TS Social and Behavioral Sciences

  • Netherlands

Research Output 1965 2020

Filter
Report

Visitatierapport Ijsseldal Wonen

de Loor, M., Staargaard, W. & Cloudt, S. W. M. G., 2015, Zeist: Cognitum.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Visitatierapport VechtHorst

van Leeuwen, D., van der Moolen, J. & Cloudt, S. W. M. G., 2015, Zeist: Cognitum.

Research output: Book/ReportReportProfessional

‘Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen’: Tussenrapportage eHealth-monitor 2015

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A., de Jong, J., Heymans, M., Beenkens, F., Waverijn, G., Friele, R. D. & van Gennip, L., 2015, Den Haag/Utrecht: Nictiz en het NIVEL. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014
778 Downloads (Pure)

Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

van Houwelingen, P., Boele, A. & Dekker, P., 2014, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 267 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Burgerperspectieven 2014 | 1

Dekker, P. & den Ridder, J., 2014, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Burgerperspectieven 2014 | 3

Dekker, P., den Ridder, J. & Gude, R., 2014, Amsterdam: Sociaal en Cultureel Planbureau. 49 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Burgerperspectieven 2014|4

den Ridder, J., den Draak, M., van Houwelingen, P. & Dekker, P., 2014, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 52 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De benodigde capaciteit voor niet-geïndiceerde wijkverpleegkundige taken?

Eitjes, H. B. F. M., de Graaf-Ruizendaal, W. A. & de Bakker, D. H., 2014, Utrecht: NIVEL. 58 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dementie en ‘thuis’ wonen nu en in de toekomst in Noord-Brabant: . Zes oplossingsrichtingen en aanbevelingen

Schalk, R., Stoop, H., Hammen, C. & Kaelen, B., 2014, Tilburg: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

eHealth-monitor 2014: Tabellenbijlage

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A., Brabers, A., de Jong, J., Beenkens, F., Friele, R. D. & van Gennip, L., 2014, Den Haag: Nictiz en het NIVEL. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

575 Downloads (Pure)

Flexicurity: The way forward

Wilthagen, A. C. J. M., Muffels, R. J. A., Verschoor, J. K. & Bekker, S., Nov 2014, Brussels: European Commission. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File

Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland

Bovens, M., Dekker, P. & Tiemeijer, W. L., 2014, Den Haag: SCP en WRR. 261 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

423 Downloads (Pure)

Goede zorg voor een bijzondere doelgroep

de Geus, C. J. M., van Oorsouw, W. M. W. J. & Embregts, P. J. C. M., 2014, SL Zorg. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Guimarāes and Maribor: European capitals of culture 2012

Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) & Richards, G. W. ., 2014, Arnhem: Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS). 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Handleiding en Methodologische Verantwoording HKT-R, Historisch, Klinische en Toekomstige - Revisie

Spreen, M., Brand, E., Ter Horst, P. & Bogaerts, S., 23 Nov 2014, Dr. van Mesdag kliniek. 128 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang anno 2014

Janssen, T., Bomhoff, M. & Friele, R. D., 2014, Utrecht: NIVEL. 65 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Impactanalyse Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Verweij, L. M., van de Steeg, L., Friele, R. D. & Wagner, C., 2014, Utrecht: NIVEL. 26 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Literatuurscan verdiepingsdiagnostiek: Onderzoek ten behoeve van de werkgroep Kwaliteit Forensische Zorg

Bogaerts, S., Bogaerts, A. & Kanters, T. A., 2014, Tilburg: Tilburg University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

194 Downloads (Pure)

miMakkus: Belevingsgerichte zorg met behulp van clownerie

Wintels, S. C., van Oorsouw, W. M. W. J., Hendriks, R. P. J. & Embregts, P. J. C. M., 2014, Gennep: Dichterbij. 26 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014: Op zoek naar de lokale duurzaamheidsissues op basis van 90 indicatoren voor 403 gemeenten

Zoeteman, B. C. J., Slabbekoorn, J. L., Smeets, R. J., Wentink, C. H. M., Dagevos, J. F. L. M. M. & Mommaas, J. T., 26 Mar 2014, Tilburg: Telos. 126 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Op naar meerwaarde! eHealth-monitor 2014

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A., Brabers, A., de Jong, J., Beenkens, F., Friele, R. D. & van Gennip, L., 2014, Den Haag: Nictiz en het NIVEL. 160 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

58 Downloads (Pure)
Open Access
File

Report on social desirability, midpoint and extreme responding in TALIS 2013

van de Vijver, F. J. R. & He, J., 30 Nov 2014, OECD Publishing. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Toolkit i4i Tools voor grip op integrale processen en praktijken in publieke gezondheid

Storm, I. & van Oers, J. A. M., 2014, RIVM. 38 p. (RIVM Briefrapport ; no. 0136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Vernieuwing uitvoeringspraktijk jeugdgezondheid, geautomatiseerde triage moet nog beter

van Weeghel, J., 2014, Den Haag: ZonMw.

Research output: Book/ReportReportProfessional

332 Downloads (Pure)

Waarom mensen de pensioenvoorbereiding uitstellen en wat daar tegen te doen is

Krijnen, J. M. T., Breugelmans, S. M. & Zeelenberg, M., 2014, Tilburg: Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR). 45 p. (NEA Paper; no. 52)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2013

Clustering van hulpvragen

Verbrugge, C. J. J. M., van Oorsouw, W. M. W. J. & Embregts, P. J. C. M., 2013, Gennep: Dichterbij.

Research output: Book/ReportReportProfessional

51 Downloads (Pure)

De wijkverpleegkundige in ’s-Hertogenbosch: Vergelijkend onderzoek naar twee werkwijzen van de wijkverpleegkundige ‘Zichtbare schakel’

Rademakers, M. F. L., Luijkx, K. G. & Vrijhoef, H. J. M., 2013, Tilburg: Tranzo, Tilburg University. 85 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

Een opleiding ervaringsdeskundigheid voor mensen met een verstandelijke beperking

Verbrugge, C. J. J. M. & Embregts, P. J. C. M., 2013, Tilburg: Prismaprint.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Exploring patient participation in reducing health-care-related safety risks

Delnoij, D. & Hafner, V., 2013, Kopenhagen: WHO Europe.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inzet social media voor betrekken van jongeren bij gezondheidsbeleid van gemeenten

Martens, R. M. C. M., 2013, Breda: GGD West-Brabant.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kennissynthese chronisch ziek en werk: Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking

Maurits, E., Rijken, M. & Friele, R. D., 2013, Utrecht: NIVEL. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kennisvraag: Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg

van Dijk, C. E., Korevaar, J. C., Koopmans, B., van Dijk, M. & de Bakker, D. H., 2013, Utrecht: NIVEL. 109 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kennisvraag: Zorg en sport bewegen in de buurt

Leemrijse, C. J., Veenhof, C. & de Bakker, D. H., 2013, Utrecht: NIVEL. 92 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg: Werkmodel

de Reuver, R. S. M., van de Wakker, A. A. M. & Can, M., 2013, Den Haag: ZonMw. 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

228 Downloads (Pure)

Moral hazard in the insurance industry

van Wolferen, J., Inbar, Y. & Zeelenberg, M., 2013, Tilburg: NETSPAR. 73 p. (Netspar Panel Paper; no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

NDF richtlijn signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes. Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Snoek, F. J., Broeren, R. B. A., Barents, S. E., Dekker-Beems, M. E. C., Faber, A., van der Feltz-Cornelis, C. M., Geelhoed-Duijvestijn, P. H., Jagt, L. J., Lubach, C., Neijens, P., Weterings, R. L. C., Wieringa, W. S. & Willink, M., 2013, Amersfoort: NDF. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

74 Downloads (Pure)

Niets te klagen: Onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen

Bomhoff, M., Paus, N. & Friele, R. D., 2013, Utrecht: NIVEL. 108 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File

No cure, no pay? Onderweg naar uitkomstbekostiging in de Nederlandse zorg: Huidige en toekomstige mogelijkheden

Hayen, A. P., de Bekker, P. J. G. M., Ouwens, M. M. T. J., Westert, G. P. & Jeurissen, P. P. T., 2013, Nijmegen: Celsus. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional