Tilburg School of Catholic Theology

  • Nieuwegracht 65

    3512 LG Utrecht

    Netherlands

Activities 1984 2019

Filter
Invited talk

Evaluatie van de vertaling van Jesaja in de NBV

H.W.M. van Grol (Speaker)
4 Nov 2005

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Liturgical Movements in Culture and Society

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
2 Sep 2005

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Het ongebruikte tegoed van Unitatis Redintegratio

H.P.J. Witte (Speaker)
20 Jan 2005

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Truth and Wisdom.

Peter Jonkers (Speaker)
3 Apr 2005

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Verschillende vormen van geloofsverantwoording

Peter Jonkers (Speaker)
29 Sep 2005

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De verbeelding van verbondenheid. Over het paradoxale verlangen naar religieuze gemeenschap

C.N. de Groot (Speaker)
1 Feb 2005

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De Roermondse Kartuizers en de geplande tentoonstelling in 2008

Krijn Pansters (Speaker)
21 Mar 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Inquisitionsprotokolle als Quellen des Alltagslebens

D.A.T. Mueller (Speaker)
8 May 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Sacramentaliteit van kerk en ambt

H.P.J. Witte (Speaker)
1 Jun 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Het Hoogste Lied, Psalm 146 in de NBV

H.W.M. van Grol (Speaker)
18 Mar 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Jesaja 24 in de NBV

H.W.M. van Grol (Speaker)
16 Jan 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Der Streit um das Filioque als kirchliches Identifikationsmoment

D.A.T. Mueller (Speaker)
3 May 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

De Psalmen in de NBV: Psalm 104

H.W.M. van Grol (Speaker)
14 Dec 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Het nut en de noodzaak van de theologie

P.J.J. van Geest (Speaker)
2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Crying in the Desert? Speaking About God in Our Time

Peter Jonkers (Speaker)
29 Sep 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Hegels verhouding tot de filosofie van Jacobi

Peter Jonkers (Speaker)
10 Mar 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Een religieuze decentrering van de filosofie

Peter Jonkers (Speaker)
30 May 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Religious events in liquid modernity

C.N. de Groot (Speaker)
29 Jul 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Theologie tussen toewijding en teleurstelling

C.N. de Groot (Invited speaker)
10 Nov 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Thomas van Aquino over de verzoenende werking van het lijden en sterven van Christus

H.J.M. Schoot (Speaker)
26 Jan 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The conference and exhibition at the Charterhouse of Roermond in 2008

Krijn Pansters (Speaker)
30 Aug 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471)

Krijn Pansters (Speaker)
28 Oct 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Ik deel niets uit, ik heb alleen mijzelf in de aanbieding. Een onderzoek naar gesprekken in het toeristenpastoraat

W.B.M. Putman (Speaker)
2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Welke kerkgemeenschap zijn wij aan het bouwen met het oog op de toekomst?

H.P.J. Witte (Speaker)
4 Feb 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

De theologische antropologie van Gaudium et Spes

H.P.J. Witte (Speaker)
5 Oct 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Intentionen und Einflussmögkuchjeuten päpstlicher Gesetzgebung zum Cultus Divinus im Hoch- und Spätmittelalter

D.A.T. Mueller (Speaker)
29 Nov 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Stellig maar onzeker

P.J.J. van Geest (Speaker)
2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Simon de Cascia als Bußprediger

D.A.T. Mueller (Speaker)
27 Sep 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De ontwikkeling van de Schriftlezingen in de vroege kerk

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
1 Mar 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Bespreking van de eerste en tweede Petrusbrief

H.P.J. Witte (Speaker)
14 Feb 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Religion and Contingency

Peter Jonkers (Speaker)
6 Dec 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Kerk in 2020: liquideren of versterken?

C.N. de Groot (Invited speaker)
2 Oct 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Vieren via de televisie

C.N. de Groot (Speaker)
7 Nov 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Proefcollege Religieus Landschap

C.N. de Groot (Speaker)
28 Oct 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Lezing: Op zoek naar een uitnodigende kerk

C.N. de Groot (Speaker)
23 Feb 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Coreferaat Jeroen Bosch als zielzorger

C.N. de Groot (Speaker)
11 May 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Zionism and the Jewish Muslim Dialoque in Europe Today

J. Frishman (Speaker)
15 Jun 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Discretio and inner reform: Denys the Carthusian

Krijn Pansters (Speaker)
12 Jul 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Modern devotion and virtues

Krijn Pansters (Speaker)
21 Apr 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Le noyau le plus ancient des hymnes de la collection 'Sur l'Epiphanie'

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
8 Jun 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Raakt het jullie niet?

H.W.M. van Grol (Speaker)
28 Oct 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Orthodoxie en katholiciteit

H.P.J. Witte (Speaker)
7 Sep 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Leiderschap in de kerk

H.P.J. Witte (Speaker)
29 Sep 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

After Augustine Conference 'Sinner or Saint? Augustine of Hippo through the Ages'

P.J.J. van Geest (Speaker)
24 May 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Burnout in het roomskatholieke basispastoraat. Oorzaken en hulpbronnen

J.Z.T. Pieper (Speaker)
23 Jan 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Ephrem the Syrian: First Hymn on Paradise

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
21 Feb 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Mogelijkheden en onmogelijkheden van het deken-zijn in de huidige kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden

H.P.J. Witte (Speaker)
23 May 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Unchain my heart. Religious coping and well-being in a forensic psychiatric institution

J.Z.T. Pieper (Speaker)
2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Wijsgerige kanttekeningen bij recente ontwikkelingen in de theologie

Peter Jonkers (Speaker)
12 Jan 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific