If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

Filter
Report
2018

De vrije burger en de gevaarlijke staat: Over tragiek, transparantie en taboes

Frissen, P., 2018, 2018 ed. Zwolle: Stichting Cele-lezingen. 53 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gemeenteraden positioneren: Van professionaliseren naar politiseren

Frissen, P., Schulz, M. & Schram, J., 2018, Den Haag: NSOB.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Participeren in partnerships: Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

Frissen, P., Frankowski, A., Van Twist, M., Chin-A-Fat, N., van Vulpen, B. & van der Steen, M., 2018, Den Haag: NSOB. 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Regie voeren: Beweging brengen als partner én principaal

Frissen, P., Van Vulpen, B., Frankowski, A., van der Steen, M. & Chin-A-Fat, N., 2018, Den Haag: NSOB. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wie neemt de schuld: Over de aanpak van problematische schulden in Den Haag

Frissen, P., Chin-A-Fat, N., van der Steen, M. & Ophoff, P., 2018, NSOB. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Patronen van politiek: De Arnhemse bestuurscultuur in meervoud

Frissen, P., Schulz, M., Chin-A-Fat, N., van Vulpen, B. & de Jong, I., 2017, NSOB. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Politieke fragmentatie: Balanceren tussen effectiviteit, legitimiteit en representativiteit

Translated title of the contribution: Political fragmentation: Balancing between effectiveness, legitimacy, and representativenessFrissen, P. & Schulz, M., 2017, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 43 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Autonomie in afhankelijkheid: Verbeteren van onderwijskwaliteit via krachtige koppelingen

Frissen, P., van der Steen, M., Noordegraaf, M., Hooge, E. & de Jong, I., 2016, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NWO).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Grensconflicten: Toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen

Alies Struis , Vreeken, M. & Buijs, N., 2016, Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verlangen naar samenhang: Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit

Frissen, P., Meurs, P., Kremer, J., van diepen, A., Doorten, I., Schot, E., van Sloten, F. & van der Zwaard, W., 2016, Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zien, lezen, helpen: Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Frissen, P., Bressers, D. & van der Steen, M., 2016, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015

Sturing van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs: Op zoek naar een balans tussen gedeelde betekenis en variëteit

Frissen, P., van der Steen, M., Peeters, R., Frankowski, A., de Jong, I., Chin-A-Fat, N., Scherpenisse, J. & Schram, J., 2015, Den Haag: NSOB.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Subsidies waarderen: Een essay over structurele subsidiëring van maatschappelijke organisaties door de provincie

Frissen, P., Scherpenisse, J., van der Spek, J. & Schram, J., 2015, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Deelnemen en verbinden – het belang van tegenkrachten: Essay voor de provincie Noord-Brabant

Frissen, P., Bressers, D. & van der Steen, M., 2014, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De kaders van de rechtsstaat: Over buitenlandse financiering van moskeeën en gebedshuizen. Briefadvies.

Frissen, P., Harchaoui, S., Meijs, L. & Janssens, R., 25 Sep 2014, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 10 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De waarde(n) van een school voor openbaar bestuur

Frissen, P., 2014, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Governance in de rechtspraak

Frissen, P., 't Hart, P., De Hoog, J., Van Oorschot, K. & Chin-A-Fa, N., 2014, 1 ed. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Meerstemmigheid laten klinken: Journalistiek in een veranderend medialandschap. Briefadvies

Frissen, P., Drenth, B., Korthagen, I., van der Zwaard, W. & Huysmans, F., 2014, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Nationaal belang in meervoud: Perspectieven op internationale politiek

Frissen, P., Harchaoui, S., van Staveren, I., van der Heul, A., de Ruiter, D. & van Vliet, L., 2014, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ogen en oren, handen en tanden

Frissen, P., van der Spek, J., Chin-A-Fat, N. & Scherpenisse, J., 2014, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

Frissen, P., Wallage, J., Gerritsen, E., Nehmelman, R., van der Zwaard, W., Jansssens, R., Breed, K. & Blom, M., 2014, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mind the trap: Reflectie op het advies loslaten in vertrouwen

Frissen, P., Drenth, B. & Janssens, R., 2013, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Terugtreden? Accepteer meer verschil

Frissen, P., Manshanden, J., Peeters, R. & Zuure, J., 12 Jul 2013, Sociale Vraagstukken.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Terugtreden is vooruitzien: Maatschappelijke veerkracht in het publieke domein

Frissen, P., Manshanden, J., Zuure, J., Peeters, R., Janssens, R. & Van Vliet, L., Jun 2013, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

De schijn en de feiten: Een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling in de gemeente Roermond

Frissen, P. H. A., Sorgdrager, W., Ferket, J. & Schulz, J. M., 2012, Den Haag: Uitgeverij. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het vieren van vrijheid

van der Steen, M., Noordegraaf-Eelens, L. H. J. & Frissen, P., 2012, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Frissen, P., Noordegraaf-Eelens, L. H. J. & van der Steen, M., 2012, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Reputaties gewogen. Beelden over de rechtspraak bij beslissers en publieke opinieleiders. Research Memoranda 8(5)

Frissen, P. H. A., Sieckelinck, S. & 't Hart, P., 2012, Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis: De risico's van het vertrouwen op vertrouwen

Frissen, P. H. A., van der Steen, M. & Noordegraaf-Eelens, L. H. J., 2011, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Migratiepolitiek voor een opensamenleving: Advies 48

Frissen, P. H. A., de Winter, M., van Diepen, A. M. L., Hintum, M. & Ruiter, D. P. W., 2011, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Research output: Book/ReportReportProfessional

464 Downloads (Pure)

Migratiepolitiek voor een open samenleving

Frissen, P. H. A., de Winter, M., van Diepen, A. M. L. & Hintum, M., 2011, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
200 Downloads (Pure)

Tegenkracht organiseren: Lessen uit de kredietcrisis

Harchaoui, S., Frissen, P. H. A., Noordegraaf-Eelens, L. H. J., van Vliet, L. R. & Janssens, R., 2011, Den Haag: RMO. (Advies; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
278 Downloads (Pure)

Zorg door de staat: Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ

Frissen, P. H. A., Karré, P. M. & van der Steen, M., 2011, Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2010
51 Downloads (Pure)

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis: De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen

Frissen, P. H. A., Noordegraaf-Eelens, L. H. J. & van der Steen, M. A., 2010, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2009

Het gezicht van de staat

Frissen, P. H. A., van der Spek, J., Rouw, R. & van der Steen, M., 2009, Den Haag: NSOB en Graphic Design Museum.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Stem geven aan verankering

Frissen, P. H. A., Meijs, L. C. P. M., Noorman, M. E. & van Vliet, L. R., 2009, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2007

De toekomst van de Bond Katholiek Primair Onderwijs, vier scenario's

Frissen, P. H. A., Brandsen, T. & Zoontjens, P. J. J., 2007, Tilburg: UvT. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2006

Verschil maken, Eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat

Frissen, P. H. A., 2006, (In preparation) Amsterdam: SWP.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vertrouwen voor en door innovatie - Over de noodzaak van checks & balances bij vernieuwingsprocessen in de zorg

Frissen, P. H. A. & Putters, K., 2006, (In preparation) Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Via Via …. - Naar maatschappelijke sturing voor het welzijn van kippen en varkens

Frissen, P. H. A., 2006, (In preparation) Utrecht: Innovatienetwerk. (06.2.145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zorg om vernieuwing: een studie naar innovaties in de gezondheidszorg

Putters, K., Frissen, P. H. A. & Foekema, H., 2006, Den Haag: Clingendael. 103 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2005

De last van sturing: een nieuw perspectief voor de landbouw

Brandsen, T., Cardoso Ribeiro, T. A. & Frissen, P. H. A., 2005, Utrecht: Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kansen voor harmonisatie van de onderwijswetgeving

Frissen, P. H. A. & Zoontjens, P. J. J., 2005, Tilburg: Schoordijk Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Nieuwe polders rond de school: Het ministerie van OCW gaat interactief

Hendriks, F., Frissen, P. H. A., Kensen, S. & van der Pennen, R., 2005, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effectiviteit in de beleids- en bestuurswetenschap

Zouridis, S. & Frissen, P. H. A., 2004, Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Research output: Book/ReportReportProfessional

HRM morgen en verder, Een trend- en scenariostudie ten behoeve van het nieuwe strategische HRM-beleid voor het ministerie van VROM

Frissen, P. H. A., van Hout, E. J. T., Weterings, R. & Brandsen, T., 2004, Tilburg: n.v.t.

Research output: Book/ReportReportProfessional