Tilburg School of Catholic Theology

  • Nieuwegracht 65

    3512 LG Utrecht

    Netherlands

Research Output 1977 2020

Filter
Chapter

Damien van den Eynde

Schelkens, K., 2012, Personenlexikon des Zweiten Vatikanischen Konzils. Walter, P. & Quisinsky, M. (eds.). Freiburg: Herder, p. 278-278 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Daniel and the Qumran Daniel Cycle: Observations on 4QFour Kingdoms A-B (4Q552-553)

Hogeterp, A. L. A., 2010, Authoritative Scriptures in Ancient Judaism. Popovic, M. (ed.). Leiden: Brill, p. 173-191 21 p. (Supplements to the Journal for the Study of Judaism; no. 141).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Das Friedenslicht im Weihnachtgottesdienst: Elemente zur Gestaltung der Eröffnung und des Abschulsses der Feier

Gaertner, S., 1991, Die Aktion Friendenslicht aus Betlehem: Arbeitshilfe zur Vorbereitung der Teilnahme an der Großen Friedensaktion vor Weihnachten. Neuss, p. 31-34

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

David and His Chasidim: Place and Function of Psalms 138-145

van Grol, H. W. M., 2010, The Composition of the Book of Psalms. Zenger, E. (ed.). Leuven: Peeters Publishers, p. 309-338 21 p. (BETL; no. 238).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De Abrahamitische erfenis

Poorthuis, M. J. H. M., 2013, Van rozenkassen tot dialoog: 50 jaar Nes Ammim. Elias, M. & Schoon, S. (eds.). Gorinchem: Narratio, p. 137-149 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Deafening Silence? On Hearing God in the Midst of Suffering

Sarot, M., 2013, Reflections on the Silence of God: A Discussion with Marjo Korpel and Johannes de Moor. Becking, B. E. J. H. (ed.). Leiden: Brill, p. 139-151 (Oudtestamentische Studiën).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Dealing with religious Diversity in Catholic Religious Education in Secondary Schools in Dutch Speaking Belgium (1990-2011)

Van Wiele, J., 2017, Heterogeneity and Educational Media. Aamotsbakken, B., Matthes, E. & Schütze, S. (eds.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt Forschung, p. 320-331

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De ambiguïteit van het verlangen bij Augustinus

Blans, G. H. T., 2010, In het spoor van Plato's Symposium. Eros in de westerse cultuur. te Velde, R. A. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 74-97 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De antropologie van Edith Stein en Johannes Paulus II. Een vergelijking

Wulf, C. M., 2011, De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II. Denaux, A. J. & Poorthuis, M. J. H. M. (eds.). Bergambacht: 2vm, p. 87-107 21 p. (Theologische Perspektieven; no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De artsen in de palliatieve zorg in vergelijking met hun collega's

Pieper, J., Hijweege, N. & Smeets, W., 2016, Handboek Spiritualiteit in de palliatieve zorg: Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld. Almere: Parthenon, p. 240-250 11 p. (Utrechtse Studies; vol. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De Assepoester van het strafrecht bevrijden. Over de geboorte van het slachtofferpopulisme uit de geest van het postmodernisme

de Wit, T. W. A., 2013, Hoe te reageren op misdaad?. Ouwerkerk, J., de Wit, T. W. A., Claessens, J., Meyer, S. & Jacobs, P. (eds.). Den Haag: SDU-uitgevers, p. 51-67 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

'De beelden zijn der leken boeken'. Enkele iconografische aantekeningen op de thematiek van de Antwerpse ambachtstriptieken

Gielis, M. A. M. E., 2009, Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal. Fabri, R. & van Hout, N. (eds.). Antwerprn: De Kathedraal & BAI Publishers, p. 205-211 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

De behoedzame barmhartigheid. Aantekeningen over een geheimzinnige deugd

de Wit, T. W. A., 2004, Waarden en sociale samenhang. Balthussen, M. (ed.). Amsterdam: Unknown Publisher, p. 61-70 (Waarden en sociale samenhang).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

31 Downloads (Pure)

De Bergrede volgens Lapide

de Groot, K., 15 Dec 2017, Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester. Smeets, A. (ed.). Prisma Print, p. 165-169

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Open Access
File

Debería Dios haber creado un mejor ser humano? El llamado transhumanista para mejorar la constitución humana.

te Velde, R., 2019, TRANSHUMANISMO Y CULTURA Estudios en torno al mejoramiento humano. Burgos López, C. R. & Vásquez Moscoso, M. (eds.). Bogotà, Colombia: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, p. 59-76 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De bevoegdheden van kerkelijke organen

Meijers, A. P. H., van der Ploeg, T. J. & Drimmelen, L. C., 2004, Kerk en Recht. Utrecht: Lemma, p. 231-253 (Kerk en Recht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De Bijbel in het individuele pastoraat. Hermeneutische grondbeginselen, in gesprek met Paul Ricoer

Gärtner, S., 2009, Een roos in de lente. Theologisch palet van de FKT. Opstellen aangeboden aan Panc Beentjes bij zijn afscheid als hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. van Grol, H. W. M. & van Midden, P. J. (eds.). Utrecht: Faculteit Katholieke Theologie, p. 63-72 10 p. (Theologische Perspectieven; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De Bijbel op zijn Amsterdams

Deurloo, K. A. & van Midden, P. J., 2007, De Bijbel vertaald. Spronk, K. (ed.). Zoetermer: Meinema/Pelckmans, p. 165-179 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De bijbelse geboden en hun betekenis

Poorthuis, M. J. H. M., 2011, De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's van bijbelse geschriften. Spronk, K. & Wieringen, A. L. H. M. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 279-290 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De bijna-doodervaring en Thomas' visie op de onsterfelijke ziel

Translated title of the contribution: Near-death experience and Thomas Aquinas' view on the immortal soulGoris, H., 2017, Homo sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens. te Velde, R. (ed.). Valkhof Pers, p. 122-138 16 p. (Annalen van het Thijmgenootschap; vol. 105, no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De compositie van de Eerste Brief van Johannes

Menken, M. J. J., 2006, Tussen Cairo en Jeruzalem. Studies over de Bijbel en haar Context. Becking, B. (ed.). Utrecht: Universiteit Utrecht, p. 73-81 (Utrechtse Theologische Reeks; no. 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Deconstructie van de lofzang: Psalm 146-150 als identiteitsvertoog

van Grol, H. W. M., 2011, Verborgen lezers: Over tekst en communicatie in het Oude Testament. van Wieringen, A. L. H. M. (ed.). Bergambacht: 2VM Uitgeverij, p. 33-59 27 p. (Theologische Perspectieven Supplement Series; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De David code: Psalm 138-145

van Grol, H. W. M., 2008, Verhaal als identiteits-code: Opstellen aangeboden aan Geert van Oyen bij zijn afscheid van de Universiteit van Utrecht. Becking, B. & Merz, A. (eds.). Utrecht: Departement Godgeleerdheid UU, p. 142-149 8 p. (UTR; no. 60).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De Deo loquimur, quid mirum si non comprehendis? (sermo117). The merging of Orthodoxy, Heterodoxy and Negativity in Augustine's Preaching

van Geest, P. J. J., 2010, Ministerium Sermonis. Philological, Historical, and Theological Studies on Augustine's Sermones. Dupont, A. & Partoens, G. (eds.). Leuven: Peeters, p. 199-220 21 p. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; no. 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De derde Kerk: cultuur en geloof

Van Wiele, J., 2017, Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester. Tilburg University, p. 178-186

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

'De Deuterocanonieke/Apocriefe boeken: Problemen rond het vaststellen van de brontekst'

Beentjes, P. C., 2007, De Bijbel vertaald. Spronk, K., Verheul, CI. & de Vries, L. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 47-55 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

'De diakonia van het 'Woord'. Over een samenhang tussen Lukas 10,38-42 en Handelingen 6, 1-6

Koet, B. J., 2006, Tussen Caïro en Jerusalem. Studies over de bijbel en haar context. Becking, B. (ed.). Utrecht: Universiteit Utrecht, p. 47-56 (Utrechtse Theologische Reeks; no. 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De dialoog met het jodendom in Europa. Oefenplaats of struikelblok voor de dialoog met de islam?

Poorthuis, M. J. H. M., 2011, De christelijke staat van Europa. de Groot, C. N. (ed.). Bergambacht: 2vm, p. 69-82 (Theologische Perspectieven; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De dialoog tussen de religies als opdracht voor alle christenen

Translated title of the contribution: The interreligious dialogue, a mission for all christiansvan Deursen-Vreeburg, J., Jul 2018, De goede gemeenschap. Katholiek-sociaal denken over politiek en samenleving. van Mulligen, R. & Beekers, W. (eds.). Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De Didachè als onweerlegbaar bewijs van een echte joods-christelijke traditie: Ter inleiding

van Geest, P., 2018, Didache. De leer van de twaalf apostelen: Een eerste christelijke gedragscode. 1 ed. Baarn: Brevier, p. 7-48 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De doorwerking van de diaconale ecclesiologie in een docentenbestaan

Wissink, J. B. M., 2011, Groei in verbondenheid. Missie - diaconie - kerkopbouw. Vijfentwintig jaar platform diaconale ecclesiologie 1984-2009. Rotterdam: Platform Diaconale Ecclesiologie, p. 20-22 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

De Duizend-en-één-nacht van Esther

Poorthuis, M., 2019, Esther en Poerim: Een verhaal met veel gezichten. van den Berg, B., van Loopik, M. & Mock, L. (eds.). Amsterdam: Amphora Books, p. 181-189 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De eerste brief aan de Tessalonicenzen. Waakzaam

van Geest, P. J. J., 2004, De bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbels geschriften. Maas, F., Maas, J. & Spronk, K. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 679-686 (De bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbels geschriften).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Deemoed. Een cruciale deugd

Pansters, K., 2011, De deemoed Gods. Verkenningen in het licht van Franciscus van Assisi. Pansters, K. & M Speelman, W. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 11-36 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De esthetica van het afzichtelijke

Poorthuis, M. J. H. M., 2012, Zelem 2 Kunst vruchtbaar voor het denken. Poorthuis, M. J. H. M. & Schrover, R. (eds.). Amsterdam: Kether press, p. 19-42 24 p. (zelem; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De eucharistie: Kloppend hart van de kerk?

Rouwhorst, G. A. M., 2013, Zijn lichaam worden. Leven uit de rijkdom van de eucharistie. Caspers, C., Leys, A. & Versnel-Mergaerts, P. (eds.). Heeswijk: Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, p. 11-22 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De evangelist Johannes en de kerkleraar Thomas. Een reactie op Carlo Leget

Menken, M. J. J., 2002, Jaarboek 2001 Thomas Instituut te Utrecht: Theologie en exegese. Schoot, H. J. M. (ed.). Utrecht: Thomas Instituut, p. 29-36 (Jaarboek 2001 Thomas Instituut te Utrecht: Theologie en exegese).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De figuur van de 'niets-gelovige': Over religie in een seculiere wereld

te Velde, R., 2015, Tussen geloof en ongeloof: Religie en geloof in een seculiere wereld. te Velde, R. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pes, p. 53-68 15 p. (Annalenreeks van het Thijmgenootschap; vol. jrg. 103, no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De gedetineerde thuisbrengen. Gedachten over wrokkigheid en geborgenheid

de Wit, T. W. A., 2011, Twee heren dienen. Geestelijk verzorgers en hun beroepseer. van Eijk, R. & Jonker, E. (eds.). Tilburg: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 41-53 13 p. (Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De Geestelijke

Bannier, F. A. W., Duijst, W. L. J. M., Fanoy, N. A. M. E. C., Meijers, A. P. H. & Tempelaar, J. M., 2008, Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Handboek voor de advocaat, medisch hulpverlener, notaris en geestelijke. Den Haag: SDU-uitgevers, p. 171-199 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De geestelijke verzorger en het religieuze copingsproces van kankerpatiënten

van Uden, M. H. F., Pieper, J. Z. T. & van Eersel, J., 2010, Van kapucijn tot consulent spirituele zorg: Biografische ontwikkelingslijnen bij veertig jaar geestelijke verzorging en pastoraat. den Draak, C. & Smeets, W. (eds.). Tilburg: KSGV, p. 58-74 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De geestelijke weg van Augustinus

van Geest, P. J. J., 2004, Augustinus: wij zijn de tijden. Bergmans, G. (ed.). Heeswijk: Unknown Publisher, p. 12-17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De geestelijk verzorger en het religieuze copingproces van kankerpatiënten

van Eersel, J., Pieper, J. Z. T. & van Uden, M. H. F., 2010, Van kapucijn tot consulent spirituele zorg. Biografische ontwikkelingslijnen bij veertig jaar geestelijke verzorging en pastoraat. den Draak, C. & Smeets, W. (eds.). Tilburg: KSGV, p. 58-74 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De gemeenschap tussen verlangen en bedreiging

de Wit, T., Jun 1991, Voorbij het zelfbehoud: Gemeenschap en offer bij Georges Bataille. Ten Kate, L. (ed.). Leuven/Apeldoorn: Garant, p. 7-18 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De gewonde gemeenschap. Over barmhartigheid en gevangenschap

de Wit, T. W. A., 2009, Handboek voor Justitiepastoraat. Eerbeek, J. D. W. & van Iersel, A. H. M. (eds.). Budel: Damon, p. 31-54 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De God van de filosofen

Te Velde, R. A., 2011, Pascal als religieus denker. te Velde, R. A. (ed.). Zoetermeer: Klement, p. 83-108 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De God van Geloof en Rede

Schoot, H., 2017, Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester. Smeets, A. (ed.). Tilburg: Tilburg University, p. 148-155

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

De grenzen en de mogelijkheden van macht in het pastoraat

Gärtner, S., 2015, Praktische theologie: Verkenningen aan de grens. Dillen, A. & Gärtner, S. (eds.). Leuven: LannooCampus, p. 191-218

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De harp van de Heilige Geest. Over de hymnodie van Efrem de Syriër

Rouwhorst, G. A. M., 2005, Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten. Hoondert-Ike, M., de Loos, P. & van Tongeren, L. (eds.). Kampen: Gooi en Sticht, p. 59-73

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De Heilige Schrift en de eenheid van de christenen

Denaux, A. J., 2009, Een roos in de lente. Theologisch palet van de FKT. Opstellen aangeboden aan Panc Beentjes bij zijn afscheid als hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. van Grol, H. W. M. & van Midden, P. J. (eds.). Utrecht: Faculteit Katholieke Theologie, p. 25-33 9 p. (Theologische Perspectieven; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional