Tilburg School of Catholic Theology

  • Nieuwegracht 65

    3512 LG Utrecht

    Netherlands

Activities 1984 2019

Filter
Invited talk

Catholic and Protestant Discussions on the Eucharist as Sacrifice

Harm Goris (Speaker)
11 Jan 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Discretio en innerlijke hervorming: Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471)

Krijn Pansters (Speaker)
10 Mar 2007

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Vrijheid van meningsuiting

T.W.A. de Wit (Speaker)
21 Sep 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Ephrem the Syrian: First Hymn on Paradise

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
21 Feb 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The Future of the Christian Confessions in Europe. A Response from a Catholic Perspective

H.P.J. Witte (Speaker)
22 Aug 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Welkomstwoord op het Symposium "Geloven in Ontmoeting"

A.J. Denaux (Speaker)
19 Apr 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Van verre voorgaan. Over de afstand tussen kerkvolk en kerkleiders

C.N. de Groot (Speaker)
30 May 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Striking the Shepherd. Early Christian Versions and Interpretations of Zechariah 13:7

M.J.J. Menken (Speaker)
19 Mar 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Five theses on the Catholic Church in our time

Peter Jonkers (Speaker)
8 Jun 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

File

Malleus Maleficarum, de Heksenhamer

Harm Goris (Speaker)
15 Dec 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Consultant Workshop Life Teen

C.N. de Groot (Speaker)
3 Mar 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

The celebration of Holy Week in Early Syriac-Speaking Churches

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
18 Sep 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Psalm 22 als profetie van Jezus' kruisdood in de Brief van Barnabas

M.J.J. Menken (Speaker)
22 Jun 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The Netherlands. New Initiatives in a secular climate

Gerard Pieter Freeman (Speaker)
5 Nov 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Sixteenth International Conference on Patristic Studies, Oxford

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
11 Aug 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

BijbelThemaWeekend

M. Sarot (Speaker)
9 May 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Spirituality, compassion and the neurological background of our defense mechanisms

A.M.H. Bisschops (Speaker)
24 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Ervaring en spiritualiteit: De vreemdeling in psalmen en wijsheid

H.W.M. van Grol (Speaker)
3 Nov 2007

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Een pleidooi voor twijfel in het denken over religie en samenleving

C.N. de Groot (Speaker)
12 Dec 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

“Freiheit - individuell, relationell, existentiell. Vorschläge zur Weiterarbeit mit Edith Steins origineller Anthropologie”

Claudia Mariéle Wulf (Speaker)
23 Oct 201525 Oct 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

“Forschungsstand und Forschungsauftrag. Weiterarbeit im Sinne Edith Stein. Abschliessende Positionsbestimmung.”

Claudia Mariéle Wulf (Speaker)
23 Oct 201525 Oct 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Response to Huub van de Sandt, 'Essentials of Ethics in Matthew and the Didache: A Comparison at a Conceptual and Practical Level

M.J.J. Menken (Speaker)
11 Mar 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

"Born of God" or "Begotten by God"? A Translation Problem in the Johannine Writings

M.J.J. Menken (Speaker)
28 Jul 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Laudato Si: Een inleiding in de encycliek van Paus Franciscus (3 bijeenkomsten)

M. Sarot (Speaker)
2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Barmhartigheid

Claudia Mariéle Wulf (Speaker)
16 Dec 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De Paascyclus in het liturgisch jaar

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
31 Mar 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Hoe kunnen we positief geloven in tijden van krimp?

Anton ten Klooster (Speaker)
25 Feb 2019

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

"Ik ga uit van mijn eigen kracht zonder de steun van God". Religieuze coping en longkanker

J.W.G. Korver (Speaker)
11 Mar 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Vorming tot een evenwichtig affectief leven

A.M.H. Bisschops (Speaker)
28 Mar 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Stilte als gebeds- en levenshouding. Het geheim van de Roermondse kartuizers

Krijn Pansters (Speaker)
10 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Paulus, een man van twee werelden

A.J. Denaux (Speaker)
29 Apr 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Schuld en Vergeving - de lange weg terug naar de innerlijke vrijheid

Claudia Mariéle Wulf (Speaker)
26 Jan 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Mensbeeld in de Bijbel

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
13 Nov 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Religious Orthodoxy as a Modality of Adaptation

Staf Hellemans (Speaker)
11 Mar 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Met Franciscus op weg naar Kerstmis

Gerard Pieter Freeman (Speaker)
14 Dec 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Academic Border Crossing: A European Perspective

Krijn Pansters (Speaker)
14 Feb 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Een kritische beschouwing over T.A. Smedes. God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld

Herwi Rikhof (Speaker)
20 Nov 2000

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Verbum in Thomas Aquinas

Harm Goris (Speaker)
16 Jun 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Spiritual Identity, Authority and Rationality in the Early Documents

Krijn Pansters (Speaker)
10 May 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Caught between Nobility and Ignobility: Living Out the Imago Dei

B. Ossewaarde-Lowtoo (Speaker)
8 Sep 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Societas Oecumenica - 19th Consultation

F. Wouda (Speaker)
25 Aug 201630 Aug 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Tradities en Transformatie

L. Westra (Speaker)
2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The Greek of the Lucan Hymns between Semitisms and Septuagintalisms

A.L.A. Hogeterp (Speaker)
28 Jul 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Zonder geloof vaart niemand wel

R.A. te Velde (Speaker)
9 Dec 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Feminized men in Amos 4:1-3

A.L.H.M. van Wieringen (Speaker)
27 Jul 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Gesprekleider van het debat over religie en moderniteit tussen vertegenwoordigers van Jodendom, Christendom en Islam

H.P.J. Witte (Speaker)
5 Jun 2007

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional