Research Output 1994 2020

Filter
Book

Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

Rijckmans, M. J. N. (ed.), van Dam, A. (ed.) & van den Bosch, L. M. C. (ed.), 2019, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 368 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2018
21 Downloads (Pure)

Adolescentenstrafrecht: Kenmerken van de doelgroep, de strafzaken en de tenuitvoerlegging

Prop, L. J. C., van der Laan, A. M., Barendregt, C. S. & van Nieuwenhuizen, C., 2018, WODC. 97 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access
File

De capabilitybenadering in het sociaal domein: Een praktijkgerichte kennismaking

Tirions, M., den Braber, C. & Blok, W., 2018, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 208 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

van Alphen, S. P. J. (ed.), Oude Voshaar, R. C. (ed.), Bouckaert, F. (ed.) & Videler, A. C. (ed.), 2018, De Tijdstroom. 339 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele plaatsing en steun.

van Weeghel, J. (ed.) & Michon, H. (ed.), 2018, Bussum: Uitgeverij Coutinho. 255 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2017

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen in ambulante begeleiding en beschermd wonen

van Zuthem, J. (ed.), Kroon, F. (ed.), Wunderink, C. (ed.), van Weeghel, J. (ed.) & van Rooijen, S. (ed.), 2017, SWP.

Research output: Book/ReportBookScientific

Somatisatie

Cox, M. F., van der Feltz-Cornelis, C. M. & Terluin, B., 2017, Bohn Stafleu van Loghum. 69 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2016

Begeleiders in beeld: Een werkboek voor begeleiders.

Embregts, P. J. C. M. & Zijlmans, L., 2016, Gennep: Dichterbij Kennisn@.

Research output: Book/ReportBookProfessional

De kunst van ART: Werkboek active recovery triad

van Mierlo, T., van der Meer, L., Voskes, Y., Berkvens, B., Stavenuiter, B. & van Weeghel, J., 2016, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Sterker dan de kick: Een handleiding voor trainers

Kroon, A. C. C., Frielink, N. & Embregts, P. J. C. M., 2016, 2e herziene druk ed. Gennep: Dichterbij.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Verwenzorg in het bijzonder

van Heijst, A., Embregts, P. J. C. M., Hermsen, M., Kuis, E. E. & Timmermans, M., 2016, Rosmalen: BTZ vorm en regie. 139 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2015

Bemoeizorg van A tot Z: Assertieve en outreachende Zorg

Roeg, D., van de Lindt, S., Lohuis, G. & van Doorn, L., 2015, Amsterdam: SWP.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Community Reinforcement and Family Training (CRAFT): Klinische procedures voor het trainen van familieleden van problematisch alcohol- en druggebruikers

Roozen, H. G., Meyers, R. J. & Smith, J. E., 2015, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 96 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Mannen tegen agressie, 12-stappenplan

van Dam, A., Baselier, B., Bosse, W. & Verlegh, W., 2015, Bergen op Zoom: GGZ West Noord-Brabant. 64 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Menslievende professionalisering: Een handleiding voor trainers

Embregts, P. J. C. M., Hermsen, M. & Taminiau, E., 2015, Apeldoorn: Drukmotief.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2014

De bovenkamer

Choy, J. & Moen, J., 2014, Amsterdam: Zorgvisie/Reed Business Education.

Research output: Book/ReportBookProfessional

4 Downloads (Pure)

Integrale aanpak van ziekteverzuim volgens M@ZL op het voortgezet onderwijs: Handboek voor JGZ-instellingen

Vanneste-van Zandvoort, Y. T. M., 2014, GGD West-Brabant. 27 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access
File

Preventie en zorg verbinden in de praktijk: Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten

Storm, I. & van Gestel, A. M., 2014, Tilburg: Tranzo. 61 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Saamhorigheid: Trend of fundament? Onderzoek, onderwijs en praktijk over zorg, welzijn en technologie

Beneken Genaamd Kolmer, D. M. (ed.), 2014, Delft: Eburon Academic Publishers. 120 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Menslievende professionalisering. Een handleiding voor trainers

Hermsen, M. & Embregts, P. J. C. M., 2013, Apeldoorn: Drukmotief.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Social work in the meeting of two cultures

Beneken Genaamd Kolmer, D. M., 2013, Delft: Eburon Academic Publishers. 68 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Sterker dan de kick. Een handleiding voor trainers

Kroon, A. C. C., Frielink, N. & Embregts, P. J. C. M., 2013, Ottersum: Dichterbij. 70 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2012

Community Reinforcement Approach: Klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving

Roozen, H. G., Meyers, R. J. & Smith, J., 2012, Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookScientific

De gezondheidsepidemie. Waarom we gezonder en zieker worden

Polder, J. J., Kooiker, S. & van der Lucht, F., 2012, Amsterdam: Reed.

Research output: Book/ReportBookScientific

Een verslaving in huis: Zelfhulpboek voor naastbetrokkenen

Meyers, R. J., Wolfe, B. J., Greeven, P. & Roozen, H. G., 2012, Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookScientific

Handboek forensische verslavingszorg

Blaauw, E. (ed.) & Roozen, H. G. (ed.), 2012, Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookScientific

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

van Alphen, C., Ammeraal, M. & van Weeghel, J., 2012, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookScientific

2011

Brandstof voor de opsporing. Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Spapens, T., Siesling, M. & de Feyter, E., 2011, Den Haag: Boom. 156 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Kamer zeven

Beneken Genaamd Kolmer, D. M., 2011, Delft: Eburon. 32 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Mantelzorg: wikken en wegen. Op weg naar een ‘Care Justitia’

Beneken Genaamd Kolmer, D. M., 2011, Delft: Eburon. 76 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

TBS-behandeling geprofileerd: Een gestructureerde casussenanalyse

van Nieuwenhuizen, C., Bogaerts, S., de Ruijter, E. A. W., Bongers, I. M. B., Coppens, M. M. & Meijers, R. A. A. C., 2011, Eindhoven: GGzE.

Research output: Book/ReportBookScientific

2010

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Beneken Genaamd Kolmer, D. M., 2010, Delft: Eburon. 108 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Kleur bekennen, kleedkamergesprekken over leiderschap

Ansems, P. & Moen, J., 2010, Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 188 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011

van Rooijen, S. (ed.) & van Weeghel, J. (ed.), 2010, Amsterdam: SWP. 336 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2009

CQI Ketenzorg COPD: meetinstrumentontwikkeling: Kwaliteit van ketenzorg bij COPD vanuit het perspectief van patiënten

Heijmans, M., Zuidgeest, M., Sixma, H. & Rademakers, J., 2009, Utrecht: NIVEL. 98 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

CQ Index Fysiotherapie

de Boer, D., Veenhof, C. & Delnoij, D. M. J., 2009, Utrecht: NIVEL.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2008

Het Geriatrie Formularium. Een praktische leidraad

Jansen, P. A. F. (ed.), van de Laan, J. R. (ed.) & Schols, J. M. G. A. (ed.), 2008, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 576 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Momenten van... Verhalen over vroeger

Beneken Genaamd Kolmer, D. M., Hollander, L. & Bast, A., 2008, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek

Olde Rikkert, M. G. M., Flamaing, J., Petrovic, M., Schols, J. M. G. A. & Hoefnagels, W. H. L., 2008, Utrecht: De Tijdstroom. 350 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2007

De kunst van het ontmoeten. Onderzoek, scholing en praktijk in de familiezorg

Beneken Genaamd Kolmer, D. M., 2007, Delft: Eburon. 104 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2006

Mantelzorg: Wat bezielt me?

Beneken Genaamd Kolmer, D. M. & Kolmer-Vrensen, A. M. E. T., 2006, Tilburg: Stichting Mantelzorg Midden-Brabant & Stichting de Vonk. 36 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Morbidity, performance and quality in primary care. Dutch general practice on stage

Westert, G. P., Jabaaij, L. & Schellevis, F. G., 2006, Abingdon: Radcliffe. 296 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2004

Brevet van leiderschap: reflectie op eigen managementstijl

Moen, J. & Ansems, P., 2004, Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. 134 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2003

Recht op recht? Verkenning van de (toekomstige) vraag naar rechtsbijstand van statushouders

Pardoel, C., Borghouts - van de Pas, I. W. C. M., Dagevos, J. F. L. M. M., Breedveld, E. J. & van Wersch, S. F. M., 2003, Tilburg: IVA. 84 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional