Tilburg University

  • Netherlands

Research Output 1935 2020

Filter
Doctoral Thesis
221 Downloads (Pure)

De coöperatieve organisatie: Coöperatie als maatschappelijk en economisch verschijnsel

van Diepenbeek, W. J. J., 1990, [Delft]: Eburon. 146 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
43 Downloads (Pure)

De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap

Vonk, G. J., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
1556 Downloads (Pure)

De deelnemingsverrekening

Hofman, A. W., 2011, Tilburg: Tilburg University. 322 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
51 Downloads (Pure)

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting

Juch, D., 1974, Deventer: FED.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
562 Downloads (Pure)
File
1634 Downloads (Pure)
Open Access
File
37 Downloads (Pure)

De dividendpolitiek: een onderzoek naar de bedrijfseconomische tendenties

Keep, A. C. M. V., 1950, Leiden: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File

De drie-eenheid van literair-educatieve uitgeverijen

Ghonem-Woets, K., 2005, Tilburg: In eigen beheer. 341 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

85 Downloads (Pure)

De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834)

Overmeer, P. C. H., 1982, [s.l.]: [s.n.]. 548 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
26 Downloads (Pure)
Open Access
File
1960 Downloads (Pure)

De Efteling als 'verteller' van sprookjes

Hover, M. E. J., 2013, S.l.: [s.n.]. 367 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File

De energieleveringsovereenkomst: algemene voorwaarden voor de levering van energie aan consumenten

Loos, M. B. M., 1998, Deventer: Kluwer. 335 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

38 Downloads (Pure)

De Europese economische integratie

Meier, E. W., 1958, Leiden: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
27 Downloads (Pure)
Open Access
File
697 Downloads (Pure)

De express private trust: Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalitificatie en gevolgen

Gilissen, G. D. L. M., 2012, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 741 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File

De extra's

Danckaert, B., 2013, Berchem: EPO. 117 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

488 Downloads (Pure)

De faillissementscurator

Verstijlen, F. M. J., 1998, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
1349 Downloads (Pure)

De Faillissementspauliana: Revisie van een Relict

van Dijck, G., 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 299 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
73 Downloads (Pure)

De Feiten Verdraaid. Over tekstvolgorde, talige markering en sprekerbetrokkenheid

Bekker, B., 2006, Tilburg: Universiteit van Tilburg. 232 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
37 Downloads (Pure)

De financiele en monetaire ontwikkeling van Oostenrijk na 1945

Willems, P. M. H., 1964, Tilburg: Bergmans.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
29 Downloads (Pure)
Open Access
File
178 Downloads (Pure)

De franchise in pensioenregelingen

Schols - van Oppen, E. M. F., 2009, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP). 426 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
37 Downloads (Pure)

De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants christelijke kring

Steenkamp, P. A. J. M., 1951, Kampen: [s.n.]. 200 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
44 Downloads (Pure)

De gedachte in de geschiedenis: Hegels speculatieve filosofie als bevrijding van de moderne subjectiviteit

Stockmans, H. J. P., 1997, Amsterdam: Thesis Publishers Amsterdam. 216 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
677 Downloads (Pure)

De gewetensvolle veteraan: Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen van vredesmissies

Rietveld, N., 2009, Oisterwijk: BOXPress BV. 423 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
36 Downloads (Pure)

De gulzige vrij-blijvendheid van expliciete relaties

Avort, A. J. P. M. V. D., 1987, [Tilburg]: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
92 Downloads (Pure)

De harmonisatie van de BTW

van Dongen, A., 2007, Amersfoort: [s.n.]. 472 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
50 Downloads (Pure)

De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed

Bijl, D. B., 1990, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
124 Downloads (Pure)

De herdefiniëring van het koninkrijk

Croes, A. G., 2006, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
44 Downloads (Pure)

De herziene deelnemingsvrijstelling met name in internationale verhoudingen

Geld, J. A. G. V. D., 1989, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
24 Downloads (Pure)

De honorering van de Nederlandse huisarts als vrij-beroepsbeoefenaar en de relatie met de goodwill-problematiek

Heesters, J. P., 1983, [Berkel Enschot]: [Heesters].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
62 Downloads (Pure)
Open Access
File
56 Downloads (Pure)
File
127 Downloads (Pure)

De invloed van de veiling op de ontwikkeling van den handel in groenten en fruit

van der Hoorn, A. J. M., 1946, Deventer: De Lange. 135 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
205 Downloads (Pure)

De invloed van fiscale afschrijvingen en investeringsaftrek op financiering, rentabiliteit en kostprijs

Hoefnagels, W. L. G. S., 1961, Leiden: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
833 Downloads (Pure)

De ironie van gelijkheid: Over etnische diversiteit op de werkvloer

van den Broek, L. M., 2009, Ridderkerk: Ridderprint. 216 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
157 Downloads (Pure)

De joint venture-vennootschap: een persoonsgebonden kapitaalvennootschap

van Duuren, T. P., 2002, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 277 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
881 Downloads (Pure)
Open Access
File
944 Downloads (Pure)
File
1948 Downloads (Pure)

De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving

Hoogeveen, M. J., 2011, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
530 Downloads (Pure)

De kwaliteit van Hindoescholen

Roelsma-Somer, S. F. H., 2008, Ridderkerk: Riddderprint. 198 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
25 Downloads (Pure)

De leer der maatschappelijk economische organisatievormen

Albregts, A. H. M., 1948, 's-Hertogenbosch: Zuid-Nederlandsche drukkerij. 332 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
141 Downloads (Pure)
File
29 Downloads (Pure)

De levensloop als verhaal. Jongeren en hun tijdsperspectief 1955-1995

Sannen, H. P., 1998, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
60 Downloads (Pure)
File
125 Downloads (Pure)
Open Access
File
292 Downloads (Pure)

De logistieke kameleon: Het leiderschap van de logistiek- & supply chain manager in zijn sociale context

Slegers-Leijsten, R. J. C., 2015, S.l.: [s.n.]. 195 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
54 Downloads (Pure)
File