Tilburg University

  • Netherlands

Projects 1989 2022

Private labels management

Szymanowski, M. G. & Gijsbrechts, E.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Minimize expenditures or maximize savings: What drives store choice?

Yajjou, S., Osinga, E. C. & Gijsbrechts, E.

1/09/111/09/14

Project: Research project

The Interconnectedness of Law and Ethics - Normative Philosophical Consequences for the State and the Citizen

Pierik, R. H. M., van Bijsterveld, S. C., van den Brink, H. H. A. & van der Burg, W.

1/01/0031/12/04

Project: Research project

Herpositionering van het ne bis in idem-beginsel in de moderne strafrechtspleging

te Water Mulder, F. A.

1/06/031/10/06

Project: Research project

Integratie in het bouwcontractenrecht

van den Berg, M. & Jansen, C. E. C.

1/01/00 → …

Project: Research project

Economische en sociale normen in het contractenrecht

van Bijnen, R. H. J. & Barendrecht, M.

1/02/011/09/05

Project: Research project

Algemeen deel van het overgangsrecht

van Seters, P., Haazen, O. A. & Spier, J.

1/05/951/01/00

Project: Research project

De redelijkheid van de exoneratieclausule

Duyvensz, J. H., Barendrecht, M. & van Boom, W. H.

1/07/9625/04/03

Project: Research project

Resocialisatie en reïntegratie in Europees perspectief

Kalmthout, A.

1/06/03 → …

Project: Research project

De meerpartijenovereenkomst

Vranken, J. B. M.

1/01/001/07/13

Project: Research project

Samenhangende rechtsverhoudingen in de logistieke dienst

van Beukering, E. J. M.

1/01/001/01/08

Project: Research project

Toetsing van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels door de rechter

de Waard, B. W. N.

1/01/0031/12/04

Project: Research project

De communautaire dimensie van het internationale privaatrecht

Pellis, L. T. L. G.

1/01/0031/12/11

Project: Research project

Beëindiging van duurovereenkomsten; grondslagen, richtlijnen en procedurele middelen

van Beukering, E. J. M. & de Hoon, M. W.

1/01/00 → …

Project: Research project

Naar een code voor (onderhandelings)gedrag bij het ontstaan van geschillen tussen commerciële partijen

Kamminga, Y. P., Barendrecht, M., van den Berg, M., van Beukering, E. J. M., de Hoon, M. W., Jansen, C. E. C. & Weterings, W.

1/01/00 → …

Project: Research project

De wisselwerking tussen personen- en familiewetgeving en samenleving

Vlaardingerbroek, P.

1/01/9531/12/99

Project: Research project

Europeanisering van Nederlands strafrecht

Verheijen, E. A. M.

1/06/0331/12/05

Project: Research project

De bescherming van de consument-opdrachtgever op de Europese bouwmarkt

van den Berg, M. & Dierikx, M.

5/09/011/01/06

Project: Research project

Aansprakelijkheid en toezicht

Giesen, I.

1/01/00 → …

Project: Research project

Afwikkeling van massaschade

Tzankova, I.

1/01/00 → …

Project: Research project

Herijking primaat van de wetgever op het terrein van personen- en familierecht

Vlaardingerbroek, P.

1/01/0031/12/04

Project: Research project

Universal Service for European Citizens

Janssen, S., Hancher, L. & Prechal, A.

1/11/021/01/08

Project: Research project

Preventie en efficiënte conflictafwikkeling bij onrechtmatige openbaarmakingen

Barendrecht, M. & van Harinxma thoe Sloote, L. R.

1/01/001/01/10

Project: Research project

De toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in andere handhavingstrajecten dan waar het is verkregen

Embregts, M. C. D. & de Waard, B. W. N.

16/11/9811/04/03

Project: Research project

Completion of the European Market for Public Procurement

Manunza, E.

1/01/0031/12/04

Project: Research project

Hoger beroep

Hovens, F. J. H. & Vranken, J. B. M.

1/07/0031/12/05

Project: Research project

Het nemo tenetur-beginsel

Stevens, L.

1/06/031/09/05

Project: Research project

De bescherming van de consument-opdrachtgever op de Europese bouwmarkt

Dierikx, M.

1/01/001/01/06

Project: Research project

The Link between the WTO and the ILO

Vedder, A. H., van Genugten, W. J. M. & van der Burg, W.

1/01/0031/12/04

Project: Research project

De wisselwerking tussen sociale wetgeving en samenleving

Jacobs, A., Pennings, F. J. L., Plessen, W., de Wit, M. A. C., Kraamwinkel, M. M. H., Lanting, B. B. B., Fase, W. J. P. M. & Bosse, C.

1/01/9531/12/99

Project: Research project

De inbreng van rechters bij de wetsvoorbereiding

de Waard, B. W. N.

1/01/0031/12/04

Project: Research project

De aansprakelijkheid van betrokkenen bij een insolvente onderneming

Kuijpers, M. & Vriesendorp, R. D.

1/12/001/05/02

Project: Research project

Representation and Repression

Hong, Q. L.

17/06/9616/06/00

Project: Research project

Insolventie en fiscus

van Oers, M., Vriesendorp, R. D. & Rijkers, A.

1/09/9831/12/15

Project: Research project

Knowledge Management in Chinese Private Sector Firms, Research Grants Council (RGC) of Hong Kong, 2010-2012

Davison, R. M., Ou, C. & Martinsons, M. G.

1/10/1031/12/12

Project: Research project

Structural and reduced-form modeling and forecasting with application to Armenia

Magnus, J. R. & Boldea, O.

26/09/1226/09/12

Project: Research project

Dynamic models with multiple thresholds and endogeneity

Boldea, O.

1/01/121/01/15

Project: Research project

Eigentijds bestuurlijk gezag

Hendriks, F. & Tops, P.

1/01/03 → …

Project: Research project

Professionaliteit en betrokkenheid op lokaal niveau

Brandsen, T., Hendriks, F. & Weterings, R.

1/01/03 → …

Project: Research project

Organiserend vermogen in het stadsbestuur

Tops, P., Zouridis, S., Hendriks, F., Boogers, M. J. G. J. A. & Kensen, S.

1/01/03 → …

Project: Research project

Methodological Advances in the Collective Approach to Household Behavior

Schollier, G. C. W., Vermeulen, F. M. P. & de Bresser, J.

1/09/081/09/12

Project: Research project

ICT solutions for business network coordination

Ribbers, P. & Fairchild, A. M.

1/10/011/10/05

Project: Research project

The evolving role of institutions

Ribbers, P.

1/01/021/01/06

Project: Research project