Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

  • Netherlands

Research Output

1991

Ethnic minorities, language diversity, and educational implications: The Dutch example

Extra, G., 1991, Kultur- und Sprachenvielfalt in Europa. Gogolin, I., Kroon, S., Krüger-Potratz, M., Neumann, U. & Vallen, T. (eds.). Münster: Waxmann, p. 101-124 (Waxmann-Wissenschaft).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ethnic minority languages and education

Jaspaert, K. (ed.) & Kroon, S. (ed.), 1991, Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 198 p.

Research output: Book/ReportBook editing

Ethnic minority language teaching and language policy: Introductory remarks

Jaspaert, K. & Kroon, S., 1991, Ethnic minority languages in eucation. Jaspaert, K. & Kroon, S. (eds.). Amsterdam: Swets & Zeitlinger, p. 7-14

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Formuliervaardigheid in het secundair onderwijs?

Maes, A., 1991, In : Vonk. 21, 1/2, p. 59-64

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Freud's phylogenetic narrative

Corbey, R. H. A., 1991, Alterity, identity, image. Corbey, R. H. A. & Leerssen, J. T. L. (eds.). Amsterdam: Rodopi, p. 37-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
28 Downloads (Pure)

Hyperfine-grained meanings in classical logic

Muskens, R. A., 1991, In : Logique et Analyse. 34, 133/134, p. 159-176 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
45 Downloads (Pure)

Implication: a survey of the different logical analyses of "if ..., then ..."

de Swart, H. & Nederpelt, R. P., 1991, In : Computing Science Notes. 91, 02, p. 1-26

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Intelligente computerfeedback bij het schrijven

Maes, A., 1991, In : IT & T Informatietechnologie en taal. 5, p. 13-17

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Introduction

Maes, A., 1991, Mastering the document flow: Proceedings of the conference 'Mastering the document flow', november 19 1991. Total Design (ed.). Total Design, p. 3-5

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Kant als Erblasser der philosophischen Anthropologie

Corbey, R. H. A., 1991, The quest for man: The topicality of philosophical anthropology [Die Frage nach dem Menschen: die Aktualität der philosophischen Anthropologie]. van Nispen, J. & Tiemersma, D. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 21-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
25 Downloads (Pure)

Kultur- und Sprachenvielfalt in Europa

Gogolin, I. (ed.), Kroon, S. (ed.), Kruger-Potratz, M. (ed.), Neumann, U. (ed.) & Vallen, T. (ed.), 1991, Münster: Waxmann. (Waxmann-Wissenschaft)

Research output: Book/ReportBook editing

39 Downloads (Pure)

Language in the curriculum: Reflections on the concept of mother tongue education

Kroon, S. & Sturm, J., 1991, Comparative studies in European standard language teaching: Methodological problems of an interpretative approach. Haueis, E. & Herrlitz, W. (eds.). Enschede: VALO-M, p. 107-128 (Studies in Mother Tongue Education; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
42 Downloads (Pure)

Language use of ethnic minorities in changing nations: Problems or challenges?

Extra, G. & Vallen, T., 1991, The space between words: Cross-cultural essays in education. Corner, T. & van de Bunt-Kokhuis, S. (eds.). Tilburg: Tilburg University Press, p. 91-97

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Living apart together: Zum Verhältnis von Muttersprache und zweitsprache im Unterricht: Erfahrungen aus den Niederlanden

Kroon, S. & Vallen, T., 1991, Es geht auch anders! Leben und Lernen in der Multikulturellen Gesellschaft. Pommerin-Götze, G., Jehle-Santoso, B. & Bozikake-Leisch, E. (eds.). Frankfurt am Main: Dagyeli Verlag, p. 161-185

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Monolinguale Lehrer in multilingualen Klassen

Kroon, S. & Vallen, T., 1991, Kultur- und Sprachenvielfalt in Europa. Gogolin, I., Kroon, S., Kruger-Potratz, M., Neumann, U. & Vallen, T. (eds.). Münster, New York: Waxmann, p. 125-149

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
71 Downloads (Pure)

'Naar één oecumenische beweging': De Katholieke Conferentie voor Oecumenische Vragen: Een leerschool en gids: 1951-1965

Jacobs, J. Y. H. A., 1991, Tilburg: Tilburg University Press. 49 p. (TFT-redes; no. 4)

Research output: Book/ReportBookProfessional

File
25 Downloads (Pure)

Nominal anaphors and the coherence of discourse

Maes, A., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
23 Downloads (Pure)

Onderwijs in de eigen taal

Extra, G., 1991, In : Socialisme en Democratie. 10, p. 424-426

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
19 Downloads (Pure)

Ontwikkeling van organisatiecultuur: Een psychologische benadering

Nauta, R., 1991, Cultuur in organisaties. von Grumbkow, J. (ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 48-59 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Review of the book De Joodse groeperingen ten tijde van Jezus: Oorsprong, inhoud en relatie tot Jezus, M.J.H.M. Poorthuis, 1989, 9070365553

Weren, W. J. C., 1991, In : Tijdschrift voor Theologie. 31, p. 116-116

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewOther research output

Review of the book Op verhaal komen: Over narrativiteit in de mens- en cultuurwetenschappen, F. Ankersmit (red.), 1990, 9024276578

Corbey, R. H. A., 1991, In : Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. 83, 4, p. 309-311

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewOther research output

File
27 Downloads (Pure)

Review of the book Waarneming en interpretatie: Vergaring en gebruik van etnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea, 1950-1962, S.R. Jaarsma, 1990, 9051870205

Corbey, R. H. A., 1991, In : Antropologische Verkenningen. 10, 3, p. 75-76

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewOther research output

File
20 Downloads (Pure)

Social determinants of language shift by Italians in the Netherlands and Flanders

Jaspaert, K. & Kroon, S., 1991, In : International Journal of the Sociology of Language. 90, p. 77-96

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
26 Downloads (Pure)

Studying alterity: Backgrounds and perspectives

Corbey, R. H. A. & Leerssen, J., 1991, Alterity, identity, image. Corbey, R. H. A. & Leerssen, J. T. (eds.). Amsterdam: Rodopi, p. VI-XVIII

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
87 Downloads (Pure)

Symboliek in organisaties

Nauta, R., 1991, Cultuur in organisaties. von Grumbkow, J. (ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 60-81 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Tactiek en strategie in sollicitatiebrieven

Maes, A., 1991, In : Taalbeheersing in de Praktijk. 30, 2, p. 37-45

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tactiek en strategie in sollicitatiebrieven

Maes, A., 1991, In : Taalbeheersing in de Praktijk. 30, 3, p. 85-91

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Text quality: Three paths in experimental research

Renkema, J., 1991, In : Revue Belge de Philologie et d'Histoire = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 69, 3, p. 618-628 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
39 Downloads (Pure)

The relation between the characteristics of a product used by the management in new-product development and those used by the consumer

Stokmans, M. J. W., 1991, Marketing thought around the world: Proceedings of the 20th European Marketing Academy Conference, Dublin, 21-23 May, 1991 (Vol. 4). Dublin: Michael Smurfit Graduate School of Business, p. 1175-1187

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

24 Downloads (Pure)

The validity of the single Markov chain in order to model phases in the decision-making process

Stokmans, M. J. W., 1991, Paper presented at the IAREP Colloquium, Stockholm. Unknown Publisher

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Tips voor gebruiksvriendelijke formulieren

Maes, A., 1991, In : Ter zake: Praktijkblad over lokaal beleid en samenlevingsopbouw. 9, 2, p. 1-16

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Verwijzende uitdrukkingen in vonnissen

Maes, A., 1991, Liber amicorum Jozef Van Haver: aangeboden naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag . Roeck, A., Theuwissen, J., Top, S. & van den Eijnde, S. (eds.). Brussel: Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde, p. 223-233

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Woord vooraf

Weren, W. J. C., 1991, Herinneringen aan de toekomst: Pastoraat in de geest van Vaticanum II: [Aangeboden aan mgr. drs. J.A.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het Curatorium van de Theologische Faculteit Tilburg en als lid van het Stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Brabant]. Degen, H. J. F., Martin, J., Spekman, B. & Weren, W. J. C. (eds.). Baarn: Arbor, p. 9-16 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1992

A descriptive model of the decision making process of buyers of books

Leemans, H. & Stokmans, M. J. W., 1992, In : Journal of Cultural Economics. 16, 2, p. 25-50

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
158 Downloads (Pure)

A new procedure to verify the phased decision strategy

Stokmans, M. J. W., 1992, In : Acta Psychologica. 80, 1-3, p. 213-227

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
25 Downloads (Pure)

Bijdragen

Extra, G., 1992, Werken aan taalbeleid: Nederlands als tweede taal en onderwijs in de eigen taal. Teunissen, F. (ed.). 's-Hertogenbosch: Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC), p. 60 60 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Bijdragen

Extra, G., 1992, Ceders in de tuin: Naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen. Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (ed.). Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, p. 87 87 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Bruikbaarheid van conjuncte analyse als concepttesting-techniek in de produktontwikkeling

Stokmans, M. J. W., 1992, Recente ontwikkelingen in het marktonderzoek: Jaarboek Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoekers. Haarlem: De vrieseborch, p. 189-205

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Comparative analyses of case studies on mother tongue education: Papers of the 3rd IMEN Conference, Ludwigsburg, 8-12 October 1990

Delnoy, R. (ed.), Haueis, E. K. (ed.) & Kroon, S. (ed.), 1992, Enschede: VALO-M i.s.m. International Mother Tongue Education Network. 284 p. (Occasional papers in mother tongue education; no. 5)

Research output: Book/ReportBook editing

Comparing Tableaux with Resolution

Ophelders, W. M. J. & de Swart, H., 1992, Computing Science in the Netherlands: proceedings. Dietz, J. L. G. (ed.). Stichting Mathematisch Centrum, p. 215-233

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Contextveranderingen in het onderwijs aan allochtone leerlingen in Zweden

Extra, G., Meijnen, W. & Pel-Tydeman, C., 1992, Voorstudies. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, p. 1-13 (Ceders in de tuin: naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Darwin, Dilthey and beyond

Corbey, R. H. A. & Sleutels, J., 1992, Tractrix: Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology and Mathematics; 4. Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (ed.). Amsterdam: Rodopi, p. 114-125

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File
38 Downloads (Pure)

De Brieven en de Apokalyps

Weren, W. J. C., Bouwman, G. & Rijkhoff, M., 1992, Het Nieuwe Testament: Willibrordvertaling (herz. uitg. 1992). Weren, W. J. C. (ed.). Den Bosch: Katholieke Bijbelstichting i.s.m. Vlaamse Bijbelstichting, p. 207-428 222 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De bruikbaarheid van online hulpstructuren bij hypertext-toepassingen

Maes, A. & van der Linden, E. J., 1992, Workshop Artificial Intelligence en Information Retrieval. Weigand, H. & Paijmans, H. (eds.). Tilburg: ITK, p. 54-61

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De Evangeliën en de Handelingen van de apostelen

Weren, W. J. C., Breekveldt, W., Geysels, L., Noorda, S. & Welzen, H., 1992, Het Nieuwe Testament: Willibrordvertaling (herz. uitg. 1992). Weren, W. J. C. (ed.). Den Bosch: Katholieke Bijbelstichting i.s.m. Vlaamse Bijbelstichting, p. 1-205 205 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De verloren zoon: Enkele psychologische aspecten van Augustinus' bekering

Nauta, R., 1992, In : Nederlands Theologisch Tijdschrift. 46, p. 199-211 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional