Tilburg School of Catholic Theology

  • Nieuwegracht 65

    3512 LG Utrecht

    Netherlands

Research Output

Filter
Chapter
2001

Prophets in the Book of Chronicles

Beentjes, P. C., 2001, Oudtestamentische StudiǮn; 45. de Moor, J. C. (ed.). Leiden: Brill, p. 45-53 (Oudtestamentische StudiǮn; 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Religie en moderniteit. Een godsdienstsociologische benadering

Hellemans, S. & Tieleman, H. J., 2001, De moderniteit van religie. Hellemans, G. A. F., Kloppenborg, R. & Tieleman, H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 23-37 15 p. (Utrechtse Studies; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Rooms-katholicisme

van Geest, P., 2001, Rituelen in Religieus Nederland: Gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen. Hoekstra, E. G. & Kranenborg, R. (eds.). Baarn: Ten Have, p. 107-130; 137-166

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Scriptural Dispute between Jews and Christians in John: Literary Fiction or Historical Reality? John 9:13-17, 24-34 as a Test Case

Menken, M. J. J., 2001, Jewish and Christian Heritage Series; 1. Bieringer, R., Pollefeyt, D. & Vandecasteele-Vanneuville, F. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 445-460 (Jewish and Christian Heritage Series; 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Scripture and Scribe: Ben Sira 38:34c - 39:11

Beentjes, P. C., 2001, Unless someone guide me (Fs. K.A. Deurloo) - Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, Supplement Series Vol. 2. Dyk, J. W. & van Midden, P. J. (eds.). Maastricht: Shaker, p. 273-280 (Unless someone guide me (Fs. K.A. Deurloo) - Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, Supplement Series Vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Reception of the Jewish Sabbath in early Christianity

Rouwhorst, G. A. M., 2001, Christian Feast and Festival . The Dynamics of Western Liturgy and Culture. Post, P., Rouwhorst, G., Scheer, A. & van Tongeren, L. (eds.). Leuven: Unknown Publisher, p. 223-266 (Christian Feast and Festival . The Dynamics of Western Liturgy and Culture).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Torah as a Work of Yhwh: A Reading of Psalm 111

van Grol, H. W. M., 2001, Unless Some One Guide Me: Festschrift for Karel A. Deurloo -Amsterdamse Cahiers voor de Exegese van de Bijbel en zijn Tradities Supplement Serie 2. Dyk, J. W. (ed.). Maastricht: Shaker, p. 229-236 (Unless Some One Guide Me: Festschrift for Karel A. Deurloo -Amsterdamse Cahiers voor de Exegese van de Bijbel en zijn Tradities Supplement Serie 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Thomism in Zanchi's Doctrine of God

Goris, H. J. M. J., 2001, Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise. van Asselt, W. J. & Dekker, E. (eds.). Grand Rapids: Baker Book House, p. 121-139 (Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tijd nemen, tijd geven, Filosofische gedachten bij informatie en communicatietechnologie en de tijd

Blans, G. H. T., 2001, Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?. Hogenhuis, C. (ed.). Kampen: Kok, p. 152-172 (Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tolerantie en politiek. Over het liberalisme van de angst en de angst voor het liberalisme

de Wit, T. W. A., 2001, Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid. Kuiper, R. (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 28-47 (Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tot besluit

Hellemans, S., Tieleman, H. J., Kloppenborg, R. & Wissink, J. B. M., 2001, De moderniteit van religie. Hellemans, S., Kloppenborg, R. & Tieleman, H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 237-242 6 p. (Utrechtse Studies; vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
32 Downloads (Pure)

Van 'katholicisme versus moderniteit' tot de 'moderniteit van het katholicisme'

Hellemans, S., 2001, Beeld en Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie. Lombaerts, H., Maas, J. & Wissink, J. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 198-211 14 p. (Beeld en Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Wanderklarissen: Über die verurteilten Minderschwes-tern, 1241-1261

Freeman, G. P., 2001, Franziskanische Frauenge-stalten (VerǴffent-lichungen der Johannes-Duns-SkotusAkademie fǬr franziskani-sche Geistesgeschichte und SpiritualitǏt, MǴnchenglad-bach, 5). Jauch, R. (ed.). Kevelaar: Butzon & Bercker, p. 40-77 (Franziskanische Frauenge-stalten (VerǴffent-lichungen der Johannes-Duns-SkotusAkademie fǬr franziskani-sche Geistesgeschichte und SpiritualitǏt, MǴnchenglad-bach, 5)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2000

Canon and Scripture in the Book of Ben Sira (Jesus Sirach / Ecclesiasticus)

Beentjes, P. C., 2000, The Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation. Saeb, M. (ed.). GǴttingen: Vanden Hoeck & Ruprecht, p. 591-605 (The Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Crying in the Desert? Speaking About God in Our Time

Jonkers, P. H. A. I., 2000, In Quest of Humanity in a Globalizing World.: Dutch Contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000. Derkse, W., van der Lans, J. & Waanders, S. (eds.). Uitgeverij Damon, p. 117-137 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
21 Downloads (Pure)

De Strofische Dynamiek van Psalm 26: Een Visie op Versbouw

van Grol, H. W. M., 2000, Psalmen (Amsterdamse Cahiers voor de Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 18). van Dyk, J. W. (ed.). Maastricht: Shaker, p. 19-31 (Psalmen (Amsterdamse Cahiers voor de Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 18)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De trivialisering van de tolerantie: Een essay over de liberale neutralisering van cultuurverschillen

de Wit, T., May 2000, Liber Amicorum Piet Tommissen. La Hulpe, p. 111-130 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De vormgeving van het gezongen eucharistisch gebed in de traditie

Rouwhorst, G. A. M., 2000, Liturgie en muzische taal. Het gezongen eucharistisch gebed. Vernooij, A. (ed.). Kampen: Kampen, p. 20-47 (Liturgie en muzische taal. Het gezongen eucharistisch gebed).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Die zwei Gesichter des katholischen Antisemitismus in den Niederlanden. Das 19. Jahrhundert und die Zeit zwischen den Weltkriegen im Vergleich

Salemink, T. A. M., 2000, Katholischer Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ursachen und Traditionen im internationalen Vergleich. Blaschke, O. & Mattioli, A. (eds.). Zurich: Zurich, p. 239-257 (Katholischer Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ursachen und Traditionen im internationalen Vergleich).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Drie gebouwen, drie metaforen, drie visioenen

Salemink, T. A. M., 2000, Tussen droom en daad. Het toegewijde leven aangeraakt door de moderniteit. Hafmans, J. (ed.). Wittem, p. 37-44 (Tussen droom en daad. Het toegewijde leven aangeraakt door de moderniteit).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Elsloo [Hubertus, Egidius]

van Geest, P., 2000, Bedevaartplaatsen in Nederland 3: Limburg. Caspers, C. & Margry, P. J. (eds.). Amsterdam-Hilversum: Verloren, p. 197-205

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Gelijke rechten voor de joden in Nederland

Frishman, J., 2000, Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van joden, christenen en moslims. Verwachting en realiteit (Leidse StudiǮn van de Godsdienst 3). Kenner, K. D. & Wieger, G. A. (eds.). Kampen: Kok, p. 137-143 (Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van joden, christenen en moslims. Verwachting en realiteit (Leidse StudiǮn van de Godsdienst 3)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Het sociale christendom tegenover moderne economie. Kritische huiveren ethische correctie

Salemink, T. A. M., 2000, Voorstudie ten dienst van boek Alternatieven voor het Neo-Liberalisme. Amsterdam: Unknown Publisher, (Voorstudie ten dienst van boek Alternatieven voor het Neo-Liberalisme).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding

Jonkers, P. H. A. I. & te Velde, R. A., 2000, Geloof en rede.: Opstellen naar aanleiding van de encycliek Fides et Ratio.. Jonkers, P. H. A. I. & te Velde, R. A. (eds.). Uitgeverij Damon, p. 7-10 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
18 Downloads (Pure)

In onze tijd gelooft toch geen verstandig mens meer in God? Een metafysische kritiek van de onhoudbaarheidsthese

Jonkers, P. H. A. I., 2000, Christelijk geloof en rationaliteit. Dekker, E. & Sarot, M. (eds.). Boekencentrum Zoetermeer, p. 42-64 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
17 Downloads (Pure)

Is er een juiste liturgische context voor het Beklag Gods?

Frishman, J., 2000, OJEC debatten en lezingen; 4. Weesp: Unknown Publisher, p. 14-18 (OJEC debatten en lezingen; 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Is There a Future for Catholic Social Teaching after the Waning of Ultramontane Mass Catholicism?

Hellemans, S., 2000, Catholic Social Thought: Twilight or Renaissance?. Boswell, J. S., McHugh, F. P. & Verstraeten, J. (eds.). Leuven: University Press, p. 13-32 20 p. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; no. CL VII).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
89 Downloads (Pure)

Joodse studies: van de marge naar het centrum?

Frishman, J., 2000, De toekomst van de joodse studies in Nederland. Fontaine, R., Schrijver, E. & Zwiep, I. (eds.). Amsterdam: Unknown Publisher, p. 38-45 (De toekomst van de joodse studies in Nederland).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Leviticus 12-15 in early Christianity

Rouwhorst, G. A. M., 2000, Purity and Holiness. The Heritage of Leviticus. Poorthuis, M. & Schwartz, J. (eds.). Leiden-Boston-Köln: Brill, p. 181-193 (Jewish and Christian Perspectives Series ; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nieuwe katholieken en de overgang naar een nieuw katholicisme

Hellemans, S., 2000, Nieuwe katholieken. Broers, A. & E. A. (eds.). Tielt: Lannoo, p. 185-215 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

'No spiritual investment of the world as it is'. The Political Theology of Jacob Taubes

de Wit, T., Jun 2000, Flight of the Gods. Bulhof, I. N. & Ten Kate, L. (eds.). New York: Fordham University Press, p. 319-353 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ottilie Schwartz, Assumpta a Cruce

Poorthuis, M. J. H. M. & Salemink, T. A. M., 2000, Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw. Derks, M., Nissen, P. & de Raat, J. (eds.). Hilversum: Unknown Publisher, p. 93-117 (Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Pelgrimeren naar Palestina, het Heilige Land Israël

Poorthuis, M. J. H. M. & Postma, E., 2000, Jerusalem, stad van vrede, vrede voor de stad, Kampen. van Geest, P. (ed.). Kampen: Kampen, p. 34-46 (Jerusalem, stad van vrede, vrede voor de stad, Kampen).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Terugblik op leven en werk van prof.dr. Hansjörg Auf der Maur (1933-1999)

Rouwhorst, G. A. M., 2000, Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 16. Unknown Publisher, p. 161-166 (Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 16).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The Fate of the Jewish Nation: Visions of the Jews in the Netherlands in the Nineteenth Century

Frishman, J., 2000, Dutch Jews as Perceived by Themselves and by Others. Brasz, C. & Kaplan, Y. (eds.). Leiden: Brill, p. 95-105 (Dutch Jews as Perceived by Themselves and by Others).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Quotation from Jeremiah 31(38).15 in Matthew 2.18: A Study of Matthew's Scriptural Text

Menken, M. J. J., 2000, Supplement Series; 189. Moyise, S. (ed.). Sheffield: Sheffield Academic Press, p. 106-125 (Supplement Series; 189).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Three Rings: Judaism, Christianity and Islam. A Bibliographical Essay on their Interaction in the Eastern and the Western World

Poorthuis, M. J. H. M., 2000, Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht. Utrecht: Thomas Instituut, p. 7-53 (Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Waarheid en wijsheid

Jonkers, P. H. A. I., 2000, Geloof en rede: Opstellen naar aanleiding van de encycliek Fides et Ratio. Damon B.V., p. 115-140 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
20 Downloads (Pure)
1999

De verloren onschuld van de solidariteit: Een kleine genealogie en een probleemstelling

de Wit, T., Jun 1999, Solidariteit: Filosofische kritiek, ethiek en politiek. De Wit, T. & Manschot, H. (eds.). Boom, p. 17-74 57 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Eindtijdverwachtingen in de vroegchristelijke liturgie

Translated title of the contribution: Eschatological Expectations in early Christian liturgyRouwhorst, G. A. M., 1999, Het Einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom. Clemens, T., Otten, W. & Rouwhorst, G. (eds.). Nijmegen : Valkhof Pers, p. 181-193

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Het idealisme als kritiek op het eindigheidsdenken

Jonkers, P. H. A. I., 1999, Reflectie en fundering: Over filosofie als wetenschap. Desmond, W., Heyde, L. & Onnasch, E-O. (eds.). Nijmegen: Nijmegen University Press, (Studies van het Centrum voor Duits Idealisme; vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
30 Downloads (Pure)

Inleiding

de Wit, T., May 1999, Solidariteit: Filosofische kritiek, ethiek en politiek. De Wit, T. & Manschot, H. (eds.). Amsterdam: Boom, p. 7-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Intertextuality and Beyond. Response to Carole Fontaine's "The Strange Face of Wisdom in the New Testament: On the Reuse of Wisdom Character Motifs from the Hebrew Bible"

Beentjes, P. C., 1999, Recycling Biblical Figures: Noster Conference 1997 (Studies in Theology And Religion 1). Brenner, A. & van Henten, J. W. (eds.). Leiden: DEO publishing, p. 230-233 (Recycling Biblical Figures: Noster Conference 1997 (Studies in Theology And Religion 1)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Predigtbausteine zu Lk 2,1-20 (biblischer Leittext der Aktion Dreikönigssingen 2000) und dem Symbol 'Brott'

Gaertner, S., 1999, ' Jesus Christus - Brot des Lebens, damit Kinder heute leben können' : Predigtanregungen zur Aktion Dreikönigssingen 2000. Impulsen für die Verküundigung. Aachen, p. 3

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Solidariteit en terreur: Analyse van een verborgen samenhang

Jonkers, P. H. A. I., 1999, Solidariteit: Filosofische kritiek, ethiek en politiek. De Wit, T. W. A. & Manschot, H. (eds.). Boom Uitgeverij, p. 74-94 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
38 Downloads (Pure)

They saw that his forehead was leprous" (2 Chron. 26,20): The Chronicler's Narrative on Uzziah's Leprosy

Beentjes, P. C., 1999, Purity and Holiness (Jewish and Christian Perspectives Series 2). Poorthuis, M. J. H. M. & Schwartz, J. (eds.). Leiden: Brill, p. 61-72 (Purity and Holiness (Jewish and Christian Perspectives Series 2)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Warme en koude Apocalyps: Een essay over tolerantie en geschiedfilosofie

de Wit, T., May 1999, Het einde nabij?: Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom. Clemens, T., Otten, W. & Rouwhorst, G. (eds.). Vallhof Pers, p. 274-291 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1998

Bosschenhoofd

van Geest, P., 1998, Bedevaartplaatsen in Nederland 2: Brabant. Caspers, C. & Margry, P. J. (eds.). Amsterdam-Hilversum: Verloren, p. 140-144

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Hedikhuizen

van Geest, P., 1998, Bedevaartplaatsen in Nederland 2: Brabant. Caspers, C. & Margry, P. J. (eds.). Amsterdam-Hilversum: Verloren, p. 371-373

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Introduction

Post, P. G. J., Pieper, J. Z. T. & van Uden, M. H. F., 1998, The modern pilgrim: Multidisciplinary explorations of Christian pilgrimage. Post, P., Pieper, J. & Van Uden, M. (eds.). Leuven: Peeters, p. 1-16 16 p. (Liturgia condenda; vol. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review