Tilburg University

  • Netherlands

Research Output 1935 2023

Filter
Doctoral Thesis
1980
32 Downloads (Pure)

Production functions for general hospitals: an econometric analysis

Montfort, A. P. W. P. V., 1980, Utrecht: Nationaal Ziekenhuisinstituut.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
305 Downloads (Pure)

Social comparison in two-person experimental games

Poppe, M. A. M., 1980, [s.l.]: [s.n.]. 142 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
239 Downloads (Pure)

Variable dimension fixed point algorithms and triangulations

Talman, A. J. J., 1980, Amsterdam: [s.n.]. 185 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
29 Downloads (Pure)

Vergelijkenderwijs: onderzoek naar de invloed van metaforen op het leren

Simons, P. R. J., 1980, [s.l.]: [s.n.]. 332 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
57 Downloads (Pure)

Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland: Terugblik en perspectief

Fase, W. J. P. M., 1980, Alphen aan den Rijn: Samsom.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
1981
26 Downloads (Pure)

Anxiety: the profile of a trait

van Heck, G. L. M., 1981, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
33 Downloads (Pure)

De taal van 'Den Haag': Een kwantitatief-stilistisch onderzoek naar aanleiding van oordelen over taalgebruik

Renkema, J., 1981, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
25 Downloads (Pure)
File
35 Downloads (Pure)

Groeiscenario's: Een schets van de economische ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn

Allaart, P. C., 1981, Leiden [etc.]: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
33 Downloads (Pure)

Het muziekleven in Noord-Brabant: 1770-1850

Zomerdijk, H. J., 1981, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
25 Downloads (Pure)

Human capital: richtinggevende maatstaf voor een industriepolitiek?

Merkelbach, P. M. P. J., 1981, [S.l]: [s.n.]. 212 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
32 Downloads (Pure)

Interne differentiatie: over het ontwerpen van geindividualiseerde onderwijsarrangementen

Nuy, M. J. G., 1981, [s.l.]: Katholiek Pedagogisch Centrum.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
41 Downloads (Pure)

La societe neerlandaise et ses gradues, 1575-1814: une recherche serielle sur le statut des intellectuels

Frijhoff, W. T. M., 1981, Amsterdam [etc.]: APA.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
28 Downloads (Pure)

Leerstofsequenties: van conceptueel netwerk naar cognitieve structuur

Lodewijks, J. G. L. C., 1981, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
263 Downloads (Pure)

Netwerken van organisaties: strategieen, spelen, structuren

Godfroij, A. J. A., 1981, 's-Gravenhage: Vuga.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
88 Downloads (Pure)

Professionalisering en collectieve macht: een conceptueel kader

Krogt, T. P. W. M. V. D., 1981, 's-Gravenhage: Vuga. 286 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
98 Downloads (Pure)

Selective drug effects on information processing

Frowein, H. W., 1981, [s.l.]: [s.n.]. 177 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
210 Downloads (Pure)

Substitution between energy and other inputs in the Netherlands, with contributions to related econometric problems

Magnus, J. R., 1981, [S.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
182 Downloads (Pure)

Terrein en beginselen van tuchtrecht

Doelder, H. D., 1981, Alphen aan den Rijn: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

Visual organisation thinking: organisational design as a game with the chaos of thought forms

Wouw, C. J. M. V. D., 1981, [s.l.]: [s.n.]. 192 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
1982
29 Downloads (Pure)

A dynamic theory of the firm: production, finance and investment

Loon, P. J. J. M. V., 1982, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
29 Downloads (Pure)

Beheersingsleren: het model getoetst in de tijd

Weeda, W. C., 1982, [s.l.]: [s.n.]. 225 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
85 Downloads (Pure)

De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834)

Overmeer, P. C. H., 1982, [s.l.]: [s.n.]. 548 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

Geldmarkt en banken in Nederland

Lindeboom, P., 1982, [s.l.]: [s.n.]. 272 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
32 Downloads (Pure)

Geometrie van de samenleving: filosofie en sociologie in het werk van Georg Simmel

Bevers, A. M., 1982, Deventer: Van Loghum Slaterus. 262 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
29 Downloads (Pure)

Het kapitaal tussen illusie en werkelijkheid: dialektische begripsontwikkeling en historisch realisme in Marx' analyse van het kapitalisme

Erp, H. V., 1982, Nijmegen: SUN. 312 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
30 Downloads (Pure)

Kredietrantsoenering en onevenwichtigheid

Koning, J. H., 1982, Tilburg: Gianotten. 402 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
22 Downloads (Pure)

Ontwikkelingslanden als grondstoffenexporteurs: internationaal grondstoffenbeleid en oligopolistische markten

Vingerhoets, J. W. A., 1982, Tilburg: Gianotten.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
101 Downloads (Pure)

Taal noch teken: een studie over de symboolvorming bij zwakzinnige autistische kinderen

Hammes, J. G. W., 1982, Lisse: Swets & Zeitlinger.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
23 Downloads (Pure)

Woonmilieu en woongedrag: een evaluatieonderzoek onder bewoners van een aantal naoorlogse woonwijken in Amsterdam

Stoppelenburg, P. A., 1982, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
1983
103 Downloads (Pure)

A developmental study of the Biaka pygmies and the Bangandu

Koppel, J. M. H. V. D., 1983, Lisse: Swets & Zeitlinger.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
24 Downloads (Pure)

De honorering van de Nederlandse huisarts als vrij-beroepsbeoefenaar en de relatie met de goodwill-problematiek

Heesters, J. P., 1983, [Berkel Enschot]: [Heesters].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
36 Downloads (Pure)

De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting: (Artikel 15 Wet Vpb. 1969)

Soest, A. J. V., 1983, Deventer: FED. 207 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
60 Downloads (Pure)

Facetten van dwaling in het strafrecht

Strijards, G. A. M., 1983, Arnhem: Gouda Quint.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
38 Downloads (Pure)
Open Access
File
510 Downloads (Pure)
File
61 Downloads (Pure)

The open door policy of Liberia: an economic history of modern Liberia

van der Kraaij, F. P. M., 1983, Bremen: Im Selbstverlag des Museums.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
244 Downloads (Pure)

The relationship between exposure frequency and consumer affect: toward a functional interpretation

Poiesz, T. B. C., 1983, [s.l.]: [s.n.]. 217 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
252 Downloads (Pure)

Visual sampling processes

Senders, J. W., 1983, [s.l.]: [s.n.]. 163 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
30 Downloads (Pure)

Wetten en weten: "Theorie van het recht": Een wijsgerige kritiek

van Roermund, G. C. G. J., 1983, Leuven: Acco. 326 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
90 Downloads (Pure)

Zoeken en vinden: een ontwikkelingspsychologische studie naar zoekgedrag

Soppe, H. J. G., 1983, [s.l.]: [s.n.]. 172 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
1984
79 Downloads (Pure)
Open Access
File
26 Downloads (Pure)
Open Access
File
75 Downloads (Pure)

Economic theory and international trade in natural exhaustible resources

Withagen, C. A. A. M., 1984, [S.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
23 Downloads (Pure)

Interpersonal injustice: a psychological analysis illustrated with empirical research

Syroit, J. E. M. M., 1984, Turnhout: De auteur.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
172 Downloads (Pure)

Investigations on blink reflexes in humans

Boelhouwer, A. J. W., 1984, [s.l.]: [s.n.]. 102 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
701 Downloads (Pure)

Scarcity: Unavailability and behavioral costs

Verhallen, T. M. M., 1984, Alblasserdam: Offsetdrukkerij Kanters B.V.. 181 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File