. E. J. (ed.), 2011, Amsterdam: AUP. 431 p. (Verkenningen WRR; no. V25)

Research output: Book/ReportBook editing

De toekomst van de gefinancierde rechtshulp

Houwerzijl, M. S. (ed.), 2003, Den Haag: Boom Juridiche Uitgevers. 145 p.

Research output: Book/ReportBook editing

De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toetsing naar geschilbeslechting

Polak, J. E. M. (ed.), de Moor-van Vugt, A. J. C. (ed.), Schlossels, R. J. N. (ed.), Verheij, N. (ed.) & Widdershoven, R. J. G. M. (ed.), 2004, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 174 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De toekomst van de sociale zekerheid

Pierik, R. H. M. (ed.), van der Veen, R. J. (ed.), Bannink, D. (ed.) & Trommel, W. (ed.), 1997, Amsterdam: Nationaal Vakbondsmuseum. 96 p. (wet. publicaties henri polakinstituut vakbondsmuseum; no. 11)

Research output: Book/ReportBook editingScientificpeer-review

De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Spier, J. (ed.) & Bolt, A. T. (ed.), 1996, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 405 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De veiligheid en beveiliging van Pim Fortuyn: Feiten en verantwoordelijkheden

van den Haak, H. F. (ed.), Sietsma, K. J. H. H. (ed.), Fijnaut, C. J. C. F. (ed.), Horstink-von Meyenfeldt, S. J. E. (ed.) & Hoekstra, R. J. (ed.), 2002, Den Haag: SDU-uitgevers. 401 p.

Research output: Book/ReportBook editingProfessional

De voogdij; uitgangspunten en uitvoering

Vlaardingerbroek, P. (ed.), Deijkers, E. (ed.), Haans, G. (ed.) & Jonkers, J. (ed.), 1998, Utrecht: Stichting Vedivo. 112 p. (Jeugdhulpverlening in een justitieel kader; no. 2)

Research output: Book/ReportBook editingProfessional

De Wet markt en overheid. Beschouwingen over een omstreden wetsvoorstel

de Ru, H. J. (ed.), Peters, J. A. F. (ed.) & Sylvester, J. J. (ed.), 2003, Den Haag: SDU-uitgevers. 88 p. (Monografieen Overheid & Markt; no. 2)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

De wijzigingen van de Successiewet gewikt en gewogen

van Vijfeijken, I. J. F. A. (ed.), van Bakel, M. M. J. F. (ed.), Gubbels, N. C. G. (ed.), Peters van Neijenhof, T. N. (ed.), Pijpers, Y. J. M. (ed.) & Schuver-Bravenboer, M. (ed.), 2011, Tilburg: BDO. 71 p.

Research output: Book/ReportBook editing

File
342 Downloads (Pure)

De zucht naar goed bestuur in de stad: Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid

Hendriks, F. (ed.) & Drosterij, G. (ed.), 2012, Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 215 p.

Research output: Book/ReportBook editing

Dialogen tussen recht en samenleving. Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen

Hubeau, B. (ed.), Gibens, S. (ed.), Stien, M. (ed.), Parmentier, S. (ed.), Ponsaers, P. (ed.), van Aeken, K. (ed.), Walle, G. (ed.) & van Houtte, J. (ed.), 2012, Leuven: Acco. 864 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

Digital Anonymity and the Law. Tensions and Dimensions

Nicoll, C. (ed.), Prins, J. E. J. (ed.) & van Dellen, M. J. M. (ed.), 2003, Den Haag: T.M.C. Asser Press. 307 p. (Information Technology & Law Series; no. 2)

Research output: Book/ReportBook editing

File
1492 Downloads (Pure)

Digital democracy in a globalized world

Prins, C., Cuijpers, C., Lindseth, P. L. (ed.) & Rosina, M. (ed.), 15 Oct 2017, Cheltenham UK: Edward Elgar. 375 p. (Elgar Law, Technology and Society)

Research output: Book/ReportBook editing

Digital Privacy PRIME: Privacy and Identity Management for Europe

Camenisch, J. (ed.), Leenes, R. E. (ed.) & Sommer, D. (ed.), 2011, Heidelberg | Dordrecht: Springer. 800 p.

Research output: Book/ReportBook editing

Dilemma's rond toezicht: Opstellen over de werking van toezichtsarrangementen

Eijlander, P. (ed.), van Gestel, R. A. J. (ed.) & Ligthart, W. J. N. (ed.), 2002, 's-Gravenhage: SDU. 158 p.

Research output: Book/ReportBook editing