Tilburg School of Catholic Theology

  • Netherlands

Research Output 1977 2019

Filter
Chapter
2019

Ad Mortem: Carl Schmitt en Thomas Hobbes over het zelfoffer voor de staat

de Wit, T. Feb 2019 (In preparation) Thomas Hobbes. Versluis, G. (ed.). 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring Dei Verbum: Nederlandse vertaling

Schelkens, K. 2019 (Accepted/In press) Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Concilie. Lamberigts, M., De Mey, P., Witte, H. & Tercic, H. (eds.). Antwerpen: Halewyn

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Edward Schillebeeckx and Theological Ressourcement: Some Historical Notes on His Reception of 'Nouvelle Théologie'

Schelkens, K. 2019 (Accepted/In press) The Bloomsbury Companion to Edward Schillebeeckx. Van Erp, S. (ed.). London: Bloomsbury Academic

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Jugend und Sexualität

Gärtner, S. 2019 Handbuch kirchliche Jugendarbeit: Für Studium und Praxis. Kaupp, A. & Höring, P. C. (eds.). Herder, p. 154-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Politiek in turbulente tijden: Carl Schmitt en de dark side van het westers liberalisme

de Wit, T. Jan 2019 Carl Schmitt, Het begrip politiek. Amsterdam: Boom, 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Primary School Parents' Perspectives on Religious Education

Elshof, T. Mar 2019 (Accepted/In press) Global Perspectives on Catholic Religious Education. Buchanan, M. & Gellel, A. M. (eds.). Springer Publishers, Vol. II

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Bible and Theology: Some Historical Reflections on the Path Toward Dei verbum

Schelkens, K. 2019 (Accepted/In press) The Soul of Theology: On the Role of the Study of Scripture in Theology. Van Hecke, P. (ed.). Peeters Publishers, (Annua Nuntia Lovaniensia; vol. 76)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tracing the Roots of the Ukrainian Greek-Catholic Metropolitan Maxim Hermaniuk

Schelkens, K., 2019, (Accepted/In press) The Conciliar Diary of Metropolitan Maxim Hermaniuk C.SS.R. (1911-1996): Biographical essays. Leuven: Peeters Publishers, (Eastern Christian Studies).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2018

[Player] start: GOD MODE: Over God en videogames

Bosman, F., 2018, God in hedendaagse kunst. Barnard, M. & Stoker, W. (eds.). Soest: Boekscout, p. 237-257

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Aan tafel met armen, slaven, zieken en zondaren: Maaltijd en gemeenschapsideaal in het evangelie van Lukas

Pater, J., 2018, Rond de tafel: Maaltijd vieren in liturgische context. Klomp, M., Smit, P-B. & Speckmann, I. (eds.). Berne Media, p. 137-148, 204-207 16 p. (Meander; vol. 17).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Allen deel aan één brood: Sociale dimensies van vroegchristelijke maaltijden

Pater, J. 2018 (Submitted) Vieren en delen: De verhouding tussen liturgie en diaconie. van Tongeren, L. & Rouwhorst, G. (eds.). Berne Media

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Apostolicam actuositatem. Decreet over het lekenapostolaat (vertaling)

Op de Coul, M., 2018, (Accepted/In press) Constituties & Decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie. Turnhout: Brepols

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Bidden gaat over God én jouw leven

ten Klooster, A. 2018 Bidden voor iedereen. Baarn: Adveniat Geloofseducatie B.V., p. 7 1 p. (Adveniat Inspiratieboekjes)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Deity
Exhortation
Prayer

Bijbelteksten lezen: Han Renckens, De godsdienst van Israël

van Wieringen, A., 2018, Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester. Smeets, A. (ed.). Tilburg, p. 80-84 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Christus begroeten in de gelovigen. Ambt en spiritualiteit in het licht van Vaticanum II

Moons, J., Dec 2018, Ambt – Spiritualiteit – Roeping. Theologische verkenningen. Smit, P-B. (ed.). Amersfoort: Stichting Oud-Katholiek Seminarie/Merweboek, p. 11-21 11 p. (Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie; vol. 60).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De psychoanalyse als joodse zaak

Poorthuis, M., 2018, Het Godstrauma: Lacan, religie en moderniteit. Welten, R. & de Kesel, M. (eds.). Amsterdam: Sjibbolet, p. 87-100 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Descending into Hell as a Challenge to Ecclesial Practice: Ratzinger's theology, Prison Chaplaincy and Church Life

Elshof, T., 20 Aug 2018, The Apostles’ Creed ‘He Descended Into Hell’. Sarot, M. & van Wieringen, A. (eds.). Leiden: Brill, p. 134-159 25 p. (Studies in Theology and Religion; vol. 24).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Echte religie moet enigermate pijn doen: Over het gewelddadige potentieel van religie, toegelicht aan Pascal

te Velde, R. 2018 God tussen oorlog en vrede: Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld. Bosman, F. & Goris, H. (eds.). Nijmegen: Valkhoff Pers, p. 100-117 17 p. (Annalen van het Thijmgenootschap)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Edith Stein - Phänomenologin im Grenzbereich zwischen Philosophie und Theologie

Wulf, M. 15 Oct 2018 Grundbegriffe und -phänomene Edith Steins: Basic terms and phenomens in Edith Stein. Knaup, M. & Seubert, H. (eds.). Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder GmbH und Co. KG, p. 11-31

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Theology
Edith Stein
Philosophy

Er schaut mich an und ich schaue ihn an: Phänomenologie der Liebe

Wulf, M. 1 Jun 2018 Edith-Stein-Jahrbuch 2018. Dobhan, U. (ed.). Würzburg: Echter Verlag GmbH, Vol. 24, p. 211-236 26 p. 1

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Eucharistische gastvrijheid. (On)mogelijk voor de rooms-katholieke kerk?

Wouda, F. 26 Sep 2018 (Accepted/In press) Rond de tafel: Maaltijd vieren in liturgische contexten. Klomp, M., Speckman, I. & Smit, P-B. (eds.). Heeswijk: Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, (Meander; vol. 17)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Femized men in Amos 4,1-3

van Wieringen, A., 2018, The Books of the Twelve Prophets . Fabry, H-J. (ed.). 1 ed. Leuven: Peeters Publishers, Vol. 295. p. 403-409 7 p. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; vol. 295).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Frei für die Liebe: Das Ethos im Eros: Eine moraltheologische Interpretation der „Theologie des Leibes“

Wulf, M., 2018, (Accepted/In press) Theologie des Leibes - aktuell: Eine Erschliessung der Ehetheologie Johannes Pauls II. p. 1-18 18 p. 8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

From a Rather 'Theological' to a More 'Educational' and 'Cultural' Religious Education at Public Schools in French Speaking Canada (1984-2002).

Van Wiele, J., 2018, Religion and Educational Media. Schütze, S. & Matthes, E. (eds.). Klinkhardt Forschung, p. 321-333 (Beiträge zur historischen und systematschen Schulbuch- und Bildungsmedienforschung).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Goddelijk geïnspireerd geweld

Bosman, F. & Goris, H., 2018, God tussen oorlog en vrede: Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld. Bosman, F. & Goris, H. (eds.). Valkhof, p. 7-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Hervormer van het kloosterleven in Frankrijk: Jan Mombaer

Faesen, R. 2018 De Moderne Devotie: Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Dlabacova, A. & Hofman, R. (eds.). WBooks/Museum Catharijne Convent, p. 178-179

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Het gebeurt in de stilte. De WJD transformeert

Moons, J. 2018 Wie ben je? Jongeren in de kerk. Feijen, L. (ed.). Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, p. 42-43 2 p. (Adveniat inspiratieboekjes)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Hoop met angst en beven: Notities over een theologische deugd

de Wit, T. Dec 2018 (Accepted/In press) Hoop in de bajes. de Wit , T. W. A., Kruizinga, R. & de Vries, R. J. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), Vol. 12, p. 35-52 17 p. (Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

How Low Can You Go? Christ’s Descent into Hell as a Motif in Franciscan Spirituality

Speelman, W. M., 2018, The Apostle’s Creed: He Descended into Hell. Sarot, M. & van Wieringen, A. (eds.). Leiden: Brill, p. 115-133 19 p. (Studies in Theology and Religion; vol. 24).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Human will in Thomas Aquinas: determined by the intellect and imprisoned by sin?

Goris, H. 11 Apr 2018 (Submitted) Liberté au Moyen Age. Trego, K. (ed.). Vrin

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction

Faesen, R. & Arblaster, J. 2018 Theosis/Deification: Christian Doctrines of Divinization East and West. Peeters, p. 1 6 p. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; vol. 294)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction: Reforming the Catholic Church beyond Vatican II

Hellemans, S. & Jonkers, P., 1 Aug 2018, Envisioning Futures for the Catholic Church. Hellemans, S. & Jonkers, P. (eds.). Washington DC: Council for Research in Values and Philosophy, p. 1-25 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

It Is Like a Woman Who? Women in Early Rabbinic and Early Christian Parables

Pater, J., Stoutjesdijk, M. & Oegema, A., 2018, (Submitted) Parables in Changing Contexts: Interreligious and Cultural Approaches to the Study of Parables. Ottenheijm, E., Poorthuis, M. & Merz, A. (eds.). Brill, (Jewish and Christian Perspectives).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Jewish Influences upon Islamic Storytelling: The Case of David and Bathsheba

Poorthuis, M., 2018, Hebrew Texts in Jewish, Christian and Muslim Surroundings. van Staalduine, E. & Spronk, K. (eds.). Leiden: Brill, p. 135-150 16 p. (Studia Semitica Neerlandica; vol. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Bathsheba
Islam
Storytelling
Apologetics
Judaism

Job, Aquinas and the Philosopher

Vijgen, J. 2018 (Accepted/In press) Reading Job with Thomas Aquinas. Vijgen, J., Roszak, P. & Levering, M. (eds.). Washington D.C.: Catholic University of America Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Liefde, recht, religie: dangerous liaisons

de Wit, T. Mar 2018 God tussen oorlog en vrede: Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld. Goris, H. & Bosman, F. G. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 127-152 25 p. (Annalen van het Thijmgenootschap; vol. 106)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Lost and Found? De Heilige Geest en het eucharistische gebed na Vaticanum II

Moons, J. & Goyvaerts, S. 2018 'Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt'. Over liturgie en de verering van God . Geldhof, J. & Vollebregt, D. (eds.). Halewijn, p. 109-120 12 p. (LOGOS)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Lumen Gentium
Charisma
Holy Spirit
Vatican II
Language

Maaltijd die verenigt?! Kritische reflecties over de eucharistische praktijk in Vlaanderen

Goyvaerts, S., 2018, Bijeen rond de tafel. Klomp, M., Smit, P-B. & Speckmann, I. (eds.). Heeswijk: Berne Media, p. 105-117 (Meander).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Meals in the Synagogue: Reassessing the Evidence

Pater, J. & Ottenheijm, E. 2018 (Submitted) The Synagogue in Ancient Palestine: Current Issues and Emerging Trends. Bonnie, R., Hakola, R. & Tervahauta, U. (eds.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mystical Themes in the Work of Jean-Nicolas Grou (1731-1803): A Jesuit in the Era of the French Revolution and the Suppression of the Society of Jesus

Faesen, R. 2018 Louvain, Belgium and Beyond: Studies in Religious History in Honour of Leo Kenis. Lamberigts, M. & De Pril, W. (eds.). Leuven: Peeters, p. 465-481 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; vol. 299)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

'My way': Charles Taylor over identiteit en erkenning in een seculiere democratie

de Wit, T., Apr 2018, Charles Taylor. Groot, G. & Vanheeswijck, G. (eds.). Klement/Polis, p. 147-167 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Pleasure in Medieval Christian Mystical Literature: The Analysis of John Ruusbroec (1293-1381) and Hadewijch (Thirteenth Century)

Faesen, R. 2018 Pleasure in the Middle Ages. Cohen-Hanegbi, N. & Nagy, P. (eds.). Brepols, p. 353 378 p. (International Medieval Research; vol. 24)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Religiositeit in jonge gezinnen: De generatietheorie getoetst aan exploratief onderzoek

Elshof, T. 31 Oct 2018 (Submitted) Waar blijft het christendom?: Over de hardnekkige aanwezigheid van religie . Pieper, J., De Groot, K. & S. G. (eds.). Parthenon

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Serving the World Through Wisdom: A Plea for a Revitalization of the Wisdom Traditions in Christian Faith

Jonkers, P., 1 Aug 2018, Envisioning Futures for the Catholic Church. Washington DC: Council for Research in Values and Philosophy, p. 73-105 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Sin and Human Suffering in Aquinas’ Commentary on Job

Goris, H. 16 Mar 2018 (Accepted/In press) Reading Job with St. Thomas Aquinas. Levering, M., Roszak, P. & Vijgen, J. (eds.). Washington DC: Catholic University of America Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The authenticity of Augustine's Speculum and an unknown reason for its composition

van Geest, P. 2018 (Accepted/In press) Miscellanea in occasione del 70° genetliaco di mons. Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano. Gottsmann, A., Piatti, P. & Rehberg , A. (eds.). p. 310-320 (Collectanea Archivi Vaticani)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

'The bell tolled six on Easter Sunday': The motif of the harrowing of hell in the video game 'Child of Light'

Bosman, F., 2018, The Apostles’ Creed: ‘He Descended into hell’. Sarot, M. & Wieringen, A. V. (eds.). Brill, p. 160 184 p. (Studies in Theology and Religion; vol. 24).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

"The Holy Spirit Leads the Church through Charismas" (LG 12). The Conciliar Doctrine on Charismas and its Significance for the Laity's Active Involvement in the Church

Moons, J. 2018 The Letter and the Spirit: On the Forgotten Documents of Vatican II. Mayer, A. (ed.). Peeters Publishing, p. 233-245 13 p. (BETL)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
Laity
Holy Spirit
Teaching
Doctrine
Novelty

The intelligibility of Aquinas’ account of marriage as remedium concupiscentiae in his commentary on 1 Corinthians 7, 1-9

Vijgen, J. 2018 Towards A Biblical Thomism: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology. p. 221-243 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

The Knowledge of Being: Thomistic Metaphysics in the Contemporary Debate

te Velde, R. 2018 The Discovery of Being: Theological and Philosophical Perspectives on Thomas Aquinas. Cullen S.J., C. M. & Harkins, F. (eds.). Washington D.C.: Catholic University of America Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review