Tilburg University

  • Netherlands

Research Output 1935 2020

Filter
Doctoral Thesis
1974
51 Downloads (Pure)

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting

Juch, D., 1974, Deventer: FED.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
71 Downloads (Pure)

De openbare bibliotheek in de nederlandse samenleving: een explorerend onderzoek in de jaren 1951-1968

Terwindt, J. G. F., 1974, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
33 Downloads (Pure)

De vraag naar duurzame consumptiegoederen

Oomens, W. J., 1974, Leiden: Stenfert Kroes.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
34 Downloads (Pure)
File
36 Downloads (Pure)

Geld en economische groei

Sijben, J. J., 1974, Leiden: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
26 Downloads (Pure)

Het krediet- en banksysteem van de USSR

Kuschpeta, O., 1974, Leiden: Stenfert Kroese B.V.. 272 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
48 Downloads (Pure)

Marketing in het dagbladbedrijf

van Neerven, J. P. S., 1974, Utrecht: Het Spectrum. 544 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
39 Downloads (Pure)
File
102 Downloads (Pure)

Public goods and decentralization: the duality approach in the theory of value

Ruys, P. H. M., 1974, [Tilburg]: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
34 Downloads (Pure)

Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw

Oorschot, J. M. P. V., 1974, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
1973
56 Downloads (Pure)

Alienatie en stemgedrag

Heunks, F. J., 1973, Tilburg: Katholieke Hogeschool.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
37 Downloads (Pure)
File

Das Oligodendrogliom

Oei, T. I., 1973, Berlin: Freie Universität.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

31 Downloads (Pure)

De monetaire betekenis van de eurodollarmarkt

Roij, G. P. L. V., 1973, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
62 Downloads (Pure)

De vervanging van duurzame produktiemiddelen

Hulst, W. G. H. V., 1973, Leiden: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
112 Downloads (Pure)

Economisch-technische verschijnselen rond het waterprobleem

Brom, C. E., 1973, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
461 Downloads (Pure)
Open Access
File
27 Downloads (Pure)

Heterogeen kapitaal en internationale handel: een neo-Ricardiaanse kritiek op het begrip effectieve protectie

Thoben, H. A. A. M., 1973, [s.l.]: [s.n.]. 231 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
101 Downloads (Pure)

Investerings-financieringsselectie en wiskundige optimalisering

Lieshout, J. T. H. C. V., 1973, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
240 Downloads (Pure)

Knelpunt en kostprijs: kanttekeningen bij de theorie van het rationele producentengedrag

Vissers, A. G., 1973, Tilburg: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
33 Downloads (Pure)
File
303 Downloads (Pure)

Reproduktie en vast kapitaal

van Schaik, A. B. T. M., 1973, Tilburg.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
112 Downloads (Pure)

Strategische manoeuvreerbaarheid en strategische besturing

Klingen, J. S., 1973, Alphen aan den Rijn: Samsom. 153 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
1972
54 Downloads (Pure)
File
68 Downloads (Pure)

Aspekten van marktanalyse met betrekking tot verloskundige diensten in Nederland

Lapre, R. M., 1972, Tilburg: Katholieke Hogeschool.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
83 Downloads (Pure)

Dynamische componenten analyse: een integratie van componenten- en tijdreeksanalyse

Stobberingh, R., 1972, [s.l.]: [s.n.]. 108 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
77 Downloads (Pure)

Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart

Jong, C. D., 1972, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
32 Downloads (Pure)

Herintreding in het arbeidsproces: een onderzoek onder werklozen

Wezel, J. A. M. V., 1972, Tilburg: Gianotten.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
29 Downloads (Pure)

Makro-ekonomische marktmechanismen

Peters, P. J. L. M., 1972, [s.l.]: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
289 Downloads (Pure)

Multicollineariteit in lineaire economische modellen

Neeleman, D., 1972, Tilburg: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
59 Downloads (Pure)

Organisatie en technologie: een organisatiesociologische studie van zwakzinnigeninrichtingen

Damen, P. C., 1972, Lochem: De Tijdstroom.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
32 Downloads (Pure)

Overname in theorie en praktijk

Hovers, J. C. M., 1972, Tilburg: [s.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
1971
44 Downloads (Pure)
File
33 Downloads (Pure)

Jan B. M. van Besouw: een sociaal geinspireerd ondernemer rond 1900

Horn-van Nispen, L. C. W. J. M. T., 1971, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
72 Downloads (Pure)

Simultane produktie-afzetplanning op korte termijn zonder seriegrootte-problemen

Bannink, R., 1971, Tilburg: Katholieke Hogeschool.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
1970
117 Downloads (Pure)

A logistic approach to the demand for private cars

Bos, G. G. J., 1970, Rotterdam: Universitaire Pers.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
46 Downloads (Pure)

Axiomatic choice models and duality

Weddepohl, H. N., 1970, Rotterdam [etc.]: Universitaire Pers [etc.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
28 Downloads (Pure)

Beschouwingen over het financiele beheer van banken

Pauwels, F. L., 1970, Rotterdam: Universitaire Pers.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
32 Downloads (Pure)

De West-Europese nationale investeringsbanken voor buitenlandse ontwikkelingsfinanciering

Adolfse, J. T., 1970, Leiden: Stenfert Kroes.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
402 Downloads (Pure)

Economische orde en Europese monetaire integratie

Rijnvos, C. J., 1970, Leiden: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
135 Downloads (Pure)

Een econometrisch model van de nederlandse economie: toepassing van regressieanalyse en factoranalyse

Schilderinck, J. H. F., 1970, [s.l.]: [s.n.]. 157 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
33 Downloads (Pure)

Frequenties van zwakzinnigheid

Sorel, F. M., 1970, Tilburg: [s.n.]. 227 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
39 Downloads (Pure)

Internationale handel en economische groei: implicaties van de Heckscher-Ohlin theorie

Gevel, A. J. W. V. D., 1970, [s.l.]: [s.n.]. 423 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
34 Downloads (Pure)

Sociale ekologie

Nelissen, N. J. M., 1970, Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
1969
597 Downloads (Pure)

Cluster-analyse: overzicht en evaluatie van technieken

Bijnen, E. J., 1969, [s.l.]: [s.n.]. 150 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
26 Downloads (Pure)
Open Access
File
275 Downloads (Pure)

Gemeenschapsontwikkeling: theorie en practijk van een nationaal beleid, met bijzondere verwijzing naar Columbia

Keune, A. W. M., 1969, [Tilburg]: [s.n.]. 204 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
45 Downloads (Pure)

Het Mimika- en Asmatgebied (West-Irian) voor en na de openlegging: beleidsaspekten van een overgangssituatie

Schoot, H. A. V. D., 1969, Tilburg: Gianotten.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File