19972019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1997 2019

Filter
Case note
2018

Afbouw algemene heffingskorting partner zonder inkomen niet strijdig met grondrechten

Gubbels, N., Jan 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:PHR:2017:1300, Nov 21, 2017. (NLFiscaal; vol. 2018, no. 0081)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Antwoorden vragen over CPB-publicatie ‘Eenverdieners onder druk’

Gubbels, N., Apr 2018, 1 p.. No. 2018-0000062511, Apr 26, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/1092)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Bv die benzinestation verhuurt drijft geen onderneming; aandelenwaardering

Gubbels, N., Aug 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2018:3696, Aug 27, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/1943)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen navorderingsbevoegdheid voor nalatenschap die is vrijgevallen vóór 1985

Gubbels, N., Feb 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:PHR:2017:1461, Dec 21, 2017. (NLFiscaal; no. NLF 2018/0377)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen navorderingsmogelijkheid voor nalatenschap die is vrijgevallen vóór 1985 (1)

Gubbels, N., Mar 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:260, Feb 23, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/0498)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen verboden discriminatie bij uitbreiding partnerbegrip voor mantelzorgers

Gubbels, N., Jan 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:HR:2017:3080, Dec 08, 2017. (NLFiscaal; vol. 2018, no. 0097)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Meerrelatie zonder notarieel samenlevingscontract; geen partnervrijstelling

Gubbels, N., Apr 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2018:1697, Apr 13, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/0963)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Schenking door dwaling tot stand gekomen; vernietiging aanslag schenkbelasting

Gubbels, N., Jan 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2018:199, Jan 18, 2018. (NLFiscaal; no. NLF 2018/0463)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vlak voor peildatum op derdenrekening notaris gestort bedrag behoort tot box 3

Gubbels, N., Aug 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:GHSHE:2018:3682, Aug 31, 2019. (nlfiscaal; no. NLF 2018/2385)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Waardestijging door overlijden erflater is fictieve verkrijging

Gubbels, N., Oct 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:PHR:2018:1106, Oct 04, 2018. (nlfiscaal; no. NLF 2018/2345)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Zogenoemde ik-oma-making kwalificeert als lastbevoordeling; fictieve verkrijging

Gubbels, N., Jun 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:RBDHA:2018:8080, Jun 19, 2019. (nlfiscaal; no. NLF 2018/1744)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2017

Belaste schenking in 2010 van € 10 miljoen aan echtgenote

Gubbels, N., Sep 2017, 1 p.. No. ECLI:NL:RBGEL:2017:4712, Sep 13, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2474)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Betalingen aan partner deels aftrekbare onderhoudsverplichtingen; latrelatie

Gubbels, N., Mar 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:RBNHO:2017:1762, Mar 02, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 0659)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

BOR niet van toepassing omdat niet is voldaan aan eenjaarsbezitseis

Gubbels, N., Sep 2017, No. ECLI:NL:RBZWB:2017:5810, Sep 06, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2346)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Evenredige toerekening latente IB-schuld aan schenking

Gubbels, N., Apr 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:HR:2017:674, Apr 14, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 0965)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ongegrond beroep afbouw algemene heffingskorting partner zonder inkomen

Gubbels, N., Apr 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:GHSHE:2017:1582, Apr 13, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 0948)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ook verhuuractiviteiten kwalificeren voor toepassing BOR

Gubbels, N., Jul 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:GHDHA:2017:2429, Jul 19, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2086)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Storting € 1,5 miljoen op derdenrekening notaris net vóór peildatum geen fraus legis

Gubbels, N., Sep 2017, No. ECLI:NL:RBZWB:2017:5809, Sep 06, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2327)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Toepassing artikel 10 SW 1956 ter zake van schuldig erkende bedragen

Gubbels, N., Nov 2017, 2 p.. No. ECLI:NL:GHARL:2017:9841, Nov 14, 2017. (NLFiscaal; vol. 2017, no. 2868)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2016

Aftrek levensonderhoud voor pleegkind

Gubbels, N., Nov 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2016:2661, Nov 25, 2016. (NLFiscaal; vol. 2016, no. 0636)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

De Hoge Raad oordeelt dat op een indirect belang dat kleiner is dan 5% de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet van toepassing kunnen zijn

Gubbels, N., 6 Jul 2016, 2 p.. (Fiscaal tijdschrift FED; vol. 2016, no. 76)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen anbi-status voor Scientology Kerk Amsterdam

Gubbels, N., Aug 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:PHR:2016:785, Jul 28, 2016. (nlfiscaal; vol. 2016, no. 0094)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen BOR voor vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan verhuuractiviteiten

Gubbels, N., 15 Jul 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:RBDHA:2016:9308, Jul 15, 2016. (nlfiscaal)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Inkomsten uit vastgoedtransactie terecht in heffing betrokken

Gubbels, N., Oct 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2016:2339, Oct 14, 2016. (NLFiscaal; vol. 2016, no. 0332)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Koersverlies met betrekking tot omzetten geldlening eigen woning niet aftrekbaar

Gubbels, N., Sep 2016, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2016:2136, Sep 23, 2016. (NLFiscaal; vol. 2016, no. 0177)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2014

Hoge Raad 21 februari 2014

Gubbels, N., 21 Feb 2014, No. 31, No. 2014, (FED)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Hoge Raad 28 maart 2014, nr. 13/02363

Gubbels, N., 28 Mar 2014, (FED)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2013

HR 12 juli 2013

Gubbels, N., 2013, No. 88, No. 2013, (FED)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 22 november 2013

Gubbels, N., 22 Nov 2013, No. 30, No. 2014, (FED)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2002

Noot bij: Hoge Raad (2002-07-12)

Gubbels, N. C. G., 2002, No. 524, Jul 12, 2002. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2930, no. p. 2165-2167)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2000

Hof Amsterdam 9 december 1999, nr. 34 951, FED 3 februari 2000, afl. 2793, nr. 51

Gubbels, N. C. G., 2000, No. 51, Dec 08, 1999. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2793, no. p. 136-138)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Toepassing gelijkheidsbeginsel bij buitenlandse belastingplichtigen met onroerende zaken in Nederland

Gubbels, N. C. G., 2000, No. 277, Mar 22, 2000. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2810, no. p. 1214-1216)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Waarde juridische eigendom vqn onroerende zaken waarvan de 'economische eigendom' volledig bij derden berust

Gubbels, N. C. G., 2000, No. 51, Dec 08, 1999. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2793, no. p. 138)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1999

HR 23 juni 1999, nr. 34 570, FED 5-08-1999, nr 471

Gubbels, N. C. G., 1999, No. 471, Jun 23, 1999. (Fiscaal weekblad FED; vol. 2768, no. p. 1909-1913)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional