If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research interests

Dit proefschrift neemt rituele dynamiek als uitgangspunt voor een historiografische verkenning van de Late Oudheid met tempelslaap als primaire casus.

Deel 1 (Inleiding) kent twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden doel, methodologie en opzet van dit onderzoek beschreven, waarbij tempelslaap als centrale casus kort wordt neergezet en het ontstaan van rituele dynamiek wordt beschreven, met aandacht voor concepten en onderzoeksprojecten. In het tweede hoofdstuk wordt rituele dynamiek vanuit diverse disciplines op metaniveau beschreven, met daarbij oog voor de belangrijkste auteurs en modellen.

Deel 2 is eclectisch van aard en richt zich op de historiografie van rituele dynamiek van het vroege christendom in relatie tot de Grieks-Romeinse wereld in de Late Oudheid (2e-7e eeuw), waarin de belangrijkste auteurs (van Dölger tot Rüpke), disciplinaire tradities, thema´s uitvoerig worden beschreven en vergeleken. Op basis van die verkenningen benoem en typeer ik analysemodellen die mee naar het derde deel worden genomen.

In deel 3 wordt in drie hoofdstukken deze historiografische analyse vervolgens voortgezet met nu een bepaald repertoire als thematisering van die dynamiek: problemen en debatten rondom therapeutische tempelslaap in de context van het vroege christendom in de Late Oudheid. In het eerste hoofdstuk wordt eerst het verschijnsel tempelslaap beschreven inclusief constanten en variaties met een descriptieve bronnenanalyse met volle nadruk op de onderzoekstraditie naar het verschijnsel en de laatantieke manifestaties. In het tweede hoofdstuk onderzoek ik welke modellen herkenbaar zijn in het onderzoek en tenslotte worden de bevindingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek in de conclusie gepresenteerd. Het proefschrift kan vervolgens door diverse wetenschappers als een soort handboek worden gebruikt voor onderzoek naar rituele dynamiek.

 

Education/Academic qualification

Education, teaching, Master’s Degree, Radboud University Nijmegen

20082009

Award Date: 30 Jan 2009

History, Master’s Degree, Radboud University Nijmegen

20062008

Award Date: 25 Jun 2008

Education, teaching, Bachelor’s Degree, HAN University of Applied Sciences

20022006

Award Date: 28 Jun 2006

Keywords

 • Ritual Studies
 • Ritual Dynamics
 • Tempelslaap
 • Late Oudheid
 • Rituelen
 • Ritueel
 • Genezing
 • Vroege christendom
 • Grieks-Romeinse religie
 • Asklepios
 • Hygieia
 • Sarapis
 • Isis
 • Heiligen
 • Geneesheiligen
 • Martelaren
 • Geschiedenis
 • Oude Geschiedenis
 • Vroege Middeleeuwen
 • Historiografie

Network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or