Tilburg School of Catholic Theology

  • Netherlands

Research Output 1977 2020

Filter
Chapter
2017

Thomas van Aquino

Goris, H., 2017, 25 eeuwen theologie. ten Kate, L. & Poorthuis, M. (eds.). Boom, p. 327-333 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Thomas van Aquino over de mens als beeld van God

Schoot, H., Mar 2017, Homo sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens. te Velde, R. (ed.). Valkhof Pers, p. 139-159 (Annalen van het Thijmgenootschap; vol. 105, no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Thomas van Aquino over de vrije wil van de zondaar

Goris, H., 2017, Schuld en Vrijheid: Opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. den Hertog. Huijgen, A., Peels, E. & Smits, C-J. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 90-100 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Verder kijken dan de Verlichting

Sarot, M., 2017, Herbronning: 40 jaar bijzondere leerstoel ‘Oude Katholieke Kerkstructuren'. Smit, P-B. (ed.). Stichting Oud-Katholiek Seminarie/Merweboek, p. 15-18 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Von Harnack

Poorthuis, M., 2017, 25 eeuwen theologie. Amsterdam: Boom, p. 572-578 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

'Voor het leven leren wij': Op zoek naar het ideale leraarsmodel

van Wieringen, A. & Koet, B., 2017, Modellen van leraarschap: van Jesaja tot Bioshock. van Wieringen, A. & Koet, B. (eds.). 1 ed. Almere, p. 9-19 (Utrechtse Studies; vol. XXI).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Waken voor de vrede: Franciscus’ vredesinzet toen en nu

Freeman, G. P., Nov 2017, De prijs van de vrede : Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?,. Kalsky, M. & Murre-Van den Berg, H. (eds.). Heeswijk: Berne, p. 91-103 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Wat is er nodig voor een vreedzame rol van religie in internationale betrekkingen?

van Iersel, F., 2017, Weg van Geweld. Eburon, Delft, p. 7-14 7 p. (Religie en Veiligheid; vol. II).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

31 Downloads (Pure)

Wat kunnen we leren van Socrates? Het beeld van Socrates als leraar

te Velde, R., 2017, Modellen van leraarschap: van Jesaja tot Bioshock. Koet, B. & van Wieringen, A. (eds.). Almere: Parthenon, p. 41-58 17 p. (Utrechtse Studies; vol. XXI).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Wees waakzaam

Munnik, R., 1 Jun 2017, Opnieuw gelezen: hedendaagse schrijvers over de parabels . van Tongeren, P. & van Woerkom, R. (eds.). Zoetermeer: Klement, p. 156-161 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

We moeten onze tuin bewerken: Spiritualiteit en het fenomeen tuin

Bosman, F., 2017, Spiritualiteit van de tuin. Bosman, F. & Alma, H. (eds.). Meinema, p. 7-14 (Figura Divina; vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Werkvorm: levensbeschouwelijk lezen van primaire (levensbeschouwelijke) teksten

Monique van Dijk, Harm Goris, Marieke Boerefijn et al., 2017, Geïnspireerde lessen: Vakspecifieke werkvormen voor onderwijs in godsdienst en levensbeschouwing.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

1 Downloads (Pure)

Yves Congar of de passie voor katholiciteit

Schelkens, K., 2017, Tussen de regels verschijnt hij: Boeken als leermeester. Smeets, A. A. M. (ed.). Prismaprint, p. 48-53 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Open Access
File

Ze zeggen dat Hij leeft

Bosman, F., 2017, Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester. Smeets, A. (ed.). Tilburg University, p. 107 113 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Zo wijd als alle werkelijkheid: Grondlijnen van het denken van Herman Berger

Munnik, R., 1 Feb 2017, Homo Sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens. te Velde, R. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 161-181 20 p. (annalen van het Thijmgenootschap; vol. 105, no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Hermeneutics
Metaphysics
Essentialism
Thomas Aquinas
Fundamental

“A Tale of Two Teachers. Jesus about Jesus and John the Baptist (Luke 7,18-35): Jesus about Jesus and John the Baptist (Luke 7,18-35

Koet, B., 2017, Multiple Teachers in Biblical Texts. Koet, B. & van Wieringen, A. (eds.). Louvain: Peeters Publishers, p. 147 168 p. (CBET; vol. 88).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Jesus
Teaching
John the Baptist
Rhyme
Wisdom
5 Downloads (Pure)

“Le plus aristocratique des goûts”: Modernist, Orientalist and Anti-Semitic Bible Readings in Late 19th Century Belgium

Schelkens, K., 2017, Science, Religion and Politics during the Modernist crisis Science/Religion et Politique à l’ époque de la crise moderniste. Rome: Belgisch Historisch Instituut te Rome, p. 193-220 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2016

Action and Church: Pastoral Work as the Focal Point of a Liberating Ecclesiology

Först, J., 8 Nov 2016, Catholic Approaches in Practical Theology: International and Interdisciplinary Perspectives . Dillen, A. & Wolfteich, C. (eds.). 286 ed. Leuven: Peeters/Belgien, Vol. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. p. 71-85 15 p. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ecclesiology
History
Canon
Interconnectedness
Practical Theology

Adieu God? Cultuurtheologische overpeinzingen bij de prominente kerkverlaters uit het gelijknamige EO-programma

Bosman, F., Apr 2016, Pendelen tussen geloof en cultuur. Uitgeverij Kok, p. 53-70

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

A pneumatological conversion? The Holy Spirit’s activities according to Lumen gentium

Moons, J., 2016, Conversion and Church. The Challenge of Ecclesial Renewal: Essays in Honour of H.P.J. Witte. Schelkens, K. & van Erp, S. (eds.). Brill publishers, p. 244-260 17 p. (Brill's Studies in Catholic Theology; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lumen Gentium
Holy Spirit
Unity
Language
Conception
18 Downloads (Pure)

A Serving Church: An Appraisal

Hellemans, S. & Corkery, J., Nov 2016, Renewing the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision. Taylor, C., Casanova, J., McLean, G. F. & Vila-Cha, J. J. (eds.). Washington: RVP, p. 263-268 6 p. (Council for Research in Values and Philosophy Series VIII Christian Philosophical Studies; vol. 21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
14 Downloads (Pure)

A Serving Church: Overcoming Polarization Through Christian Wisdom

Jonkers, P., 25 Nov 2016, Renewing the Church in a Secular Age. Holistic Dialogue and Kenotic Vision. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, p. 229-252 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Beste Tiemen

van Wieringen, A., 2016, Liber Amicorum (Tiemen Brouwer), Kerk der Friezen. 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Betekenis geven aan het leven voor jong en oud

van Dijk-Groeneboer, M. C. H., 2016, Boodschap aan elkaar. Droogers, A. (ed.). Skandalon, p. 172-180 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Catholic Social Teaching’s Contribution to Ethics in the Context of Criminal Justice

van Iersel, F., 2016, For Justice and Mercy: International Reflections on Prison Chaplaincy. Wolf Legal Publishers (WLP), p. 263 - 281 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Competentie inzake omgaan met zingevingvragen: Een onderzoek onder artsen in academische ziekenhuizen in Nederland

Pieper, J., Smeets, W. & Hijweege, N., 2016, Toegewijde dokters: Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn. Smeenk, F., Rutten, H. & van der Laar, E. (eds.). Antwerpen-Apeldoorn: Garant, p. 197-228 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De artsen in de palliatieve zorg in vergelijking met hun collega's

Pieper, J., Hijweege, N. & Smeets, W., 2016, Handboek Spiritualiteit in de palliatieve zorg: Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld. Almere: Parthenon, p. 240-250 11 p. (Utrechtse Studies; vol. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De liefde als kenweg en het hart als ken-orgaan: Augustinus grondig herlezen

van Geest, P. & Wevers, H. (ed.), 2016, Bijdragen voor het symposium ter gelegenheid van het afscheid van dr. Arjan Plaisier als scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op 10 juni 2016 . p. 5-8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

De medisch specialist en de (h)erkenning van zingevingsvragen

Pieper, J., Hijweege, N. & Smeets, W., 2016, Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg: Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld. Almere: Parthenon, p. 251-269 19 p. (Utrechtse Studies; vol. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De Moestuin van Pasen

van Wieringen, A., 2016, Transformerende Poëzie. van Wieringen, A. (ed.). Almere: Parthenon, p. 7-18 12 p. (Utrechtse Studies; vol. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De positie van het Vaticaan tegenover de theorie van de rechtvaardige oorlog: Ontwikkelingen na de encycliek Laudato Si’

van Iersel, F., 2016, Religie en Veiligheid: Religie in Conflict. Eburon, Delft, p. 115-134 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De relieken van Sint-Oda en haar verering van de zestiende tot de twintigste eeuw

Bijsterveld, A. J. A. & de Visser, R., 17 Dec 2016, Rondom Sint-OedenRode: Macht, religie en cultuur in de Meierij . Bijsterveld, A. J. A. & Roelvink, V. (eds.). Woudrichem: Pictures Publishers, p. 240-257

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Edith Steins Beitrag zur (post)modernen Erkenntnistheorie

Wulf, M., 1 Nov 2016, “Alles Wesentliche lässt sich nicht schreiben“: Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerkes. Speer, A. & Regh, S. (eds.). Freiburg/Basel/Wien: Herder Verlag, p. 221-239 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Een lied voor in het donker: Het zonnelied van Franciscus van Assisi

Speelman, W. M., Nov 2016, Transformerende Poëzie: Van de Psalmen tot Lucebert. Van Wieringen, A. (ed.). Parthenon, p. 74-90 17 p. (Utrechtse Studies XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

51 Downloads (Pure)

Eucharistische transformatie: Adoro Te Devote van Thomas van Aquino

Schoot, H., 2016, Transformerende Poëzie: Van de Psalmen tot Lucebert. van Wieringen, A. L. H. M. (ed.). Almere: Parthenon, p. 91-107 17 p. (Utrechtse Studies; vol. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Franciscus, Gods jongleur

Bosman, F., 2016, Franciscus van Assisi: Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het museum Catharijneconvent. WBooks/Museum Catharijne Convent, p. 148-195

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Franciscus van Assisi, ordestichter en populaire heilige

Freeman, G. P., 2016, Franciscus van Assisi. WBooks/Museum Catharijne Convent, p. 46-63 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Freiheit als Grundlage menschlicher Würde

Wulf, M., 18 Oct 2016, Edyta Stein. Godność człowieka. Breslau: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Wrocław , p. 107-122 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Frei in Beziehung - in Würde frei: Zur originellen existentiellen Anthropologie Edith Steins

Wulf, M., 31 May 2016, Edith Stein Jahrbuch 2016. Jahrbuch Edith Stein: Echter Verlag, Vol. 2016. p. 157-174 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

32 Downloads (Pure)

Gedicht op Een Weg naar Bekering: W.H. Auden, Musée des Beaux Arts

Sarot, M., 2016, Transformerende Poëzie: Van de Psalmen tot Lucebert. Almere: Parthenon, Vol. XIX. p. 173-188 13 p. 11. (Utrechtse Studies; vol. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Gematigdheid als opmaat tot menswaardigheid: De weg naar Rerum Novarum van paus Leo XIII

van Geest, P. & Fraanje, R. (ed.), 2016, Paus Leo XIII en Abraham Kuyper: De encycliek Rerum Novarum en de Rede over de sociale kwestie . Amsterdam: Boom, p. 13-18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Godservaring en geloofsleer bij Middelnederlandse mystieke auteurs

Faesen, R., 2016, Tussen Credo en Amen: Geloven als opdracht en overgave. Milh, A. & van Erp, S. (eds.). Antwerpen: Halewijn, p. 59-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Herstel mijn huis: Het spirituele antwoord van Franciscus op de klimaatcrisis

Speelman, W. M., Apr 2016, De zorg voor het gemeenschappelijk huis: Laudato Si’ nader beschouwd. Weijers, P. (ed.). Haarlem, p. 111-126 16 p. (Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk; vol. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het geheim van de schemering: Een religieus-mystieke lezing van Bialiks Breng me onder jouw vleugelen

Mock, L., 2016, Transformerende poezie: Van de Psalmen tot Lucebert . van Wieringen, A. (ed.). Almere: Parthenon, p. 158-172 (Utrechtse Theologische Reeks ; no. XIX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction: Sacrifice in modernity: community, ritual, identity

Poorthuis, M., Korte, A. & Duyndam, J., Oct 2016, Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity: From Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter. Poorthuis, M., Duyndam, J. & Korte, A. (eds.). Leiden: Brill Academic Publishers, p. 1-10 11 p. (Studies in Theology and Religion; vol. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Modernity
Modern Times
Postmodern Society
Harry Potter
German Poet

Isaiah’s Roles: The Unity of a Bible Book from the Perspective of the Sender-role

van Wieringen, A., 2016, One Text, A Thousand Methods: Studies in Memory of Sjef van Tilborg. Chatelion Counet, P. & Berges, U. (eds.). Atlanta: SBL, p. 115-124 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Jugend und religiöse Gemeinschaften: Zwei getrennte Welten? Inspiration für Jugendliche und von Jugendlichen und die Herausforderungen für die Kirche und religiöse Gemeinschaften in den Niederlanden

van Dijk-Groeneboer, M. C. H., 2016, "Jedes Mal in der Kirche kam ich zum Nachdenken": Jugendliche und Kirche. Schlag, T. & Roebben, B. (eds.). Stuttgart: Calwer Verlag, p. 120-133 (Jahrbuch für Jugendtheologie; vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

L'autorité et la reconstruction de la liturgie paléochrétienne

Rouwhorst, G., 2016, 60 Semaines liturgiques à Saint-Serge: Bilans et perspectives nouvelles. Lossky, A. & Sekulovski, G. (eds.). Münster: Aschendorff Verlag, p. 13-28 16 p. (Semaines d'Études Liturgiques Saint- Serge; vol. 60).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

32 Downloads (Pure)

More, een nieuwe Antigone? Over de uitvinding van het geweten

te Velde, R., 2016, 500 jaar Utopia. Bronzwaer, M. & van der Net, J. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 81-100 19 p. (Annalen van het Thijmgenootschap).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

Mystagogical Terminology in Liturgical Contexts

Rouwhorst, G., 28 Sep 2016, Seeing through the Eyes of Faith: New Approaches to the Mystagogy of the Church Fathers. van Geest, P. (ed.). Peeters Publishers, p. 23-35 13 p. (Late Antique History and Religion; vol. 11).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review