Tilburg School of Catholic Theology

  • Nieuwegracht 65

    3512 LG Utrecht

    Netherlands

Activities 1984 2019

Filter
Invited talk

Lead Kindly Light. De spiritualiteit van John Henry Newman

A.J. Denaux (Speaker)
21 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Paulus van Tarsus: ketter of broeder? Over de moderne joodse benadering van de apostel Paulus

A.J. Denaux (Speaker)
11 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De relatie tussen de roomkatholieke Kerk en de anglicaanse gemeenschap. Recente ontwikkelingen

A.J. Denaux (Speaker)
5 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Response to Frederik William Danker's On Respecting Greek in the New Testament

A.J. Denaux (Speaker)
7 Aug 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Bijbelse spiritualiteit in beelden die refereren aan 1 Kon 19:1-18

J.M. Bos (Speaker)
22 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Ephrem the Syrian's Third Hymn On Epiphany

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
24 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Counseling and one's own biography

A.M.H. Bisschops (Speaker)
23 May 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Spirituality, compassion and the neurological background of our defense mechanisms

A.M.H. Bisschops (Speaker)
24 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The workings of the Spirit according to Thomas Aquinas

Herwi Rikhof (Speaker)
4 May 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Kunst als locus theologicus: twee case studies van inspiratie

Herwi Rikhof (Speaker)
7 May 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Kunst als locus theologicus: een discussie over grenzen

Herwi Rikhof (Speaker)
11 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Waarom is de hoop een theologische deugd

Herwi Rikhof (Speaker)
28 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Het goede leven volgens Augustinus

P.J.J. van Geest (Speaker)
18 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De rechtvaardiging van oorlog in het vroege christendom

P.J.J. van Geest (Speaker)
10 Nov 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Athanasius als mystagoog

P.J.J. van Geest (Speaker)
12 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Lezing 'Het gescheurde kleed'. Een nieuwe beeldvorming over de familie Löb-Van Gelder

T.A.M. Salemink (Speaker)
23 May 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Willem Cardinal Van Rossum and Amici Israel (1926-1928)

T.A.M. Salemink (Speaker)
11 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

A View behind the curtain. Willebrands' Diaries and Agendas 1958-1965

T.A.M. Salemink (Speaker)
2 Sep 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Zingeving vragen in het contact tussen arts en patiënt

J.Z.T. Pieper (Speaker)
4 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De Roermondse kartuizers

Krijn Pansters (Speaker)
5 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Vaticanum II

H.P.J. Witte (Speaker)
28 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De overgang van premoderniteit naar postmoderniteit

H.P.J. Witte (Speaker)
7 Jan 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Ecumenism and some contemporary developments

H.P.J. Witte (Speaker)
22 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Kerk en Handelingen 2

H.P.J. Witte (Speaker)
11 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Franciscus en de franciscaanse beweging

Gerard Pieter Freeman (Speaker)
18 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

The Netherlands. New Initiatives in a secular climate

Gerard Pieter Freeman (Speaker)
5 Nov 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Key-note lecture 'Religion and Modernity in Europe since 1750. New Stakes and Research Objectives'

Staf Hellemans (Speaker)
17 Aug 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Voorbij het secularisatiedenken. Religie en spiritualiteit in het Westen en de wereld na 1960

Staf Hellemans (Speaker)
16 May 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Keuzestress en overgave bij jonge christenen in Nederland

C.N. de Groot (Speaker)
3 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Het opstandig geloof van Peerke Donders

C.N. de Groot (Speaker)
25 Oct 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Pastoral hinter Gittern. Zur Identität des Gefängnisseelsorgers/der Gefängnisseelsorgerin

S. Gaertner (Speaker)
2 Dec 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Het Global Christian Forum. Weg naar de toekomst? Een Rooms-katholieke bijdrage

A.J. Denaux (Speaker)
3 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Welkomstwoord

A.J. Denaux (Speaker)
6 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De moderne joodse benadering van de apostel Paulus

A.J. Denaux (Speaker)
15 Jun 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De verrijzenis van Jezus. Een verkenning van de evangelies

A.J. Denaux (Speaker)
1 Jul 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Welcome and Introduction Lecture

A.J. Denaux (Speaker)
2 Sep 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Jezus Christus: Geheim van God

H.J.M. Schoot (Speaker)
4 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Thomas van Aquino over zelfdoding

H.J.M. Schoot (Speaker)
18 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Thomas van Aquino, zijn leven, werk en betekenis, alsmede zijn preken over de Tien Geboden

H.J.M. Schoot (Speaker)
19 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

De betekenis van onderwijs in Godsdienst en Levensbeschouwing

H.J.M. Schoot (Speaker)
18 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkPopular

Prayer Genres in the Acts of Thomas: Their Literary Characteristics and their Ritual Functions

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
3 Dec 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Christelijk gebed volgens het Evangelie en de Eerste Brief van Johannes

M.J.J. Menken (Speaker)
27 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

The Greek of the Lucan Hymns between Semitisms and Septuagintalisms

A.L.A. Hogeterp (Speaker)
28 Jul 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

King Solomon in the New Testament and Jewish Tradition

A.L.A. Hogeterp (Speaker)
1 Oct 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

What we can and cannot know about the Early Christian Eucharist

G.A.M. Rouwhorst (Speaker)
20 Mar 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Allusions to the Minor Prophets in the Fourth Gospel

M.J.J. Menken (Speaker)
5 Aug 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Allusions to the Minor Prophets in the Fourth Gospel

M.J.J. Menken (Speaker)
3 Apr 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Het belang van PRI-therapie voor professionele begeleiding

A.M.H. Bisschops (Speaker)
5 Nov 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional