Tilburg Law School

  • Netherlands

Research Output

Filter
Report
2020

Alternatives for the ‘raw materials and energy chapters’ in EU trade agreements: An inclusive approach

Partiti, E. & Ankersmit, L., 2020, (Accepted/In press) 44 p.

Research output: Book/ReportReport

A proposal for an EU Regulation on forest and ecosystem risk commodities

Partiti, E., 2020, (Unpublished) 39 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Arbeidsmigratie in Noord-Brabant - de markt en de mensen(handel): Een inventarisatie

Translated title of the contribution: Labour migration in North-Brabant - the market and the (exploitation of) people: An overviewCremers, J. & de Volder, E. J. A., 27 Jan 2020, Amersfoort: CoMensha. 150 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
32 Downloads (Pure)

De politiek van data en privacy

Translated title of the contribution: The politics of data and privacyFrissen, P. & Ophoff, P., Jan 2020, Den Haag: NSOB. 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

EU company law, artificial corporate entities and social policy

Cremers, J., 14 Feb 2020, Brussels: ETUC. 64 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
19 Downloads (Pure)

Het Waddengebied en stikstofdepositie

Translated title of the contribution: The Waddensea Region and Nitrogen DepositionBastmeijer, K., 1 Mar 2020, Leeuwarden: Waddenacademie. 27 p. (Position paper; vol. 2020, no. 04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
11 Downloads (Pure)
2019
Open Access
File
56 Downloads (Pure)
Open Access
4 Downloads (Pure)

Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: Een noodzakelijk verbond

Jägers, N., Hoop scheffer, de, J., Voorhoeve, J., Cleiren, C. P. M., Gupta, J., van Reisen, M., Middelaar, van, L. J., Sie Dhian Ho, M., Urlings, M., Hirsch Ballin, E., Arts, K., Berger, M., Donders, Y., Gerards, J. H., Hamburger, A. P., Heerts, A. J. M., van der Hoeven, R., Lawson, K., Monteiro, M., Myjer, B. E. P. & 5 others, Opschoor, J. B., Schermer, B. W., Tahir, N., Verrijn Stuart, H. M. & Dekker, R., 2 Jul 2019, Den Haag: AIV. 82 p. (Adviesraad Internationale Vraagstukken; vol. 2019, no. 110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
25 Downloads (Pure)

Expertoordeel inzake de WagwEU

Houwerzijl, M., 9 Jan 2019, 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gedwongen arbeid bij De Goede Herder: De werkwijze in de instellingen van de kloosterorde De Goede Herder in de periode 1945-1975 en de rol van de overheid daarbij

Translated title of the contribution: Forced labour in homes of The Good Shepherd: The system of work in juvenile homes of the catholic congregation The Good Shepherd between 1945 - 1975 and the role of the stateHouwerzijl, M. & Heerma van Voss, G., 19 Dec 2019, 126 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
16 Downloads (Pure)

Guidance and gap analysis for European standardisation: Privacy standards in the information security context

Quemard, J-P., Schallabok, J., Kamara, I. & Pocs, M., 15 Mar 2019, 1 ed. ENISA. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
37 Downloads (Pure)

In hoeverre draagt de Wet Arbeid Schijnconstructies bij aan het bestrijden van schijnconstructies op de arbeidsmarkt?

Translated title of the contribution: To what extent does the Act on Artificial Labour Arrangements contribute to combating sham arrangements at the labour market?Houwerzijl, M., 15 Nov 2019, 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
20 Downloads (Pure)
3 Downloads (Pure)

Legal nature of EU ETS allowances

Ballesteros, M., Wemaere, M., Reins, L., Rouas, V., Riedel, A., Mehling, M., Goerlach, B. & Istvan, B., Jul 2019, European Commission. 196 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lepelen met een vork: Evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Kruize, P., Gruter, P., Hamers, L., van Noorloos, M., van Suchtelen, T. & Taverne, M., Mar 2019, WODC. 229 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lokale partijen in Nederland: Een overzicht van kennis over lokale partijen 2002-2019

Translated title of the contribution: Local Parties in the Netherlands: An oversight of knowledge regarding local political parties 2002-2019van Ostaaijen, J., 2019, 43 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

Maasvlakte 2 en compensatie op grond van artikel 6, lid 4 van de EU Habitatrichtlijn: Advies op verzoek van Natuurmonumenten

Translated title of the contribution: Maasvlakte 2 and compensation under article 6(4) of the EU Habitats DirectiveBastmeijer, K., 15 Jul 2019, Tilburg University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Making the rules: The governance of standard development organizations and their policies on intellectual property rights

Husovec, M., Baron, J., Contreras, J., Larouche, P. & Thumm, N. (ed.), 8 Mar 2019, Joint Research Center. 214 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Met vertrouwen verantwoorden

van Montfort, C. & Bokhorst, M., 2019, Utrecht: VO-raad. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

Model code of conduct on mitigating botnets and infected machines

E Silva, K., Koops, B-J. & van der Sloot, B., 1 Jan 2019, Tilburg: TILT. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
37 Downloads (Pure)
82 Downloads (Pure)

Publieke Bricoleurs: Over ambtelijk vakmanschap op het raakvlak van gemeente en gemeenschap

Translated title of the contribution: Public Bricolers: On civil service craftmenship on the border of government and community Blijleven, W., van Hulst, M. & Hendriks, F., 2019, Tilburg: Tilburg University. 51 p.

Research output: Book/ReportReport

File
16 Downloads (Pure)

Publiek-private samenwerking: Een onderzoek naar het contractbeheer en informatievoorziening bij de projecten Green Corridor en Watty Vos Boulevard

Translated title of the contribution: Public-private partnershipvan Montfort, C., 2019, Algemene Rekenkamer Aruba. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Socially smart cities: Making a difference in urban neighbourhoods

Durose, C., Escobar, O., Gilchrist, A., Agger, A., Henderson, J., van Hulst, M. & van Ostaijen, M., 2019, 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
10 Downloads (Pure)

Social transformation in urban neighbourhoods: Supporting smart urban intermediation

Gilchrist, A., Escobar, O., Durose, C., Agger, A., Henderson, J., van Hulst, M. & van Ostaijen, M., 2019, Tilburg: Tilburg University. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts

Monti, G., 2019, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 124 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Transfer pricing en btw: De effecten van transfer pricing aanpassingen op de heffing van btw

Bomer, A., van Kesteren, H., van Norden, G-J., van Doesum, A., Van den Brekel, R., Vroon, T. & Chin-Oldenziel, M., 9 Jan 2019, 259 ed. Vereniging voor belastingwetenschap. 173 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2018

Achter de schermen bij de lokale verkiezingen van 2018

Wagenaar, C. & van Ostaaijen, J., 12 Sep 2018, 46 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

AEWA international single species management plan for the barnacle goose (Branta leucopsis): Russia/Germany & Netherlands population, East Greenland/Scotland & Ireland population, Svalbard/South-west Scotland population

Jensen, G. H., Madsen, J., Nagy, S. & Lewis, M., 2018, 94 p. (AEWA Technical Series; vol. 2018, no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

AEWA international single species management plan for the greylag goose (anser anser): Northwest/Southwest European population

Polowny, T., Jensen, G. H., Nagy, S., Czajkowski, A., Fox, A. D., Lewis, M. & Madsen, J., 2018, 63 p. (AEWA Technical Series; vol. 2018, no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ambitie & ambivalentie: Vernieuwing van de lokale democratie in Nederland

Translated title of the contribution: Ambition & Ambivalence: Renewal of Local Democracy in the NetherlandsSchaap, L., Blijleven, W., Hendriks, F., Jacobs, D., Karsten, N., van Ostaaijen, J. & Wagenaar, C., 2018, (Unpublished) 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
56 Downloads (Pure)

Beloningsverschillen M/V aan Tilburg University

van Engen, M., Zijlstra, M., van Dijk, H., Zekic, N., van Veenendaal, T. & van Geffen, R., 2018, Tilburg University. 94 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Board evaluation: Overview of international practices

Vermeulen, E., 2018, OECD. 24 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ontwerpartikelen van de ILC over misdrijven tegen de menselijkheid

Translated title of the contribution: The ILC draft articles on crimes against humanityJägers, N., Wessel, R. A., Herik van den, L. J., Brolmann, C. M., Dekker, den, G. R., Hoogh, de, A. J. J., Lammers, J. G., Oude Elferink, A. G. & Roseboom, A. E., Aug 2018, The Hague: Advisory Committee on Issues of Public International Law. 12 p. (CAVV Advies; vol. 2018, no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Developing an approach for tackling letterbox companies: A learning resource

Cremers, J. & Hastings, T., 22 Jan 2018, Brussels: European Commission. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
61 Downloads (Pure)

De vrije burger en de gevaarlijke staat: Over tragiek, transparantie en taboes

Frissen, P., 2018, 2018 ed. Zwolle: Stichting Cele-lezingen. 53 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De wet van de grote(re) getallen: Het effect van meer stembureaus op de opkomst bij verkiezingen

Jacobs, D., van Zuydam, S., van Ostaaijen, J. & de Brouwer, L., 24 Aug 2018, 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

Differentiatie in Regionale Governance en de Relatie met Economische Groei en Ontwikkeling

Translated title of the contribution: Differentiation in Regional Governance and its Relationship with Economic Growth and DevelopmentGroenleer, M., Stam, E., Tordoir, P., Verba, M., Broekman, C. & Ponds, R., 22 May 2018, Amsterdam / Tilburg / Utrecht: Ministerie van Binnenlandse Zaken. 161 p. (Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van Meer Keuzevrijheid bij Pensioenuitkering

Starink, B., Westerhout, E., Lever, M., Ponds, E. & Folmer, K., 17 Sep 2018, Centraal Planbureau (CPB). 36 p. (CPB Report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
25 Downloads (Pure)

Effecten van Meer Keuzevrijheid bij Pensioenuitkering

Folmer, K., Lever, M., Ponds, E., Starink, B. & Westerhout, E., Sep 2018, Tilburg: Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR). 51 p. (Netspar Design Paper Series; vol. 2018, no. 105)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Europese variaties

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, 2018, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. 227 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
16 Downloads (Pure)

Fundamentele rechten in het Koninkrijk - Eenheid in bescherming: Theorie en praktijk van territoriale beperkingen bij de ratificatie van mensenrechtenverdragen

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), Jun 2018, No. 107 ed. Den Haag: AIV. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gaat u ook stemmen: Het effect van communicatie op de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen

van Zuydam, S., Jacobs, D., van Ostaaijen, J. & de Brouwer, L., 24 Aug 2018, 101 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
40 Downloads (Pure)