Tilburg University

  • Netherlands

Research Output 1935 2020

Filter
Doctoral Thesis
1991
125 Downloads (Pure)

Corporatism and the stability of capitalist democracies

Wilke, M., 1991, Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang. 221 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
47 Downloads (Pure)

De bankovereenkomst: naar een relationele benadering van de rechtsverhouding bank-client

Ravenhorst, C. V., 1991, Amsterdam: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
41 Downloads (Pure)

De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap

Vonk, G. J., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

De praktijk van de Belgische bankkredieten

Rosiers, P. F., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
233 Downloads (Pure)
File
35 Downloads (Pure)

De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak

Vlaardingerbroek, P., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
58 Downloads (Pure)

De verbeelding van betekenis: Vooronderstellingen en praktijk van deconstructieve lezingen: teksten van Paul Celan en Gerrit Achterberg

Heynders, O. M., 1991, [s.l.]: [s.n.]. 342 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
47 Downloads (Pure)

Doel en inhoud van taalonderwijs: de ontwikkeling van een model voor domeinbeschrijvingen van taalonderwijs

Sijtstra, J. M., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
103 Downloads (Pure)

Effecten van taaltonaliteit op het cognitief functioneren: een cross-cultureel onderzoek

Joe, R. C., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
253 Downloads (Pure)

Efficiency van budgetteringssystemen: een studie naar de relatie tussen overheid en non-profit organisatie

Daems, A. J., 1991, [s.l.]: [s.n.]. 174 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
27 Downloads (Pure)

Emotional meaning in large body movements

Meijer, M. D., 1991, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
25 Downloads (Pure)

Group decision support systems: an inquiry into theoretical and philosophical issues

Scheper, W. J., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
100 Downloads (Pure)

Het fait accompli in het vermogensrecht: Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar een aanvullende wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen

Nieskens-Isphording, B. W. M., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
43 Downloads (Pure)

Het tekort: staatsschuld in de tijd der Republiek

Dormans, E. H. M., 1991, Amsterdam: NEHA.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
40 Downloads (Pure)

Indonesianisasi: Het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesie tot de Indonesische katholieke kerk

Boelaars, H. J. W. M., 1991, Kampen: Kok.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
42 Downloads (Pure)

Inductive thinking across cultures: An empirical investigation

van de Vijver, F. J. R., 1991, [S.l.]: [s.n.]. 366 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
188 Downloads (Pure)

Informatisering en de bureaucratische competentie van de burger: een onderzoek bij sociale diensten

Scheepers, A. W. A., 1991, [s.l.]: [s.n.]. 218 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
38 Downloads (Pure)
File
45 Downloads (Pure)

Kledinghandel in transitie: een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch

Jansen, F. L., 1991, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
56 Downloads (Pure)

Kleding in Nederland 1813-1920: Van een traditioneel bepaald kleedpatroon naar een begin van modern kleedgedrag

Leeuw, K. P. C. D., 1991, Tilburg: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
54 Downloads (Pure)

Kunst, utopie en werkelijkheid: Adorno's esthetica en metafysica tegen de achtergrond van Kant en Hegel

Steunebrink, G. A. J., 1991, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
32 Downloads (Pure)

Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880

Stekelenburg, H. A. V. M. V., 1991, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
22 Downloads (Pure)

Nominal anaphors and the coherence of discourse

Maes, A., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
50 Downloads (Pure)

Over geestdrift en bevlogenheid: 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs, 1916-1991

Hoogbergen, T. G. A., 1991, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
53 Downloads (Pure)

Pivoting algorithms for complementarity problems in economics

Kremers, J. A. W. M., 1991, [s.l.]: [s.n.]. 160 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
65 Downloads (Pure)

Psychophysiological consistency and personality

Geenen, M. J. M., 1991, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

Talking about people: a multiple case study on adult language acquisition

Broeder, P., 1991, Amsterdam [etc.]: Swets & Zeitlinger. 201 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
63 Downloads (Pure)

The D1-triangulation in simplicial algorithms

Dang, C., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
29 Downloads (Pure)

The design of panel surveys and the treatment of missing observations

Verbeek, M. J. C. M., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
23 Downloads (Pure)
Open Access
File
72 Downloads (Pure)
Open Access
File
42 Downloads (Pure)

Uit aarde geschapen: Aspecten van bedrijfsbeleid in de keramische nijverheid binnen het oude industriegebied van Noord-Limburg 1815-1965

Teeuwen, P. J. M., 1991, Leeuwarden [etc.]: Eisma.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
32 Downloads (Pure)

Value analysis in organizational context

Marques, C. A. A., 1991, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
63 Downloads (Pure)
Open Access
File
1990
404 Downloads (Pure)

Acquisition of Turkish by immigrant children: a multiple case study of Turkish children in the Netherlands aged 4 to 6

Boeschoten, H. E., 1990, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
27 Downloads (Pure)
Open Access
File
54 Downloads (Pure)

Contract als rechtsbetrekking: Een rechtsvergelijkende studie

Erp, J. H. M. V., 1990, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

Core and equilibria of socially structured economies: the modelling of social constraints in economic behaviour

Gilles, R. P., 1990, [s.l.]: [s.n.]. 317 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
18 Downloads (Pure)

De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen

Dijck, H. L. E. V., 1990, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
220 Downloads (Pure)

De coöperatieve organisatie: Coöperatie als maatschappelijk en economisch verschijnsel

van Diepenbeek, W. J. J., 1990, [Delft]: Eburon. 146 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
50 Downloads (Pure)

De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed

Bijl, D. B., 1990, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
32 Downloads (Pure)

De makro-ekonomische aspekten van de zwarte sektor

Mulder, R. J., 1990, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
69 Downloads (Pure)

De regels van de woongroep

Weggemans, T. J., 1990, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
74 Downloads (Pure)

Detection of important factors by sequential bifurcation

Bettonvil, B. W. M., 1990, Tilburg: Tilburg University Press. 236 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
24 Downloads (Pure)

De vormgeving van de Postbank, een bestuurlijk-organisatorisch probleem

Schotsman, C. J., 1990, 's-Gravenhage: Sdu Uitgeverij. 235 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
50 Downloads (Pure)

De zorg gewogen: zeven eeuwen godshuizen in Middelburg

Kool-Blokland, J. L., 1990, Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 620 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
284 Downloads (Pure)

Een optimalisatiemodel voor automatisering bij AA-organisaties

Meel, P. J. V., 1990, [s.l.]: [s.n.]. 244 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File