Tilburg University

  • Netherlands

Research Output 1935 2023

Filter
Doctoral Thesis
1988
67 Downloads (Pure)

De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten

Dekker-van Bijsterveld, S. C. D., 1988, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
29 Downloads (Pure)
File
85 Downloads (Pure)

Graphs and polyhedra: binary spaces and cutting planes

Gerards, A. M. H., 1988, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
34 Downloads (Pure)

Het Europees Parlement en de financien: De uitoefening door het Europees Parlement van zijn begrotingsbevoegdheden 1975-1987

Notenboom, H. A. C. M., 1988, 's-Gravenhage: SDU. 464 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
229 Downloads (Pure)

Het leren van technische handvaardigheden

Spit, P. G. F., 1988, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
686 Downloads (Pure)

Het verraderlijke kind: over enkele gedichten van Hendrik de Vries

Wilmink, W., 1988, Amsterdam: Bakker. 155 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
32 Downloads (Pure)

Instrumenten, wetenschap en samenleving: geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840-1940

Mooij, J., 1988, [s.l.]: [s.n.]. 241 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
207 Downloads (Pure)

Optimal Dynamic Investment Policies of a Value Maximizing Firm

Kort, P., 1988, Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. 190 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File

Regulation of linear discrete time-varying systems

Engwerda, J. C., 1988, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

73 Downloads (Pure)

Repareren in het octrooirecht

Hoyng, W. A., 1988, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
24 Downloads (Pure)

Spelen met de werkelijkheid: utopie en hedendaagse sociale bewegingen

Gilissen, J. E. M., 1988, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
69 Downloads (Pure)

Taalvaardigheid en schoolsucces

Kerkhoff, A. J. M., 1988, Amsterdam [etc.]: Swets & Zeitlinger.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
28 Downloads (Pure)

The language umbrella: A study on the role of grammar in secondary schools

Wertwijn-Kruse, J. W., 1988, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
38 Downloads (Pure)

Tussen rationele keuze en durkheimiaanse solidariteit: Over voortgang in theorie en onderzoek van sociale ongelijkheid

Kerstholt, F. T. S., 1988, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
92 Downloads (Pure)

Uittreden van industriele ondernemingen: een analyse per bedrijfsklasse

Wijn, M. F. C. M., 1988, Leiden [etc.]: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
1987
31 Downloads (Pure)

Alain Touraine: het sociologisch geweten van de geprogrammeerde samenleving

Nijs, W. F. M. D., 1987, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
38 Downloads (Pure)

Baksteenfabricage in Nederland: Haar eerste mechanisering met name in het gebied van de Grote Rivieren (ca. 1850-ca. 1920)

Janssen, G. B., 1987, Zutphen: De Walburg Pers. 583 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
158 Downloads (Pure)

De arbeidsmarkt als arena: arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief

Hoof, J. V., 1987, Amsterdam: SUA. 316 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
35 Downloads (Pure)

De gulzige vrij-blijvendheid van expliciete relaties

Avort, A. J. P. M. V. D., 1987, [Tilburg]: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
34 Downloads (Pure)
File
35 Downloads (Pure)

De toegang tot de rechter: een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat

Brenninkmeijer, A. F. M., 1987, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
41 Downloads (Pure)

Dynamic firm and investor behaviour under progressive personal taxation

van Schijndel, G-J. C. T., 1987, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
45 Downloads (Pure)

Effectief personeelsmanagement: een interventiestrategie

Jong, G. R. A. D., 1987, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. 216 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
25 Downloads (Pure)

Ethnic minority children acquiring literacy

Verhoeven, L. T., 1987, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
34 Downloads (Pure)

Het burgerlijk proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 1530-1811

Lijten, M. J. H. A., 1987, Assen [etc.]: Koninklijke Van Gorcum BV.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
20 Downloads (Pure)

Logical analysis and ontological reconstruction: two programs in the analytic tradition

Visser, H., 1987, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
218 Downloads (Pure)

Motor preparatory processes recorded in the leg of man

Scheirs, J. G. M., 1987, [s.l.]: [s.n.]. 140 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
59 Downloads (Pure)

Self-corrections in oral reading: some aspects of the reading process of good and poor readers

Kusters, E. D. M., 1987, [s.l.]: [s.n.]. 130 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
16 Downloads (Pure)

Simplicial algorithms on the simplotope

Doup, T. M., 1987, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
31 Downloads (Pure)

The dynamics of inflation in Iran, 1960-1977

Ikani, A., 1987, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
31 Downloads (Pure)

Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname

Campbell, E. E., 1987, [s.l.]: [s.n.]. 308 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
1986
14 Downloads (Pure)

Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid

Broeder, A. L. D., 1986, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
19 Downloads (Pure)

De opkomst van het socialisme in Breda: Actie en reactie tot 1908

Teije, C. W. T., 1986, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
25 Downloads (Pure)

De tijd overbrugd: ontwikkeling van temporele integratie bij kinderen

Feltzer, M. J. A., 1986, S.l.: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
67 Downloads (Pure)

Diffusie van technologische kennis in een regionale context, het voorbeeld van Noord-Limburg

Koéselka, F., 1986, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
55 Downloads (Pure)

Essays on identification in linear models with latent variables

Bekker, P. A., 1986, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
8 Downloads (Pure)

Essays on microeconometric analysis of household behavior

Kooreman, P., 1986, [S.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
60 Downloads (Pure)

Fiscale rechtsbescherming: Een onderzoek naar ontvankelijkheid en omvang van het beroep in belastingzaken

Langereis, C. J., 1986, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

Gaps and dummies

Bennis, H. J., 1986, [s.l.]: [s.n.]. 338 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
243 Downloads (Pure)

Gezinsconsumptie in Nederland: 1951-1980

van Ours, J. C., 1986, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. 218 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
26 Downloads (Pure)
File
28 Downloads (Pure)

Het onderwijzen van theoretische begrippen: een strategie voor het veranderen van preconcepties

Gerritsen van der Hoop, J. W., 1986, Tilburg: Katholieke Hogeschool. 256 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
72 Downloads (Pure)

Het recht op collectief onderhandelen: in rechtsvergelijkend en Europees perspectief

Jacobs, A. T. J. M., 1986, Alphen aan den Rijn [etc.]: Samsom H.D. Tjeenk Willink. 488 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
41 Downloads (Pure)
Open Access
File
109 Downloads (Pure)

Human control of ships in tracking tasks

Schuffel, H., 1986, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
40 Downloads (Pure)

Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629: De bestuursorganisatie van een Brabantse stad

Jacobs, B. C. M., 1986, Assen [etc.]: Koninklijke Van Gorcum BV.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
35 Downloads (Pure)

Lokale initiatieven: Naar een nieuwe conceptie van regionale ontwikkelingen in theorie en praktijk

Boekema, F. W. M. & Verhoef, L. H. J., 1986, [s.l.]: [s.n.]. 458 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

Open Access
File
51 Downloads (Pure)

Markeren van kerngedeelten in studieteksten: een proces-produkt benadering

Hout Wolters, B. H. A. M. V., 1986, Lisse: Swets & Zeitlinger.

Research output: ThesisDoctoral ThesisScientific

File
25 Downloads (Pure)
File