Tilburg School of Catholic Theology

  • Nieuwegracht 65

    3512 LG Utrecht

    Netherlands

Activities 1984 2019

De secularisering van het Laatste Oordeel

T.W.A. de Wit (Speaker)
15 Apr 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De spanning tussen leergezag en onderzoek

Claudia Mariéle Wulf (Speaker)
5 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De spanning tussen voortbestaan en gerechtigheid: Johan Degenaar en Jean Améry

T.W.A. de Wit (Speaker)
21 Jan 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De spiritualiteit van Jezus Christus

Gerard Pieter Freeman (Speaker)
28 Feb 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De spirituele zoektocht binnen en buiten de kerken

C.N. de Groot (Speaker)
25 Oct 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De structuur van de volkerenspreuken in Amos 1-2

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
17 Sep 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De Talmoed: van zee tot mikwe

M.J. Stoutjesdijk (Speaker)
26 Apr 2018

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De tekens van de tijd verstaan – praktische handvatten

J.H.M. Moons (Speaker)
12 Sep 2014

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De terminologie van de mysteriecultussen in Cyrillus van Alexandrië

J.C. van Loon (Speaker)
23 Sep 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De terugkeer van religie? Perceptie en realiteit

Staf Hellemans (Speaker)
1 Mar 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De theologie van de gastvrije parochie

C.N. de Groot (Speaker)
12 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De theologie van het kerkgebouw

Herwi Rikhof (Speaker)
9 Oct 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De theologische achtergrond van de kerststal: de visie van Mattheus en Lucas

Herwi Rikhof (Speaker)
29 Nov 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De theologische antropologie van Gaudium et Spes

H.P.J. Witte (Speaker)
5 Oct 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De theologische identiteit van lekengelovigen in pastorale dienst

H.P.J. Witte (Speaker)
10 Feb 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

File

De theologische methode van Thomas van Aquino

H.J.M. Schoot (Speaker)
26 Mar 2007

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De tijdloosheid en kracht van de orde van Augustinus

P.J.J. van Geest (Speaker)
28 Aug 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De toekomst van de kerk

C.N. de Groot (Speaker)
26 Mar 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De toekomst van de kerken

Staf Hellemans (Speaker)
15 Mar 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De toekomst van de kerk in Tilburg

H.P.J. Witte (Speaker)
12 Jun 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De toekomst van de parochie in het licht van Vaticanum II

H.P.J. Witte (Speaker)
2 Apr 2014

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De toekomst van Europa: Ivan Krastev's After Europe

T.W.A. de Wit (Speaker)
20 Oct 2017

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De toekomst van Europa vanuit het perspectief van de Katholieke Sociale Leer

A.H.M. van Iersel (Speaker)
2014

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De Toekomst van het Diaconaat: over zijn en zending van de diaken

H.J.M. Schoot (Speaker)
19 May 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De toekomst van het levensbeschouwelijk onderwijs

Peter Jonkers (Speaker)
17 May 1999

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De toekomst van stenen en levende stenen

P.J.J. van Geest (Speaker)
22 May 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De Triniteit, verbeelding en spiritualiteit

Herwi Rikhof (Speaker)
13 Dec 2007

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De uitdaging van fluïde vormen van kerkopbouw

C.N. de Groot (Invited speaker)
24 Mar 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

File

De Univetrsiteit van Tilburg bewust van haar identiteit

A.J. Denaux (Speaker)
20 Apr 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Devaluing God from the perspective of modern philosophy

Peter Jonkers (Speaker)
12 Oct 2004

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De verbeelding van verbondenheid. Over het paradoxale verlangen naar religieuze gemeenschap

C.N. de Groot (Speaker)
1 Feb 2005

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De verering van de apostel Andreas

Karim Schelkens (Speaker)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De verhouding van kerk en staat in de loop van de geschiedenis

H.P.J. Witte (Speaker)
14 Nov 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De verhouding van patristiek en patrologie als paradigma voor interdisciplinariteit

P.J.J. van Geest (Speaker)
15 Feb 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De vernieuwingsmethodiek van Vaticanum II

H.P.J. Witte (Speaker)
8 Oct 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De Verrijzenis van Christus als grenservaring

H.J.M. Schoot (Speaker)
12 Apr 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De verrijzenis van Jezus. Een verkenning van de evangelies

A.J. Denaux (Speaker)
1 Jul 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De verschillende rollen in de praktijk van de kerkmuziek: enkele documenten onder de loep

Sam Goyvaerts (Speaker)
13 Nov 2018

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De visie van David Steindl Rast op interreligieuze dialoog

Juliëtte van Deursen-Vreeburg (Speaker)
12 Apr 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentationProfessional

De Vondsten in de Woestijn van Juda

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
20 Mar 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De Vrije Wil

M. Sarot (Speaker)
29 Oct 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De vrije wil in actuele discussie

R.A. te Velde (Speaker)
24 Nov 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De vrijplaats: nieuwe betekenissen

T.W.A. de Wit (Keynote speaker)
22 Apr 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De waarde van grensgangers in 'borderline times', toespraak bij het overhandigen van het huldeboek voor Henk Witte

K. Schelkens (Speaker)
18 Mar 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De weerbarstigheid van het geloven in de God de Drie-Ene

Herwi Rikhof (Speaker)
5 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De weg van de theologie bij Piet Schoonenberg

Herwi Rikhof (Speaker)
12 Dec 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De wet van het bidden is de wet van het geloven. Theologische reflecties over de doxologie

Herwi Rikhof (Speaker)
2 Sep 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De Willibrordvertaling: Geschiedenis, kenmerken, receptie

Panc Beentjes (Speaker)
12 Mar 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De wisselwerking van drijfveren en wil bij Augustinus

P.J.J. van Geest (Speaker)
15 Jan 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De zaligsprekingen als leidraad

Anton ten Klooster (Speaker)
17 Feb 2019

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular