Photo of Jos Pieper
  • Nieuwegracht 61, Nieuwegracht Building, room NE 103

    3512 LG Utrecht

    Netherlands

1990 …2018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Activities 2006 2017

  • 27 Invited talk
  • 2 Oral presentation
  • 1 Editorial activity
  • 1 Membership of PhD committee

Zingeving, coping en christendom

J.Z.T. Pieper (Speaker)
17 Nov 2017

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Barmhartigheid vanuit godsdienstpsychologisch perspectief

J.Z.T. Pieper (Speaker)
20 Mar 2017

Activity: Talk or presentation typesOral presentationProfessional

Samenwerking tussen geestelijke verzorging en psychologie/psychiatrie

J.Z.T. Pieper (Speaker)
23 Nov 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Empirisch-kwantitatief onderzoek naar spiritualiteit in de gezondheidszorg

J.Z.T. Pieper (Speaker)
12 May 2016

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (Organisational unit)

Jos Pieper (Supervisor)
2016

Activity: Membership typesMembership of PhD committeeScientific

Spiritual coping in late modernity. Van intramurale religieuze coping naar extramurale spirituele coping

J.Z.T. Pieper (Speaker)
29 Apr 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Zingevingsvragen in het contact tussen arts en patiënt: waarnemen en erop ingaan

J.Z.T. Pieper (Speaker)
2 Dec 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

KSGV (Publisher)

J.Z.T. Pieper (Editorial board member)
20152016

Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific

Zingeving in het contact tussen arts en patiënt: competentie, bijscholing en doorverwijzing

J.Z.T. Pieper (Speaker)
12 Oct 2015

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Zelf zorgen voor je ziel. Over de actualiteit van christelijke spirituele centra

J.Z.T. Pieper (Speaker)
25 Feb 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Levenskwantiteit en levenskwaliteit: de patient, de medisch specialist en de geestelijk verzorger een zorg

J.Z.T. Pieper (Speaker)
20 Mar 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Conceptions of spirituality among the Dutch public

J.Z.T. Pieper (Speaker)
28 Aug 2013

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Bezoekers van christelijke centra verbonden aan kloostergemeenschappen

J.Z.T. Pieper (Speaker)
23 Mar 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Nieuwe spiritualiteit in oude kloosters

J.Z.T. Pieper (Speaker)
23 Mar 2012

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Religieuze coping en welbevinden

J.Z.T. Pieper (Speaker)
11 Nov 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

The religious receptivity scale and highly religious persons. Redundant or incremental

J.Z.T. Pieper (Speaker)
25 Aug 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Zingevingvragen in het contact tussen arts en patiënt

J.Z.T. Pieper (Speaker)
27 Apr 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Rituelen: belemmerend of behulpzaam

J.Z.T. Pieper (Speaker)
30 Mar 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Religious coping and rituals

J.Z.T. Pieper (Speaker)
11 Mar 2011

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Rituals in public spiritual care

J.Z.T. Pieper (Speaker)
16 Oct 2010

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Zingeving vragen in het contact tussen arts en patiënt

J.Z.T. Pieper (Speaker)
4 Feb 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Religion in the lives of healthy and unhealthy Dutch Reformed Believers

J.Z.T. Pieper (Speaker)
25 Aug 2009

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Geestelijke verzorging en religieuze coping

J.Z.T. Pieper (Speaker)
26 Feb 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Religie en geestelijke gezondheid

J.Z.T. Pieper (Speaker)
3 Apr 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Zingeving in het contact tussen arts en patiënt

J.Z.T. Pieper (Speaker)
16 Dec 2008

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Religious coping in institutional settings

J.Z.T. Pieper (Speaker)
11 Apr 2007

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific

Burnout in het roomskatholieke basispastoraat. Oorzaken en hulpbronnen

J.Z.T. Pieper (Speaker)
23 Jan 2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkProfessional

Unchain my heart. Religious coping and well-being in a forensic psychiatric institution

J.Z.T. Pieper (Speaker)
2006

Activity: Talk or presentation typesInvited talkScientific