TS Social and Behavioral Sciences

  • Netherlands

Research Output 1965 2020

Filter
Chapter
Chapter

De mogelijke werking van het voorzorgsbeginsel in de natuurbeschermingswetgeving vanuit economisch perspectief

van der Straaten, J., 1997, Het voorzorgsbeginsel in het natuurbeschermingsrecht.. Backes, C. W., Gilhuis, P. C. & Verschuuren, J. M. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 35-41

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Demographic changes in the Netherlands with special reference to the relationship between female labour supply and fertility. J.J.Siegers and F. Tazelaar (eds.)

de Beer, J., Vermunt, J. K. & Hoorn, W., 1991, The Dutch labour market in 2000: Demographic changes & policy implications. Groningen: Wolters-Noordhoff, p. 21-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De moraal in het toekomstverhaal. Ideaalbeeld en voorbeeld in historisch perspectief

Sannen, H. P., 1996, De veranderlijke moraal. Over moraliteit en psychologie. Hutschemaekers, G. & de Winter, M. (eds.). Nijmegen: SUN, p. 63-74

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Demotie

Schalk, R., 2015, Het complete loopbaanboek. van Ass, S. (ed.). Boom/Nelissen, p. 45-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De muntslag te Arnhem

Benders, J. G. J. M., 2008, Arnhem tot 1700. Keverling Buisman, F. (ed.). Utrecht: Matrijs, p. 163 352 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De nagebootste stoornis

van der Feltz-Cornelis, C. M., 2015, Psychopathology. Muris, I. & Denys, D. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De naoorlogse economie en het Marshallplan 1944-1960

Veraghtert, K. F. E., 1997, Oost West, West Best. België onder de Koude Oorlog, 1947-1989.. van den Wijngaert, M. & Beullens, L. (eds.). Tielt: Lannoo, p. 68-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De nazificatie van een straat: Uit het visuele geheugen van Tilburg

Translated title of the contribution: The nazification of a street: From the visual memory of TilburgBijsterveld, A. J. A., 2016, De verbeelding van Tilburg . Ketelaars, J. & van Putten, R. (eds.). Tilburg: Stichting tot Behoud van het Tilburgs Cultuurgoed, p. 22-25

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Tilburg
Visual Memory

De Nederlandse arbeidsmarkt in Europees perspectief: Jongeren mobiel, ouderen honkvast

Translated title of the contribution: The Dutch labour market in European perspective: Youngsters mobile, older workers fxed on the baseDeelen, A., Euwals, R. E. & Muffels, R. J. A., 2015, De Nederlandse arbeidsmarkt in Europees perspectief. Bijlsma, M. (ed.). Enschede: Joh. Enschedé, p. 145-150 6 p. (De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde - Jaarboek 2015).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De Nederlandse gezondheidszorg: Werking en prestaties

Westert, G. P., Stronks, K., Klazinga, N. S. & Polder, J. J., 2012, Volksgezondheid en gezondheidszorg. Mackenbach, J. P. & Stronks, K. (eds.). Amsterdam: Reed, p. 353-402

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

14 Downloads (Pure)

De 'nieuwe sociale kwestie 2.0': Hoe wonen armer maakt

Translated title of the contribution: The 'new social question 2.0': How housing leads to impoverishmentDewilde, C. & Pannecoucke, I., 2018, Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2018. Coene, J., Raeymaeckers, P., Hubeau, B., Goedemé, T., Remmen, R. & Van Haarlem, A. (eds.). Leuven / Den Haag: Acco, p. 173-195

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De nostalgie van de Top2000

Vingerhoets, A. J. J. M., 2008, Top 2000. 10 jaar liedjes, lijstjes en verhalen. Utrecht: Veen, L.J., p. 174-177 251 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De Notger à Henri de Leez: La formation du patrimoine liégeois en Texandrie, fin du Xe – moitié du XIIe siècle

Bijsterveld, A. J. A., 2013, Évêque et prince. Notger et la Basse-Lotharingie aux alentours de l’an Mil. Wilkin, A. & Kupper, J-L. (eds.). Liège: Presses Universitaires de Liège, p. 65-91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

52 Downloads (Pure)

De NSB als een massa agressief tuig? Artikelen over joden in het Nationale Dagblad 17-5-1940 tot 5-9-1944

Ultee, W. C. & Luijkx, R., 2001, Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de jodenvervolging in Nederland. Flap, H. & Croes, M. (eds.). Amsterdam: Het Spinhuis, p. 117-144 207 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

De Olympische gedachte

Benders, J. G. J. M. & Rouppe van der Voort, M., 2012, Lean in de zorg; De praktijk van continu verbeteren. Rouppe van der Voort, M. & Benders, J. G. J. M. (eds.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p. 141-151 153 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De ontwikkeling van de verzorgingsstaat en bestuurlijke vernieuwing; Rosanvallon's `La crise de l'état-providence'

Nelissen, N. J. M. & de Goede, P. J. M., 1996, Vernieuwing van bestuur; Inspirerende visies. Nelissen, N. J. M., Godfroij, A. J. A. & de Goede, P. J. M. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 131-154 393 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De ontwikkeling van het Nederlandse Ziekenfondswezen

Veraghtert, K. F. E., 1996, Jaarboek Historie Ziekenfondswezen 1995. Zeist: Stichting Historie Ziekenfondswezen, p. 123-127

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De oorsprong van de oudste kapittels in het noorden van het bisdom Luik: een voorlopige synthese

Bijsterveld, A. J. A., 2002, In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek. Bauer, R., de Smet, M., Meijns, B. & Trio, P. (eds.). Leuven: Universitaire Pers, p. 206-221 635 p. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series A; no. 30).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

55 Downloads (Pure)

De opkomst van hybride organisaties

Brandsen, T., van de Donk, W. B. H. J. & Kenis, P. N., 2006, Meervoudig bestuur: Publieke dienstverlening door hybride organisaties. Brandsen, T., van der Donk, W. & Kenis, P. (eds.). Den Haag: Lemma, p. 17-30 443 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

De organisatie als strategie, een reflectie op ‘structure follows strategy’

Geurts, J. L. A., 2011, Perspectieven op management. Wentink, A. (ed.). Meppel: Boom Lemma uitgevers, p. 104-125

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De organisatie van de bezetting. Ter inleiding

Arts, W. A. & Flap, H. D., 1997, De organisatie van de bezetting.. Arts, W. A. & Flap, H. D. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 7-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De overheid en informele zorg

Schalk, R., 2014, Saamhorigheid: Trend of fundament. Delft: Eburon, p. 23-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De overlevering van de vita van Sint-Oda en haar verering in de late middeleeuwen

Translated title of the contribution: The tradition of the Life of St Oda and her veneration in the Late Middle AgesBijsterveld, A. J. A., 17 Dec 2016, Rondom Sint-OedenRode: Macht, religie en cultuur in de Meierij. Bijsterveld, A. J. A. & Roelvink, V. (eds.). Woudrichem: Pictures Publishers, p. 138-145

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De patiënt met gewichtsverlies

Pijpers, E., de Groot, C. P. G. M. & Schols, J. M. G. A., 2008, Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie: Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Olde Rikkert, M. G. M., Flamaing, J., Petrovic, M., Schols, J. M. G. A. & Hoefnagels (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 91-113 350 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De politieke onvrede van 2002

Dekker, P., Lampert, M. & Spangenberg, F., 2004, Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Bronner, A. E., Dekker, P., Hoekstra, J. C., de Leeuw, E., Poiesz, T., de Ruyter, K. & Smidts, A. (eds.). Den Haag: De vrieseborch, p. 67-83 (Jaarboek MarktOnderzoekAssiciatie).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De politiek vertrouwen? Waarom zou je? Een empirische analyse in 33 Europese landen.

Halman, L. C. J. M., 2006, Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en Remedies. Korsten, A. & Goede, P. D. (eds.). 's-Gravenhage: Elsevier, p. 79-99 272 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De positieve uitdaging van duurzaamheid

Mommaas, J. T., 2005, Zoeken naar nieuwe wegen. Horsten, H. & Momaas, J. T. (eds.). Tilburg: Telos, p. 7-15 118 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De predictieve validiteit van de HKT-R voor gewelddadige recidive: Onderzoek op het WODC tbs-uitstroomcohort 2004-2008

Bogaerts, S., Spreen, M., Ter Horst, P. & Polak, M. A., 2015, Forensische psychiatrie: Fundamenten en praktijk. van Marle, H. J. C. (ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 271-284

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

137 Downloads (Pure)

De prenatale oorsprong van ‘welvaartsziekten’ en gedragsproblemen

Van den Bergh, B. R. H., 2007, Stress, het lijf, en het brein. Ziekten op de grens tussen psyche en soma. Van Houdenhove, B. (ed.). Leuven: Lannoo Campus, p. 95-122

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

De prenatale periode en het eerste levensjaar

Van den Bergh, B. R. H., 2009, Ontwikkelingspsychologie: Inleiding tot de verschillende deelgebieden. Mönks, F. J. & Knoers, A. M. P. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 36-102

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Depression and cardiovascular disease progression: Epidemiology, mechanisms, and treatment

Hoen, P. W., Kupper, N. & de Jonge, P., 2012, Stress and cardiovascular disease. Hjemdahl, P., Rosengren, A. & Steptoe, A. (eds.). London: Springer, p. 211-233

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Depression and coronary heart disease: Diagnosis, predictive value, biobehavioral mechanisms, and intervention

Kop, W. J. & Plumhoff, J. E., 2011, Heart and mind: The practice of cardiac psychology. Allen, R. & Fisher, J. (eds.). 2 ed. Washington, DC: American Psychological Association, p. 143-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De provincie door een nationale/internationale bril bezien; De periode 1288-1794 als casus genomen

van den Eerenbeemt, H. F. J. M., 1997, Brabants verleden in de toekomst; Visies op historisch onderzoek.. van den Eerenbeemt, H. F. J. M. (ed.). 's Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant, p. 41-55 61 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De psychologie van de waarneming

Poiesz, T. B. C., 1999, Handboek Direct Marketing. Strategie, praktijk en ontwikkeling. Postma, P. & van Bel, E. J. (eds.). Alphen aan den Rijn: Samsom, p. 283-293

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De psychologie van de waarneming

Poiesz, T. B. C., 1996, Direct marketing. Postma, P. (ed.). Alphen aan de Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie, p. B 5103-B5117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De psychologie van trots

van Osch, Y. M. J., Zeelenberg, M. & Breugelmans, S. M., 2012, Jaarboek sociale psychologie 2011. van de Ven, N., Baas, M., van Dillen, L. F., Dotsch, R., Lakens, D., Lokhorst, A. M. & Strick, M. (eds.). Groningen: Aspo Pers, p. 165-169

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De psychologische aspecten en principes van samenwerken

van Beest, I. & Pronk, T. M., 2017, Logistic yearbook 2018. Sitskoorn, J. (ed.). 10 ed. Zoetermeer: Evofenedex, p. 80-87

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De psychologische naïviteit van emancipatiebeleid

Willemsen, T. M., 1999, Gedragswetenschappen in context. Vos, K. & Timmerhuis, V. (eds.). Den Haag: SDU, p. 47-70 226 p. (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid; no. 16).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De publieke opinie

Dekker, P., 2013, Nederland als Europese lidstaat: Eindelijk normaal?. Schout, A. & Rood, J. (eds.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p. 31-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De publieke opinie over Europa

Dekker, P. & Wennekers, C. H. W., 2005, Europese tijden. Europese verkenning 3. Dekker, P. & Ederveen, S. (eds.). Den Haag: SDU, p. 7-44 143 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De rationele keuze-benadering

Knulst, W. P., 1999, Verklaringen van duurzame consumptie, een speurtocht naar nieuwe aanknopingspunten voor milieubeleid. Beckers, T., Ester, P. & Spaargaren, G. (eds.). Den Haag: Globus/Ministerie VROM, p. 21-31 87 p. (Publicatiereeks Milieustrategie; no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Der Computer in unteren Funktionen

Poolman, A. & van der Sanden, J. M. M., 1996, Selbstandiges Lernen in der Berufsausbildung. Mehr Chancen auf dem europaischen Arbeitsmarkt. de Boer, F., Reubel, F., Reinards, R. & van der Sanden, J. M. M. (eds.). Koln: Bundverlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De regels van het spel

van Lenning, A., 1998, 25 Jaar vrouwengezondheid. Boogaerdt, T. & van Dinteren, E. (eds.). Utrecht: Transact, p. 6-10

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De regierol van de gemeente

Wuite, T., Zuijlen, R. & Schalk, R., 2006, De Wmo komt!. Wuite, T., Zuijlen, R. & Schalk, R. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 29-46

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De regio centraal

de Graaff, W. & Boekema, F. W. M., 1999, De Regio Centraal. Boekema, F. W. M. & de Graaff, W. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 70-79 80 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De regionale ontwikkelingsmaatschappij in industriepolitiek perspectief

Schenk, E. J. J., 1997, Industrie clusters. A van Kleef, P. J. (ed.). Tilburg: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, p. 31-39

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Der Einfluß von impliziten Führungstheorien und Persönlichkeitsmerkmalen auf die Wahrnehmung und Akzeptanz transformationaler Führung

Felfe, J. & Schyns, B., 2004, Psychologie und Wirtschaftspsychologie. Aktuelle Themen der Wirtschaftpsychologie in Forschung und Praxis.. Bungard, W., Koop, C. & Liebig, C. (eds.). München: Hampp, p. 219-226

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De relieken van Sint-Oda en haar verering van de zestiende tot de twintigste eeuw

Translated title of the contribution: The relics of St Oda and her veneration from the 16th to the 20the centuryBijsterveld, A. J. A. & de Visser, R., 17 Dec 2016, Rondom Sint-OedenRode: Macht, religie en cultuur in de Meierij . Bijsterveld, A. J. A. & Roelvink, V. (eds.). Woudrichem: Pictures Publishers, p. 240-257

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Der Harvard breakthrough

Raab, J., 2010, Handbuch Netzwerkforschung. Stegbauer, C. & Haussling, R. (eds.). VS Verlag, p. 29-38

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Der Niederländische Fernbesitz der Abtei Echternach im Früh- und Hochmittelalter

Bijsterveld, A. J. A., Noomen, P. N. & Thissen, B., 1999, Die Abtei Echternach 698-1998. Ferrari, M. C., Schroeder, J. & Trauffler, H. (eds.). Luxembourg/Echternach: CLUDUM, p. 203-228 374 p. (Publications du CLUDUM; no. 15).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific