Tilburg School of Economics and Management

  • Netherlands

Research Output

Filter
Case note
2020

Nationaal verbod op verliesimport bij zetelverplaatsing niet strijdig met VWEU

Translated title of the contribution: Domestic restriction on loss import in case of transfer of seat not in conflict with TFEUvan Hulten, M., 19 Mar 2020, In : NL Fiscaal. 5, 12, p. 43-48 6 p., (C-405/18, ECLI:EU:C:2020:127; 27/02/20).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Niet langer verrekenbare Duitse verliezen; geen strijd met artikel 49 VWEU

Translated title of the contribution: No longer offsettable German losses; no breach of article 49 TFEUvan Hulten, M., 10 Oct 2019, In : NL Fiscaal. 4, 41, 2 p.

Research output: Contribution to journalCase noteScientificpeer-review

Samenloop van verkeersvrijheden en staatssteunrecht; toetsingsverbod

Translated title of the contribution: Concurrence of fundamental freedoms and state aid law; prohibition of judicial reviewvan Hulten, M., 10 Jan 2019, 3 p.. No. C-598/17, Dec 19, 2018. (NLFiscaal; vol. 4, no. 2)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2018

Afbouw algemene heffingskorting partner zonder inkomen niet strijdig met grondrechten

Gubbels, N., Jan 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:PHR:2017:1300, Nov 21, 2017. (NLFiscaal; vol. 2018, no. 0081)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Antwoorden vragen over CPB-publicatie ‘Eenverdieners onder druk’

Gubbels, N., Apr 2018, 1 p.. No. 2018-0000062511, Apr 26, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/1092)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Beantwoording Kamervragen over fiscale rulings Inter IKEA

Translated title of the contribution: Reaction to Parliamentary queries regarding tax rulings Inter IKEAvan Hulten, M., 1 Nov 2018, 3 p.. No. 2018-0000173104, Oct 18, 2018. (NLFiscaal; vol. 3, no. 44)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Begrip 'staatssteun'; vaststelling van het referentiekader; kwalificatie feiten

Translated title of the contribution: Concept 'state aid'; determination of the reference framework; qualification factsvan Hulten, M., 12 Jul 2018, 3 p.. No. C-203/16 P, Jun 28, 2018. (NLFiscaal; vol. 3, no. 28)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Besluit over diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing

Translated title of the contribution: Decree on various tax consequences of seat transfer van Hulten, M., 8 Mar 2018, 2 p.. No. 2018-5551, Feb 05, 2018. (NLFiscaal; vol. 3, no. 10)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Bv die benzinestation verhuurt drijft geen onderneming; aandelenwaardering

Gubbels, N., Aug 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2018:3696, Aug 27, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/1943)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Europese Commissie opent onderzoek naar mogelijke staatssteun Inter IKEA

Translated title of the contribution: European Commission opens investigation into possible state aid Inter IKEAvan Hulten, M., 4 Jan 2018, 3 p.. No. SA.46470, Dec 18, 2017. (NLFiscaal; vol. 3, no. 1)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen navorderingsbevoegdheid voor nalatenschap die is vrijgevallen vóór 1985

Gubbels, N., Feb 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:PHR:2017:1461, Dec 21, 2017. (NLFiscaal; no. NLF 2018/0377)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen navorderingsmogelijkheid voor nalatenschap die is vrijgevallen vóór 1985 (1)

Gubbels, N., Mar 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:260, Feb 23, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/0498)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen verboden discriminatie bij uitbreiding partnerbegrip voor mantelzorgers

Gubbels, N., Jan 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:HR:2017:3080, Dec 08, 2017. (NLFiscaal; vol. 2018, no. 0097)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Kamerbrief briefing over IKEA-dossier

Translated title of the contribution: Parliamentary letter about briefing IKEA-filevan Hulten, M., 19 Apr 2018, 2 p.. No. 2018-0000047482, Mar 27, 2018. (NLFiscaal; vol. 3, no. 16)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Kwalificeert Duitse saneringsclausule als verboden staatssteun?

Translated title of the contribution: Does German sanerungsrule qualify as unlawful State aid?van Hulten, M., 18 Jan 2018, 2 p.. No. C-203/16 P, Dec 20, 2017. (NLFiscaal; vol. 3, no. 3)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Meerrelatie zonder notarieel samenlevingscontract; geen partnervrijstelling

Gubbels, N., Apr 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2018:1697, Apr 13, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/0963)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Nederlands verbod op Eritrese diasporabelasting niet mogelijk

Translated title of the contribution: Dutch prohibition of Eritrean diaspora tax not possiblevan Hulten, M., 6 Dec 2018, 2 p.. No. 22 831, Nov 09, 2018. (NLFiscaal; vol. 3, no. 49)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Schenking door dwaling tot stand gekomen; vernietiging aanslag schenkbelasting

Gubbels, N., Jan 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2018:199, Jan 18, 2018. (NLFiscaal; no. NLF 2018/0463)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vlak voor peildatum op derdenrekening notaris gestort bedrag behoort tot box 3

Gubbels, N., Aug 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:GHSHE:2018:3682, Aug 31, 2019. (nlfiscaal; no. NLF 2018/2385)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Voorgenomen prejudiciële vragen over gevolgen Brexit voor EU-burgerschap

Translated title of the contribution: Intended reference for preliminary ruling on consequences Brexit for EU citizenshipvan Hulten, M., 22 Feb 2018, 3 p.. No. KG ZA 17-1327, No. C/13/640244, Feb 07, 2018. (NLFiscaal; vol. 3, no. 8)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Waardestijging door overlijden erflater is fictieve verkrijging

Gubbels, N., Oct 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:PHR:2018:1106, Oct 04, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/2345)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Zogenoemde ik-oma-making kwalificeert als lastbevoordeling; fictieve verkrijging

Gubbels, N., Jun 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:RBDHA:2018:8080, Jun 19, 2019. (nlfiscaal; no. NLF 2018/1744)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2017

A-G: Uitsluiten de-minimisvrijstelling bij uitvoersteun strijdig met EU-recht

Translated title of the contribution: AG: Excluding de minimis exemption in case of export aid in conflict with EU lawvan Hulten, M., 14 Dec 2017, No. C-518/16, Nov 29, 2017. (NLFiscaal; vol. 2, no. 50)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Belaste schenking in 2010 van € 10 miljoen aan echtgenote

Gubbels, N., Sep 2017, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2017:4712, Sep 13, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2474)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Betalingen aan partner deels aftrekbare onderhoudsverplichtingen; latrelatie

Gubbels, N., Mar 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:RBNHO:2017:1762, Mar 02, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 0659)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

BOR niet van toepassing omdat niet is voldaan aan eenjaarsbezitseis

Gubbels, N., Sep 2017, No. ECLI:NL:RBZWB:2017:5810, Sep 06, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2346)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Evenredige toerekening latente IB-schuld aan schenking

Gubbels, N., Apr 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:HR:2017:674, Apr 14, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 0965)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij Rb Den Haag 6 juli 2017

Russo, R., 12 Oct 2017, 2 p.. Jul 06, 2017.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ongegrond beroep afbouw algemene heffingskorting partner zonder inkomen

Gubbels, N., Apr 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:GHSHE:2017:1582, Apr 13, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 0948)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ook verhuuractiviteiten kwalificeren voor toepassing BOR

Gubbels, N., Jul 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:GHDHA:2017:2429, Jul 19, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2086)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Storting € 1,5 miljoen op derdenrekening notaris net vóór peildatum geen fraus legis

Gubbels, N., Sep 2017, No. ECLI:NL:RBZWB:2017:5809, Sep 06, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2327)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Toepassing artikel 10 SW 1956 ter zake van schuldig erkende bedragen

Gubbels, N., Nov 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:GHARL:2017:9841, Nov 14, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2868)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2016

Aantekening bij HR 201115

Russo, R., 17 Feb 2016, 2 p.. No. nr15/02263, Nov 20, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2016/4)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aftrek levensonderhoud voor pleegkind

Gubbels, N., Nov 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2016:2661, Nov 25, 2016. (NLFiscaal; vol. 2016, no. 0636)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij conclusie AG Niessen 12 april 2016, nr. 15/03908

Hofman, A., 2016

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij conclusie AG Wattel 17 december 2015, nr. 15/03135

Hofman, A., 2016

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij Conclusie A-G Wattel 25 augustus 2016, nr. 15/3005, NTFR 2016/2409

Hofman, A., 2016, No. 2016/2409, No. 15/3005, Aug 25, 2016. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij de rechtbank Noord-Holland 6 april 2016, nr. 14/5090

Hofman, A., 2016

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij Gerechtshof Den Haag 25 augustus 2016, nr. 14/00364, NTFR 2016/2916

Hofman, A., 2016, No. 2016/2916, No. 14/00364, Aug 25, 2016. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij Hoge Raad 3 juni 2016, nr. 14/05100, NTFR 2016/1493

Hofman, A., 2016, No. 2016/1493, No. 14/05100, Jun 03, 2016. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij Hoge Raad 9 september 2016, nr. 15/00707, NTFR 2016/2377

Hofman, A., 2016, No. 2016/2377, No. 15/00707, Sep 09, 2016. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij rechtbank Gelderland 25 februari 2016, nr. 15/996 en 15/997

Hofman, A., 2016

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 21 april 2016, nr. AWB 15/522, NTFR 2016/1524

Hofman, A., 2016, No. 2016/1524, No. AWB 15/522, Apr 21, 2016. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 11 april 2016, nr. 15/3005, NTFR 2016/2794

Hofman, A., 2016, No. 2016/2794, No. 15/3005, Apr 11, 2016. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

De Hoge Raad oordeelt dat op een indirect belang dat kleiner is dan 5% de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet van toepassing kunnen zijn

Gubbels, N., 6 Jul 2016, 2 p.. (Fiscaal tijdschrift FED; vol. 2016, no. 76)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen anbi-status voor Scientology Kerk Amsterdam

Gubbels, N., Aug 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:PHR:2016:785, Jul 28, 2016. (nlfiscaal; vol. 2016, no. 0094)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen BOR voor vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan verhuuractiviteiten

Gubbels, N., 15 Jul 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:RBDHA:2016:9308, Jul 15, 2016. (nlfiscaal)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Inkomsten uit vastgoedtransactie terecht in heffing betrokken

Gubbels, N., Oct 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2016:2339, Oct 14, 2016. (NLFiscaal; vol. 2016, no. 0332)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Koersverlies met betrekking tot omzetten geldlening eigen woning niet aftrekbaar

Gubbels, N., Sep 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2016:2136, Sep 23, 2016. (NLFiscaal; vol. 2016, no. 0177)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2015

aantekening bij HR 16 oktober 2015 HR 2015 3082

Russo, R., 24 Dec 2015, 2 p.. No. HR:2015:3082, Oct 16, 2015. (Fiscaal tijdschrift FED; vol. 24, no. 2015/100)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional