TS Social and Behavioral Sciences

  • Netherlands

Research Output

Filter
Report
Report

Relever le defi des organisations apprenantes: Grandes enjeux- une perspective eur

Nyhan, B., Cressey, P., Kelleher, M., Poell, R. F. & Tomassini, M., 2004, Luxembourg: Office des Publications Officielles des Communautes Europeen. 114 p.

Research output: Book/ReportReport

Relever le defi des organisations apprenantes: Receuil de contributions europeennes

Nyhan, B., Kelleher, M., Cressey, P. & Poell, R. F., 2004, Luxembourg: Office des Publications Officielles des Communautes Europeen. 322 p.

Research output: Book/ReportReport

Religiositeit in de westerse wereld: Verschillen en overeenkomsten tussen 16 landen aan de hand van het Europese waardenonderzoek 1990

Verweij, J. A., 1995, Unknown Publisher. 53 p. (WORC Paper / Work and Organization Research Centre (WORC); vol. 95.04.007/1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
428 Downloads (Pure)

Religious beliefs and practices in a secular world

Halman, L. C. J. M., 1998, TILBURG: WORC, Work and Organization Research Centre. 60 p. (WORC Paper; vol. 98.12.012/1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
235 Downloads (Pure)

Rendeert zorgonderzoek in de GGZ?

Lokkerbol, L., Lokman, S., Janssen, R. T. J. M., Evers, S. & Smit, F., 2016, Utrecht: Trimbos-instituut. 28 p.

Research output: Book/ReportReport

Repeat unemployment in Britain

Stancanelli, E. G. F. & Miniaci, R., 1997, Unknown Publisher. (Mimeo)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Report of the field-testing of the draft protocol. Protocol development for comperative studies on social and contextual aspects of heterosexual conduct and the risks of HIV infection

Ingham, R., Jaramazovic, E., Stevens, D., Vanwesenbeeck, W. M. A. & van Zessen, G., 1996, [n.n.]. (Deliverable 6, BMHI-CT94-1338)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Report on auxiliary data in available country registers

Bristle, J., Emery, T., Luijkx, R., Maineri, A. M., Pflüger, S-M. & Zins, S., 2016, SERISS. 22 p.

Research output: Book/ReportReport

Report on social desirability, midpoint and extreme responding in TALIS 2013

van de Vijver, F. J. R. & He, J., 30 Nov 2014, OECD Publishing. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Report on the use of sampling frames in European studies

Scherpenzeel, A., Maineri, A., Bristle, J., Pflüger, S-M., Mindarova, I., Butt, S., Zins, S., Emery, T. & Luijkx, R., Jan 2017, SERISS.

Research output: Book/ReportReport

Report on tourism and culture synergies

UNWTO & Richards, G., 2018, Madrid: UNWTO (World Tourism Organization). 160 p. (UNWTO Publications)

Research output: Book/ReportReport

Required competencies in business computer science

van den Berg, P. T., 1997, TILBURG: Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Research development and training programme RDTP

Korver, A., 1996, Amsterdam/Brussels: ICFTU. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Reviewing flexibility. A systems approach to VET

Nijhof, W. J., Kieft, M. & van Woerkom, M., 2001, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Richtlijn psychiatrische rapportage

Koerselman, G. F., van den Bosch, R. J. & Hodiamont, P. P. G., 2002, Amsterdam: Boom. 28 p. (Richtlijnen / Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Risicohouding voor startende ondernemers

Evers, G. H. M. & Borghouts-van de Pas, I. W. C. M., 2006, Unknown Publisher. (OSA; vol. H 208)

Research output: Book/ReportReport

Risico's en gebrekkige afstemming in de trombosezorg

Lambooij, M. & Drewes, H. W., 2010, Bilthoven: RIVM. 180 p.

Research output: Book/ReportReport

Risicovol gedrag van jongeren in de kleinere gemeenten van Noord-Brabant. Vooronderzoek

van Ter Meij, S., van den Heuvel, M. C. L. J. & Feltzer, M. J. A., 1997, Unknown Publisher. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Risks associated with unlinking, and narrow linking margins

van Wezel, J. A. M., 1992, Unknown Publisher. 46 p. (WORC Paper / Work and Organization Research Centre (WORC); vol. 92.03.001/1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
202 Downloads (Pure)

Robotisering en automatisering op de werkvloer: Bedrijfskeuzes bij technologische innovaties

Freese, C., Dekker, R., Kool, L., Dekker, F. & van Est, R., 2018, Den Haag: Rathenau Instituut. 120 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
88 Downloads (Pure)

Rotterdam and Porto, cultural capitals 2001: visitor research

Richards, G. W., Hitters, E. & Fernandes, C., 2002, Arnhem: ATLAS. 67 p.

Research output: Book/ReportReport

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg; Ervaringen in Tilburg met implementatie en toepassing in de praktijk

van Gestel-Timmermans, J. A. W. M., Roeg, D. P. K., Pallast, E. G. M., van Sambeek, D. W. M. & Garretsen, H. F. L., 2013, Tilburg: Tilburg University.

Research output: Book/ReportReport

Samenwerken in diversiteit. Een handreiking voor de gemeente als regisseur

Gerritsma, E., Goedee, J. & Ramsaran, R., 2012, Utrecht: FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. 63 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
243 Downloads (Pure)

Samen werken met robots

Freese, C. & Dekker, R., 2018, Amsterdam: De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. 73 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
394 Downloads (Pure)

Samen zonder werk? Niet-geïndividualiseerde sociale-zekerheidsuitkeringen en de arbeidsparticipatie van vrouwen

Kersten, A., Jehoel-Gijsbers, G. J. M., Smit, L. A. H. M., Siegers, J. J. & van Oorschot, W. J. H., 1993, Zoetermeer: Sociale Verzekeringsraad. (Rapport / Sociale Verzekeringsraad; no. R93/7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
32 Downloads (Pure)

School en Sport: inventaris en evaluatie van internationale schoolsportmodellen

De Knop, P., van de Wiele, A. & van den Bergh, K., 2000, Arnhem: JiB. 327 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Dekker, R. J. P., 1996, Maastricht: ROA. 70 p. (ROA-R-1996/3B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Scoring methods for ordinal multiple forced-choice items

de Vries, A. & van der Ark, L. A., 2008, Girona, Spain: Universitat de Girona.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Segmentation of health care consumers: Psychological determinants of subjective health and other person-related variables

Bloem, J. G., Stalpers, J., Groenland, E. A. G., van Montfort, K. & van Raaij, W. F., 2020, (Accepted/In press)

Research output: Book/ReportReport

Seksuele intimidatie bij de Nederlandse politie: Voorkomen, achtergronden en gevolgen

Vanwesenbeeck, W. M. A., Sandfort, T. & von Bergh, M. Y. W., 2000, Utrecht: NISSO. 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Selection in the new millenium: A European view on developments in methods and research

Roe, R. A., Schalk, R. & van den Berg, P. T., 1999, Tilburg: WORC, Work and Organization Research Centre. 41 p. (WORC paper; vol. 99.05.010)

Research output: Book/ReportReport

File
208 Downloads (Pure)

Separaties binnen zeer complexe zorgsituaties

van den Wijngaart, M. & Bongers, I. M. B., 2011, Tilburg: IVA. 43 p.

Research output: Book/ReportReport

Separeren in de GGZ: Beleid, praktijk en toezicht. Onderzoek naar de vorderingen in het terugdringen van separaties

Bongers, I. M. B., van den Reek, E., Roman, B., van den Wijngaart, M., Balogh, L. & van Dijk, A., 2010, Tilburg: IVA.

Research output: Book/ReportReport

Shared identity and shared utility. On solidarity and its motives

van Oorschot, W. J. H., 1998, TILBURG: WORC, Work and Organization Research Centre. 12 p. (WORC Paper; vol. 98.11.008/2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
935 Downloads (Pure)

Shift work in health care

de Lange, W. A. M. & Bosch, L. H. M., 1985, Tilburg: Faculteit der Economische Wetenschappen. 34 p. (Research Memorandum FEW)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
213 Downloads (Pure)

Sibiu European cultural capital 2007. Evaluation report

Richards, G. W. & Rotariu, I., 2010, Arnhem: ATLAS. 80 p.

Research output: Book/ReportReport

Sibiu – the European cultural capital and beyond

Richards, G. W. & Rotariu, I., 2011, Ovidius University.

Research output: Book/ReportReport

Six dimensions of retirement ages: Old age pensions in Germany, 1880-1990

Smolenaars, E., 1995, Tilburg: WORC, Work and Organization Research Centre. 47 p. (WORC Paper)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
240 Downloads (Pure)

Small entrepreneurs and sustainable tourism

Dahles, H., 1997, TILBURG: Faculteit der Sociale Wetenschappen. 12 p. (ATLAS-Publication)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociaal-economische Barometer van het Gooi

de Graaff, W. & Boekema, F. W. M., 1999, Tilburg: IVA. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociale oriëntaties: Effecten van de presentatie van de opbrengsten en de neiging tot nadenken

Poppe, M., 1998, TILBURG: Psychologie. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociale vaardigheidstraining op maat: Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

van der Knaap, L. M., Bogaerts, S., Speessen, N. M. P. G. & van Dee, L. C. A., 2011, Tilburg: International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). 69 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
233 Downloads (Pure)

Sociale zekerheid aan arbeidsvoorwaarden gebonden: Interimrapport

Boos, C. L. J. & van Oorschot, W. J. H., 1996, onbekend: Oldendorff Research Institute. 53 p. (TISSER)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociale zekerheid aan arbeidsvoorwaarden gebonden. Publieke en private sociale zekerheid

Boos, C. L. J. & van Oorschot, W. J. H., 1998, TILBURG: WORC, Work and Organization Research Centre. 247 p. (WORC Report; vol. 98.09.003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociale zekerheidsafspraken tussen werkgevers en werknemers. Een sectorvergelijking

Boos, C. L. J., Nagelkerke, A. G. & Serail, T., 2002, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 216 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Social protection as a productive factor. Collecting evidence of trends and cases in the EU

Berghman, J. A. M., Fouarge, D. J. A. G. & Govaerts, K., 1998, Leuven, België: European Institute of Social Security. 38 p. (E.I.S.S.)

Research output: Book/ReportReportProfessional