Photo of Jurgen Poorter, de

Jurgen de Poorter

prof.mr.dr.

  • Prof. Cobbenhagenlaan 221, Montesquieu Building, room M 431

    5037 DE Tilburg

    Netherlands

19982019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1999 2019

Filter
Chapter
2019

A future perspective on judicial review of generally binding regulations in the Netherlands: Towards a substantive three-step proportionality test?

de Poorter, J., Jun 2019, Judicial review of administrative discretion in the administrative state. de Poorter, J., Hirsch Ballin, E. & Lavrijssen, S. (eds.). The Hague: T.M.C. Asser Press | Springer, p. 83-101 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De rechtsvormende taak van de hoogste bestuursrechter en hoe het ´bovenindividuele perspectief´ een plaats te geven in de procedure

de Poorter, J., Feb 2019, 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. Marseille, B., Peters, H., Barkhuysen, T., Den Ouden, W. & Schlossels, R. (eds.). Wolters Kluwer, p. 633-642 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Een evaluatie van de amicus curiae: Over de inzet van de amicus curiae door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

de Poorter, J. & van Heusden, L., Nov 2019, Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure. Boom Juridische Uitgevers, p. 11-24 14 p. (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Procesrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2015

Het bewaken en bevorderen van de rechtseenheid in het bestuursrecht: Enkele beschouwingen in het licht van de voorgestelde concentratie van de bestuursrechtspraak

de Poorter, J. & Polak, J. E. M., 2015, Behoorlijk bestuursprocesrecht: Opstellen aangeboden aan prof. mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht. Marseille, A. T., Meuwese, A. C. M., Michiels, F. C. M. A. & De Poorter, J. C. A. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 447-464 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2014

De Brummen-rechtspraak

de Poorter, J. C. A., 2014, Jurisprudentie Bestuursrecht Select. Schlössels, R. J. N. (ed.). SDU-uitgevers, p. 329-348 20 p. 4

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De verhouding tussen wetgever en rechter: Over rechtsvorming in een open en vruchtbare dialoog

de Poorter, J. C. A., 7 Oct 2014, De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat: Het primaat van wetgeving vanuit verschillende perspectieven belicht. de Poorter, J. C. A. (ed.). Boom Juridische uitgeverij, p. 101-129 29 p. 5

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Naar een evenwichtiger inrichting van het bestuursrechtelijk appel

de Poorter, J. C. A. & Polak, J. E. M., 2014, Hoger beroep: renovatie en innovatie. : Het appel in het burgerlijk, straf- en bestuursprocesrecht. Van Kempen, P. H. P. H. M. C. (ed.). Wolters Kluwer, 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2013

Algemene wet bestuursrecht. Tekst en commentaar.

van Buuren, PJJ., Borman, TC., Jacobs, MJ. & de Poorter, J. C. A., 2013, Tekst & Commentaar: Algemene Wet Bestuursrecht. Achtste druk ed. Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De toekomst van de bestuursrechtspraak

de Poorter, J. C. A. & de Graaf, K. J., 2013, Rechterlijke macht. Cleiren, T. & Muller, E. (eds.). Tweede druk ed. Kluwer, 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Rechterlijke uitspraken en hun gevolgen voor de samenleving: In hoeverre kan en moet de rechter hiermee rekening houden?

de Poorter, J. C. A., 2013, De verhouding tussen rechter en wetgever: Preadvies voor de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid. Schouten, H. R. (ed.). Wolf Legal Publishers (WLP), p. 73-111 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

The role of the Administrative Jurisdiction Division in relation to the European Court of Human Rights

de Poorter, J. C. A., 2013, Fundamental Rights and Principles. Vermeulen, B. P., Van Roosmalen, H. J. T. M., Van Hoof, F. & Oosting, M. (eds.). Intersentia publishers, p. 197-214 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2011

Rechtsvorming door de bestuursrechter: Over grenzen van de rechtsvormende taak, rechterlijke dialogen en de Grondwet

de Poorter, J. C. A., 2011, Functie en betekenis van de Grondwet: Een dialogisch perspectief (Preadvies voor de Staatsrechtconferentie). Kristic, A., Meuwese, A. & Van der Schyff, G. (eds.). Wolf Legal Publishers (WLP), p. 121-158 38 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tekst en Commentaar Algemene wet bestuursrecht

de Poorter, J. C. A., van Buuren, P. J. J., Borman, T. C. & Jacobs, M. J., 2011, Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht. zevende druk ed. Kluwer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

De belastingrechtspraak en het algemeen bestuursprocesrecht

de Poorter, J. C. A. & van Dijk, P., 2010, Wetgevingskunsten. Van Arendonk, H. P. A. M., Jansen, J. J. M. & Stevens, L. G. M. (eds.). SDU-uitgevers, p. 77-88 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Doel en functie van de toegang tot de bestuursrechter: Bespiegelingen over ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht

de Poorter, J. C. A., 2010, De toegang tot de rechter beperkt: Preadvies voor de Vereniging voor bestuursrecht (VAR). V. V. B. VAR. (ed.). Boom Juridische uitgeverij, p. 9-74 66 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Subjectiveringstendensen rond het beroepsrecht in Europeesrechtelijk perspectief

de Poorter, J. C. A., 2007, Europees recht effectueren: Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht. Barkhuysen, T., Den Ouden, W. & Steyger, E. (eds.). Wolters Kluwer, p. 29-46 18 p. 3

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Enkele beschouwingen over de toekomst van de rechtspraak met name in het bestuursrecht

de Poorter, J. C. A. & Hirsch Ballin, E. M. H., 2006, Rechterlijke macht. Cleiren, T. & Muller, E. (eds.). Kluwer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Het grievenstelsel in intern rechtsvergelijkend perspectief

de Poorter, J. C. A., 2006, Grieven in het bestuursprocesrecht: Het grievenstelsel in het licht van 5 jaar Vreemdelingenwet 2000 en het algemeen bestuursrecht . Raad van State

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2004

Commentaar op de artikelen 3:46 t/m 3:50 Awb

de Poorter, J. C. A., 2004, Het burgerlijk ambtenarenrecht. Goorden, C. P. J. (ed.). Den Haag: Elsevier Juridisch, p. 43/45-43/78 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Over fascinatie en bestuurs(proces)rechtelijke vergezichten

de Poorter, J. C. A., 2004, De fascinatie. Wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt. Witteveen, W. J. & Verschuuren, J. M. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 4 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2002

Een bestuursrechtelijk burgerperspectief op toezicht

Peters, J. A. F. & de Poorter, J. C. A., 2002, Dilemma's rond toezicht: Opstellen over de werking van toezichtsarrangementen. Eijlander, P. & et al. (eds.). Den Haag: SDU-uitgevers, p. 61-75 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific