Tilburg University

  • Netherlands

Research Output 1935 2020

Filter
Doctoral Thesis
1992
225 Downloads (Pure)

De betekenis van reële en financiële internationalisatiegraden voor volkshuishoudingen

Meulendijks, P. J. F. G., 1992, Groningen: Wolters-Noordhoff. 477 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
42 Downloads (Pure)

De strategie van bedrijven: modificatie en empirische toetsing van de strategietypologie van Miles & Snow

Nijssen, E. J., 1992, Utrecht: Lemma.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
152 Downloads (Pure)
Open Access
File
44 Downloads (Pure)

De zalmvissers van de Biesbosch: een onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld, 1421-1869

Martens, P. J. M., 1992, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
35 Downloads (Pure)

Discourse structure and coherence: aspects of a cognitive theory of discourse representation

Sanders, T. J. M., 1992, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
110 Downloads (Pure)

First-order representations of linear systems

Kuijper, M., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 162 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
59 Downloads (Pure)

Grondrechten en moderne beeldende kunst

Vlemminx, F. M. C., 1992, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
37 Downloads (Pure)
File
33 Downloads (Pure)

Inflatie en het fiscale winstbegrip

Caanen, J. C., 1992, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
4722 Downloads (Pure)
File
1019 Downloads (Pure)

Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs: naar procesgerichte instructie in zelfstandig denken

Vermunt, J. D. H. M., 1992, Amsterdam [etc.]: Swets & Zeitlinger. 273 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
105 Downloads (Pure)

Maintenance policies for complex systems

Vanneste, S. G., 1992, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
52 Downloads (Pure)

Marktconform milieurecht? een rechtsvergelijkende studie naar de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten

Peeters, M. G. W. M., 1992, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
386 Downloads (Pure)

Micro-econometric models of consumer behaviour and welfare

Melenberg, B., 1992, [S.l.]: [s.n.]. 224 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
90 Downloads (Pure)

Micro-economic models of Dutch dairy farms

Thijssen, G. J., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 130 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
213 Downloads (Pure)

On a Singular Perturbation in the Linear Dispersive Theory

Norde, H. W., 1992, Nijmegen: University of Nijmegen. 67 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
109 Downloads (Pure)

On conditionals: a study of conditional sentences in English and Dutch

Nieuwint, P. J. G. M., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 198 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
32 Downloads (Pure)

On coordination and ellipsis

Vries, G. C. A. M. D., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 254 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
62 Downloads (Pure)

Partial logic and knowledge representation

Thijsse, E. G. C., 1992, Delft: Eburon.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
44 Downloads (Pure)

Price setting behavior in hierarchically structured economies

Spanjers, W. J. L. J., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 261 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
33 Downloads (Pure)

Prospects of naturalistic epistemology

Kuys, M. H. M., 1992, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
415 Downloads (Pure)

Qualitative reasoning and knowledge representation in economic models

Berndsen, R. J., 1992, Helmond: Wibro. 144 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
78 Downloads (Pure)

Straf en maatregel: een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en maatregel in het strafrecht

Landen, D. V. D., 1992, Arnhem: Gouda Quint.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
97 Downloads (Pure)

Subjective poverty and earnings: five essays

Tummers, M. P., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 105 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
29 Downloads (Pure)

The growth of government: economic history, transaction costs and property rights

Vor, M. P. H. D., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 133 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
22 Downloads (Pure)

Three essays on the multi-good life cycle model

Adang, P. J. M., 1992, [s.l.]: [s.n.]. 116 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
29 Downloads (Pure)

Trade policy and the search for textile markets: the case of the Benelux and India 1945-1992

Vylder, G. F. A. D., 1992, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
119 Downloads (Pure)

Transactie in strafzaken: een onderzoek naar de positie van de transactie in het strafrechtelijk systeem

Osinga, P., 1992, Arnhem: Gouda Quint.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
24 Downloads (Pure)
File
34 Downloads (Pure)

Vruchtgebruik van prive-vermogen in de inkomstenbelasting

Vijfeijken, I. J. F. A. V., 1992, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
267 Downloads (Pure)

Zelfstandig leren : regulatie van het leerproces en leren reguleren: een procesbenadering

Jong, F. P. C. M. D., 1992, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
1991
83 Downloads (Pure)

Adjustment processes for exchange economies and noncooperative games

Elzen, A. H. V. D., 1991, [s.l.]: [s.n.]. 152 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
27 Downloads (Pure)

Case and agreement in Inuit

Bok-Bennema, R., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
357 Downloads (Pure)

Computerondersteund leren van Engels vocabulaire: een onderzoek naar de effecten van sequentiering en oefenvorm

Bussel, F. J. J. V., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
123 Downloads (Pure)

Corporatism and the stability of capitalist democracies

Wilke, M., 1991, Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang. 221 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
45 Downloads (Pure)

De bankovereenkomst: naar een relationele benadering van de rechtsverhouding bank-client

Ravenhorst, C. V., 1991, Amsterdam: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
41 Downloads (Pure)

De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap

Vonk, G. J., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

De praktijk van de Belgische bankkredieten

Rosiers, P. F., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
233 Downloads (Pure)
File
35 Downloads (Pure)

De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak

Vlaardingerbroek, P., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
58 Downloads (Pure)

De verbeelding van betekenis: Vooronderstellingen en praktijk van deconstructieve lezingen: teksten van Paul Celan en Gerrit Achterberg

Heynders, O. M., 1991, [s.l.]: [s.n.]. 342 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
47 Downloads (Pure)

Doel en inhoud van taalonderwijs: de ontwikkeling van een model voor domeinbeschrijvingen van taalonderwijs

Sijtstra, J. M., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
103 Downloads (Pure)

Effecten van taaltonaliteit op het cognitief functioneren: een cross-cultureel onderzoek

Joe, R. C., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
253 Downloads (Pure)

Efficiency van budgetteringssystemen: een studie naar de relatie tussen overheid en non-profit organisatie

Daems, A. J., 1991, [s.l.]: [s.n.]. 174 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
27 Downloads (Pure)

Emotional meaning in large body movements

Meijer, M. D., 1991, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
25 Downloads (Pure)

Group decision support systems: an inquiry into theoretical and philosophical issues

Scheper, W. J., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
98 Downloads (Pure)

Het fait accompli in het vermogensrecht: Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar een aanvullende wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen

Nieskens-Isphording, B. W. M., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
39 Downloads (Pure)

Het tekort: staatsschuld in de tijd der Republiek

Dormans, E. H. M., 1991, Amsterdam: NEHA.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
40 Downloads (Pure)

Indonesianisasi: Het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesie tot de Indonesische katholieke kerk

Boelaars, H. J. W. M., 1991, Kampen: Kok.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File